PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

gm. Przystajń

Mapa

Obwody głosowania

Nr Adres Rodzaj Dostęp dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu głosowania
1 Zespół Szkół w Przystajni, ul. Szkolna 9 Powszechny Nie Przystajń, Bagna
2 Przedszkole Publiczne w Przystajni, ul.Targowa 6 Powszechny Nie Antonów, Brzeziny, Galińskie, Górki, Kostrzyna, Kuźnica Nowa, Kuźnica Stara, Michalinów, Mrówczak, Podłęże Szlacheckie, Stany
3 Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim, Bór Zajaciński 78 Powszechny Nie Bór Zajaciński, Siekierowizna, Węzina, Wilcza Góra, Wrzosy
4 Remiza OSP Ługi Radły, Ługi Radły ul. Leśna 1a Powszechny Nie Dąbrowa, Kamińsko, Kluczno, Ługi-Radły