PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

gm. Rachanie

Mapa

Obwody głosowania

Nr Adres Rodzaj Dostęp dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu głosowania
1 Gminny Ośrodek Kultury, Rachanie, 22-640 Rachanie Powszechny Nie Józefówka, Rachanie, Rachanie - Kolonia
2 Remizo - Świetlica Pawłówka, 22-640 Rachanie Powszechny Nie Kociuba, Pawłówka
3 Szkoła Podstawowa, Grodysławice, 22-640 Rachanie Powszechny Nie Grodysławice, Grodysławice - Kolonia
4 Szkoła Podstawowa, Michalów, 22-640 Rachanie Powszechny Tak Michalów
5 Remizo-Świetlica, Wożuczyn, 22-640 Rachanie Powszechny Nie Kozia Wola, Wożuczyn, Źwiartówek, Źwiartówek - Kolonia
6 Remizo - Świetlica, Siemierz, 22-640 Rachanie Powszechny Nie Siemierz
7 Świetlica Zakładowa , Wożuczyn Cukrownia, 22-640 Rachanie Powszechny Tak Michalów - Kolonia, Wożuczyn - Cukrownia
8 Szkoła Podstawowa, Werechanie, 22-640 Rachanie Powszechny Nie Falków, Werechanie, Werechanie - Kolonia
9 Szkoła Podstawowa, Siemnice, 22-640 Rachanie Powszechny Nie Siemnice