PKW - Wybory samorządowe 2006

W okręgach wyborczych zarejestrowano następujące listy kandydatów

Okręg wyborczy nr 1
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Skibniewska-Kozak Irena, lat 57, zam. Bielawa
2Wieczorek Roman Franciszek, lat 43, zam. Bielawa
3Matuszczyk Henryk, lat 55, zam. Bielawa
4Łuszczek Wiesław Henryk, lat 49, zam. Bielawa
5Serbinowska Zofia, lat 49, zam. Bielawa
6Kozak Jan Władysław, lat 51, zam. Bielawa
7Bielski Arkadiusz Stanisław, lat 43, zam. Bielawa
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Grzebieluch Jacek, lat 46, zam. Bielawa
2Łyżwa Piotr, lat 45, zam. Bielawa
3Molasy Krzysztof, lat 46, zam. Bielawa
4Kuśmierek Rafał Marek, lat 38, zam. Bielawa
5Dawid Robert Jacek, lat 40, zam. Bielawa
6Gdula Arnold Rajmund, lat 38, zam. Bielawa
7Dahlke Jolanta Elżbieta, lat 45, zam. Bielawa
8Sobski Jerzy Julian, lat 60, zam. Bielawa
9Grzegorczyk Dariusz, lat 36, zam. Bielawa
10Czapiga Natalia, lat 27, zam. Bielawa
11Majewski Sławomir, lat 42, zam. Bielawa
12Przestrzelska Marta Irena, lat 26, zam. Bielawa
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Wiśniowski Piotr Feliks, lat 60, zam. Bielawa
2Filipiuk Stanisław, lat 62, zam. Bielawa
3Powierza Danuta Teresa, lat 51, zam. Bielawa
4Stryczniewicz Jan, lat 55, zam. Bielawa
5Kubiak- Gorlicka Agnieszka Paulina, lat 34, zam. Bielawa
6Kroczak Weronika Stella, lat 27, zam. Bielawa
7Długoszowski Jerzy Jan, lat 84, zam. Bielawa
8Kaczmarek Janusz, lat 56, zam. Bielawa
9Undas Stanisław, lat 73, zam. Bielawa
10Marciak Czesław, lat 77, zam. Bielawa
11Skowrońska Małgorzata Jadwiga, lat 47, zam. Dzierżoniów
12Cieślik Ryszard, lat 75, zam. Bielawa
13Radawiec Janusz Zbigniew, lat 54, zam. Dzierżoniów
14Jankowski Jerzy Edmund, lat 50, zam. Bielawa
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Waś Sławomir Stanisław, lat 33, zam. Bielawa, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
2Winkoś Józef, lat 57, zam. Bielawa, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
3Sygit Anna, lat 24, zam. Bielawa, popierana przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
4Ardelli Bronisław Grzegorz, lat 70, zam. Bielawa, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
5Kawończyk Zdzisław, lat 58, zam. Bielawa, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
6Antosik Edward, lat 56, zam. Bielawa, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
7Kamiński Jan Zdzisław, lat 73, zam. Bielawa, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
8Smacki Marcin, lat 28, zam. Bielawa, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
9Kajda Ewa Teresa, lat 48, zam. Bielawa, popierana przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
10Jagoda Piotr, lat 48, zam. Bielawa, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
11Laszczyńska Barbara, lat 58, zam. Bielawa, popierana przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
12Boczula Emil Andrzej, lat 64, zam. Bielawa, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
13Sochanowska Elżbieta, lat 54, zam. Dzierżoniów, popierana przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
14Spaczyński Grzegorz Paweł, lat 36, zam. Bielawa, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
Lista nr 16 - Komitet Wyborczy Obywatelski Blok Samorządowy
1Sereda Marek, lat 65, zam. Bielawa
2Kwaśnik Zbigniew, lat 56, zam. Bielawa
3Kałużyński Grzegorz, lat 35, zam. Bielawa
4Stachowski Janusz, lat 39, zam. Bielawa
5Gorczyński Jakub, lat 29, zam. Bielawa
6Balsam Wojciech, lat 38, zam. Bielawa
7Ziemieńczuk Andrzej, lat 47, zam. Bielawa
8Tatarczuk Kazimierz, lat 57, zam. Bielawa
9Malinowska Agnieszka, lat 22, zam. Bielawa
10Pyrcz Sylwester, lat 44, zam. Bielawa
11Błędowski Zygmunt, lat 52, zam. Bielawa
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Ponadpartyjne Forum Samorządowe
1Cąber Janusz Stanisław, lat 54, zam. Bielawa
2Kaptur Wiesław, lat 50, zam. Bielawa
3Szewrański Władysław, lat 54, zam. Bielawa
4Filipiak Leszek, lat 41, zam. Bielawa
5Sehn-Wójcik Izabela, lat 40, zam. Bielawa
6Januszkiewicz Rafał Jarosław, lat 34, zam. Bielawa
7Gajda Józef Witold, lat 58, zam. Bielawa
8Baczmańska Sabina Arleta, lat 40, zam. Bielawa
9Zachowski Ignacy, lat 60, zam. Bielawa
10Krause Andrzej Bronisław, lat 63, zam. Bielawa
11Sobczak Krzysztof Franciszek, lat 38, zam. Dzierżoniów
12Bieżanowska Małgorzata, lat 30, zam. Bielawa
13Golla Barbara, lat 45, zam. Bielawa
Okręg wyborczy nr 2
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Gabrowski Roman Tadeusz, lat 52, zam. Dzierżoniów
2Bzdyla Cezary Roman, lat 44, zam. Dzierżoniów
3Kieszniewski Henryk, lat 55, zam. Dzierżoniów
4Dybaś Roman, lat 44, zam. Dzierżoniów
5Więckowski Maciej, lat 21, zam. Dzierżoniów
6Koźmińczuk Sylwia, lat 32, zam. Dzierżoniów
7Cieślik Włodzimierz Grzegorz, lat 31, zam. Dzierżoniów
8Bińczycki Feliks, lat 54, zam. Dzierżoniów
9Sowa Lidia, lat 40, zam. Dobrocin
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Zawadzki Krzysztof, lat 46, zam. Dzierżoniów
2Kucharski Dariusz, lat 38, zam. Dzierżoniów
3Chamczyńska Elwira, lat 45, zam. Dzierżoniów
4Dudojć Dariusz Piotr, lat 35, zam. Dzierżoniów
5Szydłowski Andrzej, lat 27, zam. Dzierżoniów
6Miernicka Dorota, lat 46, zam. Dzierżoniów
7Smolarz Maciej, lat 34, zam. Bielawa
8Krasnodębska Kazimiera, lat 60, zam. Dzierżoniów
9Żurawski Tadeusz, lat 55, zam. Dzierżoniów
10Związek Jan, lat 51, zam. Dzierżoniów
11Kosko Kamila, lat 22, zam. Piława Górna
12Kita Adriana, lat 33, zam. Dzierżoniów
13Bogdanowicz Janusz, lat 43, zam. Dzierżoniów
14Piątek Andrzej, lat 40, zam. Dzierżoniów
15Flisowski Arnold, lat 45, zam. Dzierżoniów
16Zdyb Tadeusz, lat 59, zam. Dzierżoniów
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Mirek Zofia, lat 55, zam. Dzierżoniów
2Blacharz Albert, lat 32, zam. Dzierżoniów
3Wszoła Kazimierz, lat 58, zam. Dzierżoniów
4Bajsarowicz Lucyna Teresa, lat 56, zam. Dzierżoniów
5Nowakowski Marek, lat 50, zam. Dzierżoniów
6Kita Czesław Jan, lat 72, zam. Dzierżoniów
7Godlewski Zygmunt, lat 61, zam. Dzierżoniów
8Pezowicz Halina, lat 58, zam. Dzierżoniów
9Zięba Jan, lat 48, zam. Dzierżoniów
10Graszka Joanna, lat 43, zam. Dzierżoniów
11Jasiński Wiesław Marian, lat 51, zam. Dzierżoniów
12Lipińska Elżbieta, lat 59, zam. Dzierżoniów
13Laskowska Halina, lat 57, zam. Dzierżoniów
14Florczak Lech Henryk, lat 50, zam. Dzierżoniów
15Grubka Zbigniew, lat 50, zam. Dzierżoniów
16Kożuch Adam, lat 57, zam. Kołaczów
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Ardelli Ferdynand, lat 39, zam. Dzierżoniów, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
2Kwiecień Maciej Leszek, lat 35, zam. Dzierżoniów, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
3Swat Jan, lat 62, zam. Dzierżoniów, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
4Bronowicki Artur, lat 40, zam. Bielawa, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
5Waś Janina, lat 54, zam. Dzierżoniów, popierana przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
6Piskulak Krzysztof Janusz, lat 34, zam. Piława Górna, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
7Domagała Stefan, lat 78, zam. Dzierżoniów, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
8Daszkiewicz Anna, lat 36, zam. Dzierżoniów, popierana przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
9Lenarczyk Jarosław Stanisław, lat 36, zam. Dobrocin, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
10Bombik Marcin, lat 28, zam. Dzierżoniów, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
11Gaj Stefan Waldemar, lat 34, zam. Dzierżoniów, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
12Korn Julita Danuta, lat 33, zam. Dzierżoniów, popierana przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
13Leśniak Paweł Grzegorz, lat 22, zam. Dzierżoniów, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
14Wąchała Marcin Łukasz, lat 20, zam. Dzierżoniów, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
15Gleń Adam, lat 50, zam. Dzierżoniów, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
16Patyjewicz Kazimierz Teodor, lat 58, zam. Dzierżoniów, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
Lista nr 16 - Komitet Wyborczy Obywatelski Blok Samorządowy
1Cegiełka Mateusz, lat 56, zam. Dzierżoniów
2Ligięza Alicja, lat 39, zam. Dzierżoniów
3Kucper Barbara, lat 48, zam. Dzierżoniów
4Piwko-Zadrożna Izabela, lat 37, zam. Dzierżoniów
5Czarnecki Zbigniew Piotr, lat 47, zam. Dzierżoniów
6Strzelczyk Bożena Ewa, lat 48, zam. Dzierżoniów
7Ostrowska Wanda, lat 59, zam. Dzierżoniów
8Szymiec-Raczyńska Halina Jadwiga, lat 57, zam. Dzierżoniów
9Zając Marian Zbigniew, lat 52, zam. Dzierżoniów
10Lasota Andrzej, lat 28, zam. Dzierżoniów
11Mieszko Bolesław Tadeusz, lat 46, zam. Dzierżoniów
12Kunert Stefan Marian, lat 60, zam. Dzierżoniów
13Kołodziej Grzegorz, lat 38, zam. Dzierżoniów
14Rzepisko Mieczysław, lat 43, zam. Dzierżoniów
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Ponadpartyjne Forum Samorządowe
1Kiejnich Grzegorz Karol, lat 35, zam. Dzierżoniów
2Chomiak Henryk, lat 62, zam. Dzierżoniów
3Józefiak Zdzisław, lat 59, zam. Dzierżoniów
4Sutuła Arkadiusz, lat 33, zam. Dzierżoniów
5Łacny Rafał Marcin, lat 26, zam. Bielawa
6Nowak Krystyna, lat 57, zam. Dzierżoniów
7Nowak Łukasz Wojciech, lat 20, zam. Dzierżoniów
8Banach Jakub, lat 58, zam. Dzierżoniów
Okręg wyborczy nr 3
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Mudy Zbigniew Hieronim, lat 56, zam. Mościsko
2Kręt Krzysztof, lat 51, zam. Pieszyce
3Gajdamowicz Irena, lat 50, zam. Pieszyce
4Bednarz Ryszard, lat 52, zam. Uciechów
5Starkowicz Zbigniew, lat 51, zam. Pieszyce
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Chmielewski Marek Jan, lat 44, zam. Piława Dolna
2Dymkowski Marek Andrzej, lat 34, zam. Pieszyce
3Staściuk Marcin, lat 49, zam. Włóki
4Chojnacki Henryk, lat 45, zam. Pieszyce
5Twardak Krzysztof Tomasz, lat 37, zam. Piława Dolna
6Bodnarczuk Piotr, lat 29, zam. Pieszyce
7Brzeski Ryszard, lat 47, zam. Uciechów
8Dymkowski Andrzej, lat 30, zam. Pieszyce
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Wilkos Zbigniew, lat 69, zam. Pieszyce
2Podolski Ryszard, lat 51, zam. Ostroszowice
3Jednoróg Zbigniew, lat 59, zam. Rościszów
4Siekierka Stanisław, lat 52, zam. Włóki
5Weznerowicz Jan, lat 48, zam. Mościsko
6Niżyński Zygmunt, lat 61, zam. Pieszyce
7Motylski Paweł Jan, lat 25, zam. Piława Dolna
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Piasecki Radosław Jan, lat 30, zam. Roztocznik, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
2Jaśkiewicz Artur, lat 31, zam. Pieszyce, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
3Sterzel Urszula, lat 60, zam. Piława Dolna, popierana przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
4Janik Jan Jerzy, lat 46, zam. Pieszyce, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
5Stępień Paweł Marcin, lat 31, zam. Owiesno, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
6Derdowska Olga, lat 24, zam. Mościsko, popierana przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
7Łazarczyk Radosław Zbigniew, lat 33, zam. Ostroszowice, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
8Mroczkowski Adam, lat 34, zam. Piława Górna, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
Lista nr 16 - Komitet Wyborczy Obywatelski Blok Samorządowy
1Basisty Zbigniew, lat 48, zam. Piława Dolna
2Wester Beata Małgorzata, lat 44, zam. Rościszów
3Pawełoszek Teresa Józefa, lat 45, zam. Pieszyce
4Twardy Norbert Antoni, lat 55, zam. Pieszyce
5Bogucki Mirosław Wincenty, lat 41, zam. Pieszyce
6Pieszczoch Piotr Jerzy, lat 39, zam. Jodłownik
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Ponadpartyjne Forum Samorządowe
1Szygudziński Krzysztof Seweryn, lat 32, zam. Dobrocin
2Oleksyk Stanisław, lat 53, zam. Ostroszowice
3Gałek Zbigniew, lat 49, zam. Piława Dolna
4Kwinta Magdalena Alicja, lat 29, zam. Pieszyce
5Osiak Krzysztof, lat 43, zam. Książnica
6Sulikowska Lucyna, lat 50, zam. Mościsko
7Nęcki Zenon Henryk, lat 51, zam. Piława Dolna
8Sławek-Maj Halina Janina, lat 47, zam. Bratoszów
Okręg wyborczy nr 4
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Łastowiecki Zbigniew, lat 50, zam. Owiesno
2Sitnik Danuta Joanna, lat 48, zam. Niemcza
3Wołek Zygmunt, lat 51, zam. Niemcza
4Bielawska Zuzanna, lat 42, zam. Piława Górna
5Dominiarczyk Wiesława Maria, lat 46, zam. Wilków Wielki
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Tyniec Jarosław Piotr, lat 40, zam. Łagiewniki
2Początek Mariola, lat 40, zam. Piława Górna
3Kowalik Krzysztof, lat 21, zam. Nowa Wieś Niemczańska
4Koprowski Jerzy, lat 69, zam. Piława Górna
5Passis Anna Małgorzata, lat 45, zam. Niemcza
6Cichoń Grzegorz Franciszek, lat 48, zam. Łagiewniki
7Nowaczyńska Rita Jadwiga, lat 44, zam. Niemcza
8Pawlak Leszek, lat 50, zam. Jaźwina
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Ciećwierz Włodzimierz Wojciech, lat 47, zam. Łagiewniki
2Modrzejewski Leszek Stanisław, lat 50, zam. Przerzeczyn Zdrój
3Rentka Mirosław Marian, lat 50, zam. Piława Górna
4Matecki Walenty, lat 66, zam. Niemcza
5Burek Bolesław, lat 71, zam. Piława Górna
6Szklarski Wiktor Andrzej, lat 58, zam. Niemcza
7Trocha Henryk Jan, lat 56, zam. Piława Górna
8Kreps Ryszard, lat 63, zam. Przerzeczyn Zdrój
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Wilk Sylwia Magdalena, lat 36, zam. Piława Górna, popierana przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
2Słobodziński Edward, lat 57, zam. Niemcza, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
3Kołt Michał, lat 28, zam. Oleszna, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
4Waś Edward, lat 55, zam. Dzierżoniów, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
5Cisek Marcin, lat 26, zam. Niemcza, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
6Mularczyk Marek Jacek, lat 31, zam. Piława Górna, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
7Słobodzian Elżbieta, lat 40, zam. Piława Górna, popierana przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
8Biarda Kinga, lat 19, zam. Piława Górna, popierana przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej
Lista nr 16 - Komitet Wyborczy Obywatelski Blok Samorządowy
1Guzdek Janusz, lat 54, zam. Ligota Wielka
2Mateusiak Tadeusz, lat 59, zam. Niemcza
3Jaworski Waldemar Ryszard, lat 48, zam. Piława Górna
4Włóka Jadwiga Bożena, lat 55, zam. Łagiewniki
5Hercuń Jan, lat 60, zam. Przerzeczyn-Zdrój
6Hołowczuk Leszek Mariusz, lat 48, zam. Łagiewniki
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Ponadpartyjne Forum Samorządowe
1Krawczyk Wojciech, lat 37, zam. Łagiewniki
2Sierka Jadwiga, lat 58, zam. Niemcza
3Kuszka Eugeniusz, lat 56, zam. Piława Górna
4Falkowski Krzysztof Grzegorz, lat 31, zam. Łagiewniki
5Kuriata Janina Maria, lat 55, zam. Łagiewniki