PKW - Wybory samorządowe 2006

W okręgach wyborczych zarejestrowano następujące listy kandydatów

Okręg wyborczy nr 1
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
1Majewski Jacek Henryk, lat 52, zam. Opole
2Woźniak Tadeusz Andrzej, lat 70, zam. Opole
3Kowaliw Krzysztof Piotr, lat 26, zam. Opole
4Calanca Helena, lat 56, zam. Opole
5Pietrasik Beata, lat 22, zam. Opole
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Kuśmierek Wiktor, lat 61, zam. Opole
2Kluz Ilona Jadwiga, lat 25, zam. Opole
3Szydełko Jan, lat 53, zam. Opole
4Jastrzębski Bogusław, lat 49, zam. Opole
5Borek Irena Janina, lat 64, zam. Opole
6Sobień Benigna Anna, lat 73, zam. Opole
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Dąbrowska Halina, lat 62, zam. Opole
2Sołek Ireneusz, lat 50, zam. Opole
3Krzyśków Zbigniew, lat 61, zam. Opole
4Parasiewicz Marek, lat 38, zam. Opole
5Gronowski Artur Michał, lat 39, zam. Opole
6Piątkowska Grażyna Daniela, lat 53, zam. Opole
7Kałwa Kamilla Magdalena, lat 31, zam. Opole
8Wykrota Janusz Andrzej, lat 60, zam. Opole
9Pietrzak Maria Magdalena, lat 54, zam. Opole
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Wiśniewski Arkadiusz, lat 28, zam. Opole
2Kubalańca Zbigniew Eugeniusz, lat 24, zam. Opole
3Magacz Jacek, lat 49, zam. Opole
4Pszczyński Korneliusz Paweł, lat 67, zam. Opole
5Minkiewicz Zygmunt, lat 51, zam. Opole
6Sumisławski Grzegorz, lat 41, zam. Opole
7Trychan Jacek Czesław, lat 53, zam. Opole
8Krause Paweł, lat 18, zam. Opole
9Goplański Krzysztof Wojciech, lat 40, zam. Opole
10Ligwińska-Talik Halina, lat 70, zam. Opole
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Bilik Lucjusz, lat 56, zam. Opole
2Słodczyk Krystyna, lat 55, zam. Opole, popierana przez Zielonych 2004
3Polańska Maria Teresa, lat 56, zam. Opole, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
4Durecki Romuald Włodzimierz, lat 60, zam. Opole
5Popiołek Krzysztof, lat 52, zam. Opole
6Konopacka Danuta Janina, lat 72, zam. Opole, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
7Pocica Marcin, lat 22, zam. Opole
8Linder Stanisław Franciszek, lat 78, zam. Opole, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
9Setnicki Łukasz Leszek, lat 27, zam. Opole, popierany przez "Socjaldemokrację Polską"
10Dec Bogusław, lat 29, zam. Opole, popierany przez Unię Pracy
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w Opolu
1Czarnik Alfred Edward, lat 56, zam. Opole
2Górecki Ryszard, lat 71, zam. Opole
3Śliwka Krystyna, lat 48, zam. Opole
4Borkowski Maciej Krzysztof, lat 34, zam. Opole
5Jurkowska Wanda Aleksandra, lat 71, zam. Opole
Lista nr 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Chrześcijański Blok Samorządowy
1Ociepa Marcin, lat 22, zam. Opole
2Sokołowski Mieczysław, lat 61, zam. Opole
3Szaran Adam, lat 68, zam. Opole
4Kowalczykowski Roman, lat 66, zam. Opole
5Cieszyńska Krystyna Maria, lat 66, zam. Opole
6Zajadacz Józef, lat 59, zam. Opole
7Krawczyk Anna, lat 22, zam. Opole
8Kreis Tomasz, lat 31, zam. Opole
9Badura Bożena, lat 54, zam. Opole
10Szafrański Jerzy, lat 57, zam. Opole
Lista nr 19 - Komitet Wyborczy Wyborców DARIUSZA SMAGAŁY
1Drewniak Alojzy, lat 55, zam. Opole
2Łakomy Edward, lat 60, zam. Opole
3Trofimuk Halina, lat 56, zam. Opole
4Całus Hanna, lat 53, zam. Opole
5Wierzbicki Janusz, lat 57, zam. Opole
6Andrusyszyn Tomasz, lat 21, zam. Opole
7Stecewicz Marek, lat 49, zam. Opole
8Muszyński Przemysław, lat 34, zam. Opole
9Pierzga Piotr, lat 33, zam. Opole
10Gajda Marcin, lat 21, zam. Opole
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców "NIEZALEŻNI"
1Panek Urszula Maria, lat 57, zam. Opole
2Połczan Wojciech, lat 29, zam. Opole
3Jakimiak Janina, lat 74, zam. Opole
4Warchoł Halina, lat 40, zam. Opole
5Pieczonka Aleksander, lat 56, zam. Opole
6Pawliszyn-Turek Anna, lat 36, zam. Opole
7Sapeta Jan, lat 59, zam. Opole
8Galla Alina, lat 20, zam. Opole
9Twardoń Elżbieta Jadwiga, lat 55, zam. Opole
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH
1Brygider Marian Janusz, lat 53, zam. Opole
2Lotko Marcjanna, lat 31, zam. Opole
3Łoziński Dariusz, lat 42, zam. Opole
4Świstuń Krystyna, lat 63, zam. Opole
5Skowron Jan, lat 66, zam. Opole
6Napieracz Stanisława Irena, lat 55, zam. Opole
7Matusiak Jolanta Danuta, lat 45, zam. Opole
Okręg wyborczy nr 2
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
1Krukowski Piotr Waldemar, lat 42, zam. Opole
2Karleszko Piotr, lat 37, zam. Opole
3Gawrylak Wiktor, lat 72, zam. Opole
4Jukowski Marek, lat 43, zam. Opole
5Róg Zofia Krystyna, lat 53, zam. Opole
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Bartkowiak Czesław, lat 50, zam. Opole
2Kluz Jadwiga Maria, lat 62, zam. Opole
3Domagała Helena, lat 78, zam. Opole
4Banaszewska Maria Józefa, lat 57, zam. Opole
5Gadacz Anna, lat 60, zam. Opole
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Porowska Violetta Teresa, lat 38, zam. Opole
2Kruk Stanisława, lat 48, zam. Opole
3Siruk Grzegorz Zbigniew, lat 32, zam. Opole
4Król Adam, lat 46, zam. Opole
5Kierat Barbara Władysława, lat 52, zam. Opole
6Bielecka Wanda, lat 50, zam. Opole
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Wesołowski Adrian, lat 32, zam. Opole
2Kawałko Marzena Teresa, lat 43, zam. Opole
3Piekarczyk Agnieszka, lat 24, zam. Opole
4Żebrowska Bronisława Katarzyna, lat 58, zam. Opole
5Molencki Mieczysław Wiktor, lat 55, zam. Opole
6Hubert Tadeusz, lat 57, zam. Opole
7Matz Mieczysław, lat 52, zam. Opole
8Sierka Grzegorz, lat 20, zam. Opole
9Adamiszyn Rafał, lat 22, zam. Opole
10Bocheński Bogdan Mieczysław, lat 42, zam. Opole
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Dancewicz Dorota, lat 68, zam. Opole, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
2Wiecheć Krzysztof, lat 56, zam. Opole, popierany przez Unię Pracy
3Dyszlewska Teresa Małgorzata, lat 51, zam. Opole, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
4Włodarczyk Ryszard, lat 77, zam. Opole
5Stadryniak Grzegorz Tomasz, lat 33, zam. Opole, popierany przez "Socjaldemokrację Polską"
6Brożek Krystyna Irena, lat 50, zam. Opole, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
7Niemczycki Eugeniusz, lat 56, zam. Opole, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
8Szymczykowska Jadwiga, lat 55, zam. Opole
9Śmiechowicz Brygida Maria, lat 49, zam. Opole, popierana przez OPZZ
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w Opolu
1Piaseczny Piotr Rafał, lat 38, zam. Opole
2Kubica Zbigniew, lat 54, zam. Opole
3Żugaj Andrzej Kazimierz, lat 58, zam. Opole
4Wasilewski Mirosław Aleksander, lat 62, zam. Opole
5Ogórek Dariusz, lat 36, zam. Opole
6Pazdan Karol, lat 65, zam. Opole
Lista nr 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Chrześcijański Blok Samorządowy
1Augustynek Jolanta, lat 38, zam. Opole
2Drynda Krzysztof, lat 23, zam. Opole
3Fierek Teofil, lat 46, zam. Opole
4Buczma Teresa, lat 52, zam. Opole
5Michałowski Wiesław, lat 43, zam. Opole
6Mówka Monika Anna, lat 26, zam. Opole
Lista nr 19 - Komitet Wyborczy Wyborców DARIUSZA SMAGAŁY
1Smagała Dariusz, lat 40, zam. Opole
2Mittmann Ernest, lat 63, zam. Opole, popierany przez TSKN na Śląsku Opolskim
3Bożek Jarosław, lat 51, zam. Opole
4Dostal-Nowak Ewa, lat 55, zam. Opole
5Wasilewski Henryk, lat 57, zam. Opole
6Malik Urszula, lat 50, zam. Opole
7Sdzuj Krystian, lat 32, zam. Opole
8Bogucka Anna, lat 52, zam. Opole
9Walas Jan, lat 60, zam. Opole
10Romański Andrzej, lat 29, zam. Opole
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców "NIEZALEŻNI"
1Faciejew Edward, lat 57, zam. Opole
2Pawliszyn Danuta, lat 60, zam. Opole
3Gadomski Janusz, lat 63, zam. Opole
4Zydroń Kamila, lat 49, zam. Opole
5Młodyńska Regina Joanna, lat 51, zam. Opole
6Kluska Grażyna, lat 48, zam. Opole
7Krajewska Kinga, lat 42, zam. Opole
8Szewczyk Halina, lat 54, zam. Opole
9Frydel Mariusz, lat 53, zam. Opole
10Starosta Jerzy, lat 46, zam. Opole
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH
1Koc-Ogonowska Barbara, lat 49, zam. Opole
2Zalewska Teresa Halina, lat 59, zam. Opole
3Skarżyńska Anna, lat 56, zam. Opole
4Romanowski Leszek Kazimierz, lat 33, zam. Opole
5Wójcik Tadeusz, lat 52, zam. Opole
6Holek Klaudia, lat 39, zam. Opole
7Benedyk Joanna Ewa, lat 22, zam. Opole
Okręg wyborczy nr 3
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
1Duda Rafał, lat 29, zam. Opole
2Wilczek Czesław Adam, lat 59, zam. Opole
3Hreczuch Stanisław, lat 64, zam. Opole
4Kotulska Jadwiga Maria, lat 49, zam. Opole
5Róg Karolina Maria, lat 23, zam. Opole
6Procyk Katarzyna Justyna, lat 23, zam. Opole
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Kuryło Władysław, lat 61, zam. Opole
2Drozdowski Szczepan Przemysław, lat 21, zam. Opole
3Dworzak Janina Maria, lat 78, zam. Opole
4Cząstkiewicz Ewa Elżbieta, lat 65, zam. Opole
5Urbanowska Irena, lat 57, zam. Opole
6Grzonka Zygmunt, lat 74, zam. Opole
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Szymański Arkadiusz, lat 37, zam. Opole
2Rakowski Artur, lat 36, zam. Opole
3Badura Tomasz Jarosław, lat 30, zam. Opole
4Kwiatkowska Danuta Maria, lat 36, zam. Opole
5Borowski Wojciech, lat 51, zam. Opole
6Kowalski Jarosław, lat 33, zam. Opole
7Kuśnierski Zbigniew, lat 51, zam. Opole
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Ćwirzeń Renata, lat 32, zam. Opole
2Kantorska-Żmuda Joanna, lat 26, zam. Opole
3Ciasnocha Roman Joachim, lat 29, zam. Opole
4Śmigiel Przemysław, lat 32, zam. Opole
5Bogucka-Ognisty Grażyna, lat 54, zam. Opole
6Bella Marta, lat 23, zam. Opole
7Skiżewska Irena, lat 44, zam. Opole
8Pawlak Janusz, lat 40, zam. Opole
9Zaremba Mieczysław, lat 60, zam. Opole
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Sekula Małgorzata, lat 41, zam. Opole, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
2Hernes Wiesław, lat 51, zam. Opole, popierany przez "Socjaldemokrację Polską"
3Strzęp Stanisław, lat 52, zam. Opole
4Irla Waldemar, lat 52, zam. Opole
5Śmiechowicz Bogusław, lat 26, zam. Opole, popierany przez Zielonych 2004
6Parvi Danuta, lat 45, zam. Opole, popierana przez Demokratyczną Partię Lewicy
7Mackiewicz Czesław, lat 52, zam. Opole, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
8Wichura Jan Szczepan, lat 69, zam. Opole
9Ulrich Mirela, lat 31, zam. Opole, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
10Andrzejewicz Maciej, lat 31, zam. Opole, popierany przez Unię Pracy
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w Opolu
1Pogorzelski Jan, lat 54, zam. Opole
2Wojcianiec Zygfryd, lat 70, zam. Opole
3Kępa Jan, lat 68, zam. Opole
4Trynkiewicz Anna, lat 48, zam. Opole
5Król Edward, lat 64, zam. Opole
Lista nr 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Chrześcijański Blok Samorządowy
1Sak Eugenia, lat 58, zam. Opole
2Rosa Marcin, lat 22, zam. Opole
3Sopa Justyna Helena, lat 28, zam. Opole
4Minta Katarzyna Teresa, lat 29, zam. Opole
5Podolan Marcin Dominik, lat 31, zam. Opole
Lista nr 19 - Komitet Wyborczy Wyborców DARIUSZA SMAGAŁY
1Gajek Ewa, lat 60, zam. Opole
2Ptaszek Stefan, lat 67, zam. Opole, popierany przez TSKN na Śląsku Opolskim
3Sosnowski Joachim, lat 45, zam. Opole
4Niestrój Bernard, lat 49, zam. Opole, popierany przez TSKN na Śląsku Opolskim
5Godula Leszek, lat 62, zam. Opole
6Śróda Patryk, lat 21, zam. Opole
7Mazur Lucyna, lat 40, zam. Opole
8Wasilewska Regina, lat 50, zam. Opole
9Franiel Stefan, lat 50, zam. Opole
10Czaja Krzysztof, lat 29, zam. Opole
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców "NIEZALEŻNI"
1Szczakiel Jerzy, lat 57, zam. Opole
2Starosta Regina, lat 45, zam. Opole
3Radomski Henryk, lat 54, zam. Opole
4Pasionek Marek, lat 33, zam. Opole
5Mikłuszka Krystyna, lat 53, zam. Opole
6Panek Marcin Bartosz, lat 32, zam. Opole
7Chętnicka Beata, lat 37, zam. Opole
8Stemplewski Jerzy, lat 61, zam. Opole
9Leśniak Zdzisław, lat 40, zam. Opole
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH
1Kowcun Dariusz, lat 46, zam. Opole
2Wesołowska Magdalena, lat 48, zam. Opole
3Filipczyk-Ziobrowska Ewa, lat 47, zam. Opole
4Grzybowski Wacław, lat 41, zam. Opole
5Jarosz Zbigniew, lat 56, zam. Opole
6Srebrny Michał, lat 22, zam. Opole
7Walków Rafał, lat 31, zam. Opole
Okręg wyborczy nr 4
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Blecharczyk-Białowąs Anna, lat 62, zam. Opole
2Kulig Edmund, lat 45, zam. Opole
3Kawa Anna Franciszka, lat 25, zam. Opole
4Banaszewski Marcin, lat 27, zam. Opole
5Pawłowska Urszula, lat 52, zam. Opole
6Rochowiak Jolanta, lat 39, zam. Opole
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Ostrowski Ryszard Włodzimierz, lat 50, zam. Opole
2Orawczak Ewa Maria, lat 58, zam. Opole
3Medoliński Dariusz Stanisław, lat 43, zam. Opole
4Samborski Marek Stanisław, lat 47, zam. Opole
5Piasecka Aleksandra Franciszka, lat 50, zam. Opole
6Syrek-Macierzyńska Estera Maria, lat 34, zam. Opole
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Brzeziński Sławomir Grzegorz, lat 26, zam. Opole
2Trembacz Jarosław Adam, lat 35, zam. Opole
3Bukowski Przemysław Tadeusz, lat 24, zam. Opole
4Ciona Piotr, lat 47, zam. Opole
5Gola Wojciech, lat 39, zam. Opole
6Nowosielski Andrzej, lat 31, zam. Opole
7Mentel Paweł Andrzej, lat 18, zam. Opole
8Majewski Michał Jerzy, lat 20, zam. Opole
9Cmok Jerzy, lat 42, zam. Opole
10Bień Elżbieta, lat 49, zam. Opole
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Namysło Andrzej, lat 61, zam. Opole, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
2Smolnik Jan Edward, lat 54, zam. Opole
3Komorowska-Osoba Grażyna, lat 52, zam. Opole
4Brandt Jerzy, lat 52, zam. Opole, popierany przez OPZZ
5Łabno Marek Stanisław, lat 41, zam. Opole, popierany przez Demokratyczną Partię Lewicy
6Mączyńska Halina, lat 60, zam. Opole, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
7Kawałko Rafał, lat 31, zam. Opole
8Laitl Bogusław Tadeusz, lat 67, zam. Opole
9Klisowska Barbara, lat 56, zam. Opole, popierana przez Unię Pracy
10Pieszczuk Adam, lat 27, zam. Opole, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w Opolu
1Mizera Jan Jerzy, lat 66, zam. Opole
2Dezor Franciszek Jan, lat 44, zam. Opole
3Bogatko Renata, lat 62, zam. Opole
4Wasyliszyn Eugeniusz, lat 58, zam. Opole
5Dziedzic Grzegorz, lat 32, zam. Opole
6Szwaluk Franciszek Ryszard, lat 69, zam. Opole
Lista nr 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Chrześcijański Blok Samorządowy
1Watras Lesław Jan, lat 48, zam. Opole
2Klusik Antoni, lat 54, zam. Opole
3Sedlaczek Marzena, lat 30, zam. Opole
4Zaleski Jacek Witold, lat 43, zam. Opole
5Siwiak Mariusz, lat 44, zam. Opole
6Piotrowski Łukasz Marek, lat 30, zam. Opole
7Turzańska Katarzyna Maria, lat 23, zam. Opole
8Magot Bolesław Józef, lat 57, zam. Opole
9Radomski Radosław Joran, lat 21, zam. Opole
10Sagan Małgorzata Grażyna, lat 47, zam. Opole
Lista nr 19 - Komitet Wyborczy Wyborców DARIUSZA SMAGAŁY
1Koziarz Zbigniew, lat 50, zam. Opole
2Steiner Jan, lat 51, zam. Opole
3Plewa Zbigniew, lat 51, zam. Opole
4Przebindowska Maria Emilia, lat 58, zam. Opole
5Stanisz Tomasz, lat 51, zam. Opole
6Zerych Krzysztof, lat 58, zam. Opole
7Kubicha Wojciech, lat 54, zam. Opole
8Cenar Piotr, lat 55, zam. Opole
9Schichta Paul, lat 62, zam. Opole, popierany przez TSKN na Śląsku Opolskim
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców "NIEZALEŻNI"
1Fidkowski Leszek, lat 47, zam. Opole
2Węgliński Janusz, lat 54, zam. Opole
3Wachułka Bogusław, lat 69, zam. Opole
4Bieniarz Halina, lat 50, zam. Opole
5Bartusz Joachim Antoni, lat 48, zam. Opole
6Łabaj Aleksandra, lat 22, zam. Opole
7Kurenda Dariusz, lat 44, zam. Opole
8Leonczak Barbara, lat 42, zam. Opole
9Woźniak Grzegorz Marek, lat 48, zam. Opole
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH
1Ostrowski Jan, lat 61, zam. Opole
2Chyra Mieczysław, lat 61, zam. Opole
3Toczek Andrzej Tadeusz, lat 42, zam. Opole
4Diaków Radosław, lat 29, zam. Opole
5Dąbrowna Aleksandra, lat 25, zam. Opole
6Rębecka Maria, lat 58, zam. Opole
7Grabowiecka Helena, lat 61, zam. Opole
8Czech Stanisław, lat 58, zam. Opole
Okręg wyborczy nr 5
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
1Guzik Piotr, lat 22, zam. Opole
2Zwolińska Zofia, lat 49, zam. Opole
3Adaszyńska Irena, lat 75, zam. Opole
4Stanowska Anna, lat 24, zam. Opole
5Matuszyk Tomasz Mariusz, lat 22, zam. Opole
6Kozłowska Ewa Elżbieta, lat 19, zam. Opole
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Ornatowska Elżbieta, lat 61, zam. Opole
2Sypnicka Magdalena, lat 31, zam. Opole
3Damasiewicz Anna Maria, lat 34, zam. Opole
4Romanowicz Bartosz, lat 21, zam. Opole
5Walewska Barbara, lat 59, zam. Opole
6Żak Bernarda, lat 31, zam. Opole
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Ostrowski Jarosław Krzysztof, lat 33, zam. Opole
2Ostowski Władysław, lat 50, zam. Opole
3Podlaski Marek, lat 52, zam. Opole
4Kucharski Tomasz Marek, lat 48, zam. Opole
5Kruk Sławomir, lat 42, zam. Opole
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Zembaczyński Ryszard, lat 58, zam. Opole
2Wereszczyński Zenon, lat 33, zam. Opole
3Kimak Barbara, lat 42, zam. Opole
4Sierpiński Wiesław Kazimierz, lat 56, zam. Opole
5Jaki Patryk Tomasz, lat 21, zam. Opole
6Drumlewska Agnieszka, lat 25, zam. Opole
7Przygoda Marek, lat 51, zam. Opole
8Sujkowska Krystyna Urszula, lat 49, zam. Opole
9Paroń Sebastian, lat 28, zam. Opole
10Kwiatek Tomasz Jerzy, lat 27, zam. Opole
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Mielec Piotr, lat 27, zam. Opole, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
2Ruszczyński Kazimierz, lat 58, zam. Opole, popierany przez OPZZ
3Grygiel Zdzisław, lat 50, zam. Opole, popierany przez Unię Pracy
4Hausner Danuta Czesława, lat 51, zam. Opole
5Kowalczyk Zbigniew, lat 57, zam. Opole, popierany przez "Socjaldemokrację Polską"
6Bezgębluk Adam, lat 52, zam. Opole, popierany przez Demokratyczną Partię Lewicy
7Kubica Beata Władysława, lat 35, zam. Opole, popierana przez Zielonych 2004
8Andrzejewska Agnieszka, lat 31, zam. Opole
9Miga Marcin, lat 26, zam. Opole, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
10Żyła Halina, lat 52, zam. Opole, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w Opolu
1Klusa Ryszard Józef, lat 55, zam. Opole
2Sawicki Andrzej, lat 66, zam. Opole
3Kowalkowski Kazimierz, lat 67, zam. Opole
4Rychlik Celina Danuta, lat 48, zam. Opole
5Kubów Andrzej, lat 44, zam. Opole
Lista nr 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Chrześcijański Blok Samorządowy
1Dera Adam Zbigniew, lat 32, zam. Opole
2Skakuj Stanisław Andrzej, lat 55, zam. Opole
3Rutecki Paweł, lat 35, zam. Opole
4Redmerska Anna Izabella, lat 37, zam. Opole
5Bitka-Urbanek Maria Anna, lat 48, zam. Opole
6Jakubowska Jolanta, lat 59, zam. Opole
7Bezeg Jacek, lat 59, zam. Opole
8Szypelow Karina Joanna, lat 47, zam. Opole
9Zaleska Agata, lat 22, zam. Opole
10Łapczyński Krzysztof Wiesław, lat 48, zam. Opole
Lista nr 19 - Komitet Wyborczy Wyborców DARIUSZA SMAGAŁY
1Poleszuk-Spakowska Teresa, lat 53, zam. Opole
2Balawajder Grzegorz, lat 41, zam. Opole
3Kochańczyk Andrzej, lat 54, zam. Opole
4Utko Jolanta, lat 51, zam. Opole
5Stępień Jerzy, lat 60, zam. Opole
6Łotecka Alicja, lat 48, zam. Opole
7Kucharuk Jerzy, lat 57, zam. Opole
8Suchorab Jerzy Marek, lat 50, zam. Opole
9Budzeń Lesław, lat 55, zam. Opole
10Siewruk Bogumił, lat 28, zam. Opole
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców "NIEZALEŻNI"
1Kobyłkiewicz Bożena, lat 44, zam. Opole
2Popczyk Andrzej, lat 50, zam. Opole
3Kalinowski Janusz, lat 49, zam. Opole
4Kleta Grażyna, lat 55, zam. Opole
5Krawczyk Andrzej, lat 57, zam. Opole
6Bieniarz Grzegorz, lat 25, zam. Opole
7Nestorak Elżbieta, lat 20, zam. Opole
8Szczubiał Marta, lat 20, zam. Opole
9Przygrodzka Elżbieta, lat 50, zam. Opole
10Galla Ryszard, lat 49, zam. Opole
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH
1Łągiewka Stanisław, lat 46, zam. Opole
2Krukowska Alicja Grażyna, lat 40, zam. Opole
3Szyndler Marek, lat 51, zam. Opole
4Bik Oktawian, lat 22, zam. Opole
5Ciamaga Danuta Maria, lat 43, zam. Opole
6Waczyńska Krystyna, lat 59, zam. Opole
7Boczek Alicja, lat 70, zam. Opole
8Koleczko-Przybył Liliana, lat 55, zam. Opole