PKW - Wybory samorządowe 2006

W okręgach wyborczych zarejestrowano następujące listy kandydatów

Okręg wyborczy nr 1
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Banach Arkadiusz Tadeusz, lat 29, zam. Starogard Gdański
2Skiba Krzysztof Adam, lat 43, zam. Starogard Gdański
3Kilian Jan, lat 52, zam. Starogard Gdański
4Drężek Bogdan, lat 57, zam. Starogard Gdański
5Jankowska Bogda, lat 58, zam. Starogard Gdański
6Sadowska Maria, lat 58, zam. Starogard Gdański
7Sadkowski Kazimierz, lat 46, zam. Starogard Gdański
8Rękas Marek Wacław, lat 50, zam. Starogard Gdański
9Cybulski Marek Piotr, lat 32, zam. Starogard Gdański
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Prabucki Piotr Stanisław, lat 52, zam. Starogard Gdański
2Mliczek Tadeusz, lat 65, zam. Starogard Gdański
3Tukalska Grażyna, lat 52, zam. Starogard Gdański
4Borucki Sławomir, lat 43, zam. Starogard Gdański
5Klin Robert Roman, lat 40, zam. Starogard Gdański
6Nowak Adriana, lat 32, zam. Starogard Gdański
7Wieczorek Stanisław Bohdan, lat 59, zam. Starogard Gdański
8Lewy Dorota Karolina, lat 30, zam. Starogard Gdański
9Lange Wojciech, lat 28, zam. Starogard Gdański
10Tusk Piotr Jan, lat 22, zam. Starogard Gdański
Lista nr 18 - Komitet Wyborczy Wyborców LIGA MIASTU
1Kuca Tadeusz Franciszek, lat 52, zam. Starogard Gdański
2Kubkowski Stanisław, lat 67, zam. Starogard Gdański
3Zmysłowska Joanna Elżbieta, lat 32, zam. Starogard Gdański
4Michajłowski Stanisław, lat 49, zam. Starogard Gdański
5Stasiak Danuta Zofia, lat 57, zam. Starogard Gdański
Lista nr 19 - Komitet Wyborczy STAROGARDZKIE FORUM SAMORZĄDOWE
1Zimny Norbert Jerzy, lat 66, zam. Starogard Gdański
2Stubinski Ryszard, lat 67, zam. Starogard Gdański
3Rajkowski Zbigniew, lat 46, zam. Starogard Gdański
4Moritz Margareta Teresa, lat 38, zam. Starogard Gdański
5Gorzała Jarosław, lat 31, zam. Starogard Gdański
6Cysarczyk Zbigniew Franciszek, lat 73, zam. Starogard Gdański
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców EDMUNDA STACHOWICZA
1Florek Aleksandra Maria, lat 27, zam. Starogard Gdański
2Kwiatkowski Andrzej, lat 48, zam. Starogard Gdański
3Radzewicz Jan Stanisław, lat 50, zam. Starogard Gdański
4Piątek Gabriela Ewa, lat 48, zam. Starogard Gdański
5Landowski Janusz Mikołaj, lat 56, zam. Starogard Gdański
6Leśniewska Bożena Krystyna, lat 47, zam. Starogard Gdański
7Sadowski Henryk Franciszek, lat 53, zam. Starogard Gdański
8Albrecht Monika Anna, lat 20, zam. Starogard Gdański
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIE "POROZUMIENIE DLA STAROGARDU"
1Kozłowski Zbigniew Roman, lat 45, zam. Starogard Gdański
2Żywek Rafał Andrzej, lat 32, zam. Starogard Gdański
3Kamiński Wiesław Jarosław, lat 47, zam. Starogard Gdański
4Pielecki Zbigniew, lat 58, zam. Starogard Gdański
5Jabłońska-Mazurek Dorota Bernadeta, lat 36, zam. Starogard Gdański
Lista nr 22 - Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIE KOCIEWSKIE
1Górska Wiesława, lat 41, zam. Starogard Gdański
2Galiński Stefan, lat 42, zam. Starogard Gdański
3Strzeliński Krzysztof Franciszek, lat 36, zam. Starogard Gdański
4Trzosowski Jerzy Bernard, lat 50, zam. Starogard Gdański
5Bagiński Józef, lat 45, zam. Starogard Gdański
6Smukała Franciszek, lat 62, zam. Starogard Gdański
7Żwan Anna, lat 47, zam. Starogard Gdański
8Reikowski Daniel, lat 46, zam. Starogard Gdański
9Łużyńska Hanna Maria, lat 38, zam. Starogard Gdański
10Fryszka Ryszard, lat 43, zam. Starogard Gdański
Okręg wyborczy nr 2
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Kurkowski Henryk Jan, lat 67, zam. Starogard Gdański
2Syrkowski Dariusz Ludwik, lat 40, zam. Starogard Gdański
3Jankowski Andrzej Mirosław, lat 53, zam. Starogard Gdański
4Jastrzemski Grzegorz Sebastian, lat 30, zam. Starogard Gdański
5Pawłowska Joanna Beata, lat 39, zam. Starogard Gdański
6Strzelczyk Jan Zbigniew, lat 49, zam. Starogard Gdański
7Stanek Jarosław Krzysztof, lat 43, zam. Starogard Gdański
8Kutt Janusz Franciszek, lat 63, zam. Starogard Gdański
9Berka Leszek Grzegorz, lat 20, zam. Starogard Gdański
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Cychnerski Piotr Józef, lat 46, zam. Starogard Gdański
2Hartuna Anna Elżbieta, lat 46, zam. Starogard Gdański
3Toczek Jacek, lat 40, zam. Starogard Gdański
4Burczyk Roman Walerian, lat 55, zam. Starogard Gdański
5Łobocka Jolanta, lat 43, zam. Starogard Gdański
6Manikowski Maciej, lat 28, zam. Starogard Gdański
7Kaletha-Zys Barbara Urszula, lat 44, zam. Starogard Gdański
8Sykut Grzegorz Andrzej, lat 58, zam. Starogard Gdański
9Żygowski Leszek, lat 47, zam. Starogard Gdański
Lista nr 18 - Komitet Wyborczy Wyborców LIGA MIASTU
1Hoppe Grażyna Ewa, lat 67, zam. Starogard Gdański
2Deska Jarosław Jan, lat 59, zam. Starogard Gdański
3Drwięga Maria Elżbieta, lat 56, zam. Starogard Gdański
4Krzyżak Grażyna Maria, lat 56, zam. Starogard Gdański
5Cop Andrzej Władysław, lat 47, zam. Starogard Gdański
6Duzowski Krzysztof, lat 28, zam. Starogard Gdański
Lista nr 19 - Komitet Wyborczy STAROGARDZKIE FORUM SAMORZĄDOWE
1Milewski Stefan, lat 58, zam. Starogard Gdański
2Markuszewska Wiera, lat 57, zam. Starogard Gdański
3Pobłocki Arkadiusz Janusz, lat 35, zam. Starogard Gdański
4Czuba Małgorzata, lat 31, zam. Starogard Gdański
5Frydrychowski Marek, lat 66, zam. Starogard Gdański
6Urbański Henryk, lat 71, zam. Starogard Gdański
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców EDMUNDA STACHOWICZA
1Stachowicz Edmund Kazimierz, lat 58, zam. Starogard Gdański
2Kruszona Bogdan Roman, lat 60, zam. Starogard Gdański
3Muchowski Józef Władysław, lat 50, zam. Starogard Gdański
4Lenz Andrzej Władysław, lat 57, zam. Starogard Gdański
5Kamińska Anna Ewa, lat 58, zam. Starogard Gdański
6Stępiński Piotr Władysław, lat 65, zam. Starogard Gdański
7Kuklinski Franciszek, lat 71, zam. Starogard Gdański
8Kiełb Eugeniusz, lat 56, zam. Starogard Gdański
9Bławat Krystyna Urszula, lat 63, zam. Starogard Gdański
10Szczesny Mieczysław, lat 47, zam. Starogard Gdański
11Dąbrowski Michał Stanisław, lat 29, zam. Starogard Gdański
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIE "POROZUMIENIE DLA STAROGARDU"
1Lebiedziński Bohdan Janusz, lat 52, zam. Starogard Gdański
2Jankowski Marek Krzysztof, lat 44, zam. Starogard Gdański
3Kowalski Jan, lat 63, zam. Starogard Gdański
4Słowikowski Adam Stefan, lat 40, zam. Starogard Gdański
5Landowski Krzysztof Kamil, lat 32, zam. Starogard Gdański
6Pater Ariel Sebastian, lat 25, zam. Starogard Gdański
Lista nr 22 - Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIE KOCIEWSKIE
1Walczak Tomasz, lat 26, zam. Starogard Gdański
2Aszyk Stanisław Ryszard, lat 60, zam. Starogard Gdański
3Dudek Marek, lat 56, zam. Starogard Gdański
4Piechowski Andrzej, lat 53, zam. Starogard Gdański
5Witakowska Aurelia, lat 32, zam. Starogard Gdański
6Brunke Adam Ryszard, lat 39, zam. Starogard Gdański
7Tobolska Katarzyna Lucyna, lat 42, zam. Starogard Gdański
8Urban Janusz Henryk, lat 56, zam. Starogard Gdański
Okręg wyborczy nr 3
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Gajda Ryszard Jan, lat 52, zam. Starogard Gdański
2Łada Krzysztof Marek, lat 33, zam. Starogard Gdański
3Topolewski Hubert Benedykt, lat 61, zam. Starogard Gdański
4Powierza Krzysztof Wojciech, lat 27, zam. Starogard Gdański
5Wostal Wiesław Paweł, lat 49, zam. Starogard Gdański
6Koska Jan Antoni, lat 56, zam. Starogard Gdański
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Gabig Jarosław Mirosław, lat 41, zam. Starogard Gdański
2Kruczek Jarosław, lat 37, zam. Starogard Gdański
3Treder Ewa, lat 36, zam. Starogard Gdański
4Gostomski Mariusz Andrzej, lat 37, zam. Starogard Gdański
5Hofman Jacek Sławomir, lat 44, zam. Starogard Gdański
6Witkowski Eugeniusz, lat 40, zam. Starogard Gdański
7Chodyna Maciej, lat 37, zam. Starogard Gdański
8Marchewicz Mariusz, lat 45, zam. Starogard Gdański
9Pielecki Rafał Lech, lat 25, zam. Starogard Gdański
10Neumann Rafał Marek, lat 31, zam. Starogard Gdański
Lista nr 18 - Komitet Wyborczy Wyborców LIGA MIASTU
1Głuch Paweł, lat 56, zam. Starogard Gdański
2Kotowska Teresa Maria, lat 48, zam. Starogard Gdański
3Schwichtenberg Grzegorz, lat 37, zam. Starogard Gdański
4Stubińska-Trojga Lucyna Kazimiera, lat 34, zam. Starogard Gdański
5Górecka Lidia Danuta, lat 50, zam. Starogard Gdański
Lista nr 19 - Komitet Wyborczy STAROGARDZKIE FORUM SAMORZĄDOWE
1Własienko Wilhelm, lat 60, zam. Starogard Gdański
2Czyżewska Bożena, lat 59, zam. Starogard Gdański
3Olszewski Zbigniew, lat 60, zam. Starogard Gdański
4Wiczkowski Sławomir Zbigniew, lat 32, zam. Starogard Gdański
5Łużyński Olgierd Stanisław, lat 37, zam. Starogard Gdański
6Ćwikliński Rafał, lat 34, zam. Starogard Gdański
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców EDMUNDA STACHOWICZA
1Wiśniewska Janina, lat 61, zam. Starogard Gdański
2Czerwiński Tomasz Wojciech, lat 35, zam. Starogard Gdański
3Gołębiewski Zbigniew Józef, lat 58, zam. Starogard Gdański
4Ścigała Czesław Kazimierz, lat 63, zam. Starogard Gdański
5Bielang Hanna, lat 50, zam. Starogard Gdański
6Rupniewski Waldemar Sławomir, lat 32, zam. Starogard Gdański
7Gajdziński Zygmunt, lat 65, zam. Starogard Gdański
8Babinek Tomasz, lat 30, zam. Starogard Gdański
9Eschenbach Daria Jadwiga, lat 40, zam. Starogard Gdański
10Syrkowski Mariusz, lat 20, zam. Starogard Gdański
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIE "POROZUMIENIE DLA STAROGARDU"
1Karbowski Stanisław Zygmunt, lat 60, zam. Starogard Gdański
2Jankowski Kazimierz Franciszek, lat 68, zam. Starogard Gdański
3Pliszka Józef Ryszard, lat 63, zam. Starogard Gdański
4Kamysz Krzysztof Franciszek, lat 33, zam. Starogard Gdański
5Landowska Lidia Maria, lat 54, zam. Starogard Gdański
Lista nr 22 - Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIE KOCIEWSKIE
1Raczkiewicz Rajmund Zdzisław, lat 49, zam. Starogard Gdański
2Konopko Tomasz, lat 35, zam. Starogard Gdański
3Domachowski Zbigniew Jerzy, lat 52, zam. Starogard Gdański
4Narzyński Rafał Zbigniew, lat 36, zam. Starogard Gdański
5Łepek Bożena, lat 55, zam. Starogard Gdański
6Banach Marek Alojzy, lat 45, zam. Starogard Gdański
7Rykaczewski Leszek Jan, lat 57, zam. Starogard Gdański
8Cichoń Krzysztof Roman, lat 49, zam. Starogard Gdański
Okręg wyborczy nr 4
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Bugaj Helena, lat 57, zam. Starogard Gdański
2Jakubowski Zbigniew Jan, lat 40, zam. Starogard Gdański
3Sikorski Mirosław Kazimierz, lat 51, zam. Starogard Gdański
4Zakrzewska Barbara Ewelina, lat 53, zam. Starogard Gdański
5Pepliński Edwin, lat 60, zam. Starogard Gdański
6Szenk Tadeusz Józef, lat 57, zam. Starogard Gdański
7Reimus Katarzyna Ewa, lat 28, zam. Starogard Gdański
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Ruśniak Sławomir, lat 51, zam. Starogard Gdański
2Grzecznowska Małgorzata Joanna, lat 36, zam. Starogard Gdański
3Gadomski Bernard Witold, lat 61, zam. Starogard Gdański
4Lis Ryszard Mieczysław, lat 41, zam. Starogard Gdański
5Nowak Paweł Grzegorz, lat 28, zam. Starogard Gdański
6Schulz Maria, lat 52, zam. Starogard Gdański
7Musolf-Bensemann Katarzyna Jolanta, lat 38, zam. Starogard Gdański
8Landowski Henryk Marian, lat 71, zam. Starogard Gdański
9Budzanowska Krystyna, lat 39, zam. Starogard Gdański
10Rogowski Cezary, lat 36, zam. Starogard Gdański
Lista nr 18 - Komitet Wyborczy Wyborców LIGA MIASTU
1Brzozowski Zbigniew Władysław, lat 50, zam. Starogard Gdański
2Szubarczyk Piotr Stanisław, lat 52, zam. Starogard Gdański
3Kubiak Daniel Robert, lat 31, zam. Starogard Gdański
4Czepirski Zbigniew, lat 50, zam. Starogard Gdański
5Suwalski Ludwik Andrzej, lat 50, zam. Starogard Gdański
Lista nr 19 - Komitet Wyborczy STAROGARDZKIE FORUM SAMORZĄDOWE
1Byrszel Andrzej, lat 58, zam. Starogard Gdański
2Milewski Piotr, lat 51, zam. Starogard Gdański
3Osowicki Ireneusz Stanisław, lat 42, zam. Starogard Gdański
4Malinowska Aleksandra Elżbieta, lat 42, zam. Starogard Gdański
5Piotrzkowski Robert, lat 29, zam. Starogard Gdański
6Spica Dariusz, lat 38, zam. Starogard Gdański
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców EDMUNDA STACHOWICZA
1Kowalska Halina, lat 58, zam. Starogard Gdański
2Bejma Roman Marek, lat 39, zam. Starogard Gdański
3Gerigk Józef, lat 65, zam. Starogard Gdański
4Grądman Ryszard Witold, lat 51, zam. Starogard Gdański
5Jasińska Danuta Maria, lat 58, zam. Starogard Gdański
6Faltynowski Bogusław, lat 50, zam. Starogard Gdański
7Szymczyk Stanisław, lat 70, zam. Starogard Gdański
8Cherek Andrzej, lat 47, zam. Starogard Gdański
9Baumann Janusz Józef, lat 58, zam. Starogard Gdański
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIE "POROZUMIENIE DLA STAROGARDU"
1Wątka Radosław Adam, lat 32, zam. Starogard Gdański
2Prokopiuk Henryka Wanda, lat 45, zam. Starogard Gdański
3Filipiak Jan Władysław, lat 53, zam. Starogard Gdański
4Urban Jan, lat 54, zam. Starogard Gdański
5Grabiec Roman, lat 65, zam. Starogard Gdański
6Szulca Tadeusz Jan, lat 57, zam. Starogard Gdański
Lista nr 22 - Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIE KOCIEWSKIE
1Gabriel Marek Jan, lat 51, zam. Starogard Gdański
2Cesarz Piotr, lat 53, zam. Starogard Gdański
3Żak Eugeniusz, lat 63, zam. Starogard Gdański
4Bona Andrzej Kazimierz, lat 50, zam. Starogard Gdański
5Domachowska Iwona Maria, lat 47, zam. Starogard Gdański
6Pawelczyk Sławomir Jan, lat 36, zam. Starogard Gdański
7Prus Ryszard Bogdan, lat 56, zam. Starogard Gdański
8Czech Piotr Zbigniew, lat 41, zam. Starogard Gdański
9Pliszka Mariusz Sebastian, lat 33, zam. Starogard Gdański