PKW - Wybory samorządowe 2006

W okręgach wyborczych zarejestrowano następujące listy kandydatów

Okręg wyborczy nr 1
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Nowakowska-Boska Dorota, lat 60, zam. Starachowice
2Główka Joanna Barbara, lat 51, zam. Starachowice
3Pruś Andrzej Piotr, lat 39, zam. Starachowice
4Kasprzyk Krzysztof Jerzy, lat 46, zam. Starachowice
5Zieja Jarosław Sławomir, lat 31, zam. Starachowice
6Dygas Piotr Mieczysław, lat 59, zam. Starachowice
7Stępień Krzysztof, lat 50, zam. Starachowice
8Kosecki Kamil Mirosław, lat 27, zam. Starachowice
9Dziubińska-Czerko Iwona Teresa, lat 49, zam. Starachowice
10Markowski Andrzej Jan, lat 67, zam. Starachowice
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Walendzik Grzegorz Marcin, lat 51, zam. Starachowice
2Nowak Jolanta, lat 50, zam. Starachowice
3Mirkowski Jan Bogusław, lat 62, zam. Starachowice
4Orkisz Włodzimierz, lat 60, zam. Starachowice
5Bilska Katarzyna Anna, lat 36, zam. Starachowice
6Janiec Maria Jolanta, lat 48, zam. Starachowice
7Magdziarz Urszula Teresa, lat 41, zam. Starachowice
8Rakowski Andrzej, lat 52, zam. Starachowice
9Majchrzyk Mariusz Dominik, lat 27, zam. Starachowice
10Wieczorkiewicz Dorota, lat 55, zam. Starachowice
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Krukowicz Andrzej Ryszard, lat 59, zam. Starachowice
2Gacek Ireneusz Waldemar, lat 60, zam. Starachowice
3Lisowski Paweł Piotr, lat 41, zam. Starachowice
4Wójcik Rafał, lat 29, zam. Starachowice
5Nowak Stanisław Andrzej, lat 59, zam. Starachowice
6Pocheć Eugeniusz Tadeusz, lat 56, zam. Starachowice
7Gębura Kazimierz, lat 60, zam. Starachowice
9Stępień Agnieszka, lat 33, zam. Starachowice
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Dygas Joanna Dorota, lat 57, zam. Starachowice
2Syst Jerzy, lat 47, zam. Starachowice
3Gruca Mirosław Tadeusz, lat 53, zam. Starachowice
4Latała Jolanta, lat 41, zam. Starachowice
5Stępnik Waldemar Tadeusz, lat 52, zam. Starachowice
6Salska Danuta, lat 56, zam. Starachowice
Lista nr 16 - Komitet Wyborczy Wyborców OBYWATELE STARACHOWIC RAZEM
1Burzyński Jacek Maciej, lat 38, zam. Starachowice
2Rzeszutek Rafał Robert, lat 30, zam. Starachowice
3Szafraniec-Świtała Danuta, lat 59, zam. Starachowice
4Mierzyńska Jadwiga Maria, lat 59, zam. Starachowice
5Cieślik Edmund Marian, lat 70, zam. Starachowice
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Spółdzielczości Mieszkaniowej w Starachowicach
1Warszawa Jarosław Kazimierz, lat 35, zam. Starachowice
2Maksalon Waldemar, lat 65, zam. Starachowice
3Ziewiecka Emilia Jolanta, lat 42, zam. Starachowice
4Zielińska Grażyna Zofia, lat 50, zam. Starachowice
5Szczykutowicz Małgorzata Mirosława, lat 42, zam. Starachowice
6Spadło Jadwiga, lat 46, zam. Starachowice
7Wanat Monika Agnieszka, lat 35, zam. Starachowice
8Jasztal Bożena, lat 46, zam. Starachowice
Lista nr 18 - Komitet Wyborczy Wyborców DLA OBYWATELI
1Mróz Marek, lat 51, zam. Starachowice
2Leś Marcin Antoni, lat 50, zam. Starachowice
3Lech Stanisław Kazimierz, lat 41, zam. Starachowice
4Mazur Waldemar, lat 42, zam. Starachowice
5Szmalec Grzegorz, lat 26, zam. Starachowice
6Piwnik Violetta, lat 45, zam. Starachowice
7Lewandowski Andrzej Henryk, lat 51, zam. Starachowice
8Maciąg Paweł Czesław, lat 59, zam. Starachowice
9Wiśnios Elżbieta, lat 57, zam. Starachowice
Lista nr 19 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Partnerstwo i Rozwój
1Ziółkowski Waldemar Zdzisław, lat 55, zam. Starachowice
2Kuciapski Jan, lat 50, zam. Starachowice
3Kalita Anna Maria, lat 34, zam. Starachowice
4Kiełbasa Tomasz Leonard, lat 45, zam. Starachowice
5Kutera Józef, lat 61, zam. Starachowice
6Markowski Andrzej Bartłomiej, lat 64, zam. Starachowice
7Nicpoń Wacław, lat 69, zam. Starachowice
8Ozdoba Tomasz Jan, lat 55, zam. Starachowice
9Roman Stanisław Tadeusz, lat 57, zam. Starachowice
10Sławek Maria Stanisława, lat 48, zam. Starachowice
Okręg wyborczy nr 2
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Ludwiński Ryszard Edward, lat 55, zam. Starachowice
2Pastuszka Robert Adam, lat 41, zam. Starachowice
3Maciejczak Jadwiga, lat 42, zam. Starachowice
4Marczak Alicja Lidia, lat 44, zam. Starachowice
5Wiercińska Teresa Maria, lat 59, zam. Starachowice
6Lipiński Jan Wojciech, lat 55, zam. Starachowice
7Krępa Danuta Barbara, lat 50, zam. Starachowice
8Ambroszczyk Piotr Paweł, lat 30, zam. Starachowice
9Tuźnik Ilona Kinga, lat 27, zam. Starachowice
10Walendziak Tomasz Piotr, lat 34, zam. Starachowice
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Sendecki Michał, lat 28, zam. Starachowice
2Kuźdub Zbigniew, lat 49, zam. Starachowice
3Faliszewska Ewa Maria, lat 45, zam. Starachowice
4Ćwieluch Janusz Tomasz, lat 49, zam. Starachowice
5Jabłko Liliana Maria, lat 46, zam. Starachowice
6Komenda Wiesław Józef, lat 49, zam. Starachowice
7Pocheć Grzegorz Krzysztof, lat 36, zam. Starachowice
8Pacek Robert, lat 35, zam. Starachowice
9Swat Bogusław, lat 59, zam. Starachowice
10Chmiel Michał Piotr, lat 24, zam. Starachowice
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Bojara Kazimierz, lat 61, zam. Starachowice
2Klepacz Tadeusz Jan, lat 56, zam. Starachowice
3Pocheć Tadeusz Leszek, lat 53, zam. Starachowice
4Garbarczyk Janusz Krzysztof, lat 46, zam. Starachowice
5Sroczyński Dariusz, lat 65, zam. Starachowice
6Ryś Renata Edyta, lat 34, zam. Starachowice
7Papierowski Rafał Kamil, lat 30, zam. Starachowice
8Wrona Henryk Karol, lat 80, zam. Starachowice
9Nowakowska Ewa Lidia, lat 47, zam. Starachowice
10Ciosek Monika, lat 33, zam. Starachowice
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Dąbrowski Józef Bogusław, lat 46, zam. Starachowice
2Zarzycki Franciszek, lat 63, zam. Starachowice
3Heda Stanisław, lat 51, zam. Starachowice
4Siegieda Andrzej Jacek, lat 47, zam. Starachowice
5Żwirek Arkadiusz Dariusz, lat 31, zam. Starachowice
6Krzepkowski Waldemar Zbigniew, lat 56, zam. Starachowice
7Chustecka Monika Renata, lat 27, zam. Starachowice
Lista nr 16 - Komitet Wyborczy Wyborców OBYWATELE STARACHOWIC RAZEM
1Lis Leszek, lat 44, zam. Starachowice
2Nowicki Tomasz Stanisław, lat 50, zam. Starachowice
3Misiowiec Zbigniew Mirosław, lat 44, zam. Starachowice
4Ludwig Lidia Katarzyna, lat 51, zam. Starachowice
5Kowalski Marek Dariusz, lat 46, zam. Starachowice
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Spółdzielczości Mieszkaniowej w Starachowicach
1Staniszewski Krzysztof Witold, lat 52, zam. Starachowice
2Adamus Mirosław Józef, lat 47, zam. Starachowice
3Nowak Czesław, lat 53, zam. Starachowice
4Karbowniczek Andrzej Piotr, lat 63, zam. Starachowice
5Siara Antoni Henryk, lat 64, zam. Starachowice
6Adamiak Karol, lat 57, zam. Starachowice
7Gęborek Marian Gerard, lat 63, zam. Starachowice
8Lech Wiesław Jarosław, lat 43, zam. Starachowice
9Lipiec Andrzej Jan, lat 52, zam. Starachowice
10Rymarczyk Adam, lat 64, zam. Starachowice
Lista nr 18 - Komitet Wyborczy Wyborców DLA OBYWATELI
1Strzelec Halina, lat 57, zam. Starachowice
2Gruszczyński Marcin Krzysztof, lat 36, zam. Starachowice
3Jamska Jolanta, lat 47, zam. Starachowice
4Kępa Paweł, lat 29, zam. Starachowice
5Kępiński Andrzej Zbigniew, lat 52, zam. Starachowice
6Krzewicka Ewa Elżbieta, lat 51, zam. Starachowice
7Maj Teresa, lat 58, zam. Starachowice
8Muzyka Grażyna Janina, lat 54, zam. Starachowice
9Wroński Andrzej Albin, lat 45, zam. Starachowice
10Zarzycki Kazimierz Wiktor, lat 51, zam. Starachowice
Lista nr 19 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Partnerstwo i Rozwój
1Czarnecka Alicja, lat 57, zam. Starachowice
2Maciejewska Anna Grażyna, lat 51, zam. Starachowice
3Chałaciński Janusz Krzysztof, lat 47, zam. Starachowice
4Dzioba Elżbieta, lat 46, zam. Starachowice
5Kowalska Teresa Ewa, lat 41, zam. Starachowice
6Michalski Michał Bogumił, lat 44, zam. Starachowice
7Myszka Iwona Teresa, lat 39, zam. Starachowice
8Pastuszka Paweł, lat 33, zam. Starachowice
9Saramak Paweł, lat 26, zam. Starachowice
10Sasin Paweł, lat 26, zam. Starachowice
Okręg wyborczy nr 3
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Białoń Anna Aleksandra, lat 43, zam. Starachowice
2Chorab Mirosław, lat 44, zam. Starachowice
3Krzemiński Łukasz, lat 22, zam. Starachowice
4Majewska Alicja Barbara, lat 48, zam. Starachowice
5Niewczas Lidia, lat 36, zam. Starachowice
6Nowak Leszek, lat 57, zam. Starachowice
7Paliński Andrzej Teodor, lat 67, zam. Starachowice
8Popławska Janina, lat 56, zam. Starachowice
9Pytel Grzegorz, lat 26, zam. Starachowice
10Seweryn Jan, lat 49, zam. Starachowice
11Sikorski Jan, lat 68, zam. Starachowice
12Winnicki Andrzej Tomasz, lat 42, zam. Starachowice
13Wróblewski Robert, lat 38, zam. Starachowice
14Zieja Helena Wiktoria, lat 59, zam. Starachowice
15Ziomkiewicz Julian, lat 60, zam. Starachowice
16Krzemiński Witold, lat 49, zam. Starachowice
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Nowak Dariusz Franciszek, lat 36, zam. Starachowice
2Michta Piotr Stanisław, lat 49, zam. Starachowice
3Staszewska Krystyna, lat 60, zam. Starachowice
4Kęsy Bożena Renata, lat 44, zam. Starachowice
5Dziura Lidia, lat 52, zam. Starachowice
6Potocki Marian, lat 45, zam. Starachowice
7Suwczyński Zbigniew, lat 28, zam. Starachowice
8Przepióra Jacek Krzysztof, lat 25, zam. Starachowice
9Matysiak Włodzimierz Andrzej, lat 39, zam. Starachowice
10Kowalski Fryderyk Marceli, lat 68, zam. Starachowice
11Artwik Stanisław, lat 56, zam. Starachowice
12Szczygieł Ewa Małgorzata, lat 57, zam. Starachowice
13Myszka Krzysztof Stanisław, lat 61, zam. Starachowice
14Zieliński Adrian Krzysztof, lat 25, zam. Starachowice
15Ślęczka Maria Kunegunda, lat 75, zam. Starachowice
16Chojnacki Jerzy Teofil, lat 53, zam. Starachowice
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Krupa Adam Jan, lat 53, zam. Starachowice
2Dobrowolski Rafał Michał, lat 30, zam. Starachowice
3Gach Andrzej, lat 38, zam. Starachowice
4Korus Krzysztof Jacenty, lat 58, zam. Starachowice
5Filus Zbigniew, lat 51, zam. Starachowice
6Adamus Piotr Waldemar, lat 38, zam. Starachowice
7Capała Michał Piotr, lat 28, zam. Starachowice
8Charemski Andrzej, lat 40, zam. Starachowice
9Cheda Agnieszka Elżbieta, lat 31, zam. Starachowice
10Górski Maciej Wincenty, lat 44, zam. Starachowice
11Bachurski Maciej Szymon, lat 56, zam. Starachowice
12Bil-Pawłowska Anna, lat 29, zam. Starachowice
13Piekarski Adam Jerzy, lat 56, zam. Starachowice
14Kosterna Paweł, lat 33, zam. Starachowice
15Klar Igor Janusz, lat 40, zam. Starachowice
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Sałata Adam Sylwester, lat 55, zam. Starachowice
2Nowaczek Piotr, lat 30, zam. Starachowice
3Wiercińska Ewa Maria, lat 62, zam. Starachowice
4Kiljański Kacper, lat 33, zam. Starachowice
5Serek Tomasz Artur, lat 44, zam. Starachowice
6Kamiński Marek Andrzej, lat 56, zam. Starachowice
7Sowula Robert Bronisław, lat 33, zam. Starachowice
8Pudło Jan Jerzy, lat 57, zam. Starachowice
9Lisowski Waldemar, lat 51, zam. Starachowice
10Słomiński Tomasz, lat 37, zam. Starachowice
11Kowalczyk Jan, lat 55, zam. Starachowice
12Sierpień Florian Waldemar, lat 65, zam. Starachowice
13Kuleta Mariusz Piotr, lat 36, zam. Starachowice
14Zarzycki Józef, lat 73, zam. Starachowice
15Sajda Dariusz Zbigniew, lat 37, zam. Starachowice
16Nowak Stanisław, lat 81, zam. Starachowice
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Gross Norbert Krzysztof, lat 34, zam. Starachowice
2Wilk Sławomir, lat 32, zam. Starachowice
3Kowalski Jan, lat 62, zam. Starachowice
4Morgaś Zbigniew Stanisław, lat 56, zam. Starachowice
5Dziewierz Artur Wojciech, lat 26, zam. Starachowice
6Latała Janusz Ryszard, lat 55, zam. Starachowice
7Obarski Andrzej Marek, lat 56, zam. Starachowice
8Cygan Krzysztof, lat 34, zam. Starachowice
9Dudkiewicz Piotr Krzysztof, lat 36, zam. Starachowice
Lista nr 16 - Komitet Wyborczy Wyborców OBYWATELE STARACHOWIC RAZEM
1Mierzyński Janusz Ludwik, lat 61, zam. Starachowice
2Stachurski Krzysztof Jerzy, lat 47, zam. Starachowice
3Flisek Jerzy, lat 50, zam. Starachowice
4Słomka Dariusz Grzegorz, lat 43, zam. Starachowice
5Góra Janusz Eugeniusz, lat 59, zam. Starachowice
6Rafalska Dorota Anna, lat 42, zam. Starachowice
7Harabin Daniel Antoni, lat 48, zam. Starachowice
8Woźniak Jan Waldemar, lat 47, zam. Starachowice
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Spółdzielczości Mieszkaniowej w Starachowicach
1Różycki Krzysztof Zygmunt, lat 56, zam. Starachowice
2Sroczyński Adam Mieczysław, lat 66, zam. Starachowice
3Szwej Stanisław, lat 68, zam. Starachowice
4Misztal Adam Sylwester, lat 56, zam. Starachowice
5Wysocki Lucjan Stefan, lat 63, zam. Starachowice
6Piwowarski Wiktor Czesław, lat 59, zam. Starachowice
7Wysocki Kazimierz Alfred, lat 70, zam. Starachowice
8Podworski Waldemar Władysław, lat 66, zam. Starachowice
9Nowak Ryszard Adam, lat 61, zam. Starachowice
10Cieślik Stanisław Roman, lat 58, zam. Starachowice
11Gryz Andrzej, lat 57, zam. Starachowice
12Dyka Dorota Zofia, lat 38, zam. Starachowice
13Dziadosz Tadeusz Antoni, lat 65, zam. Starachowice
14Kasperska Edyta Izabela, lat 33, zam. Starachowice
15Rybczyńska Krystyna, lat 56, zam. Starachowice
16Wasila Adam Kazimierz, lat 54, zam. Starachowice
Lista nr 18 - Komitet Wyborczy Wyborców DLA OBYWATELI
1Rafalski Zbigniew Franciszek, lat 54, zam. Starachowice
2Ślęzak Zbigniew Andrzej, lat 42, zam. Starachowice
3Brudka Artur Stanisław, lat 41, zam. Starachowice
4Czyżewski Jacek Szczepan, lat 39, zam. Starachowice
5Łodej Maria Magdalena, lat 59, zam. Starachowice
6Michałek Franciszek, lat 61, zam. Starachowice
7Pora Wanda, lat 54, zam. Starachowice
8Oczkowski Dariusz Stanisław, lat 39, zam. Starachowice
9Pacek Andrzej Dariusz, lat 45, zam. Starachowice
10Pocheć Władysław, lat 61, zam. Starachowice
11Pryciak Andrzej, lat 50, zam. Starachowice
12Staniszewski Marek, lat 28, zam. Starachowice
13Świercz Dariusz Cezary, lat 35, zam. Starachowice
14Zabranska Jolanta Jadwiga, lat 51, zam. Starachowice
15Kosmala Krzysztof, lat 46, zam. Starachowice
16Żyła Elżbieta, lat 49, zam. Starachowice
Lista nr 19 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Partnerstwo i Rozwój
1Bernaciak Zygmunt Aleksander, lat 61, zam. Starachowice
2Lipiec Mariusz, lat 35, zam. Starachowice
3Bomba Adam Szczepan, lat 61, zam. Starachowice
4Brzozowski Paweł Marek, lat 26, zam. Starachowice
5Jagiełło Andrzej Marian, lat 58, zam. Starachowice
6Kępa Artur Wincenty, lat 45, zam. Starachowice
7Koczubiej Elżbieta, lat 55, zam. Starachowice
8Kosiarska Marta, lat 29, zam. Starachowice
9Kwaśniewski Krzysztof Andrzej, lat 58, zam. Starachowice
10Listek Zbigniew Franciszek, lat 63, zam. Starachowice
11Łodej Wojciech, lat 63, zam. Starachowice
12Schabowska Edyta Lidia, lat 39, zam. Starachowice
13Tyczyńska-Kończal Elżbieta Irena, lat 49, zam. Starachowice
14Zawór Zygmunt Roman, lat 68, zam. Starachowice
15Zwada Michał, lat 48, zam. Starachowice
16Żmijewski Leszek, lat 49, zam. Starachowice
Okręg wyborczy nr 4
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Nowak Jarosław, lat 43, zam. Starachowice
2Obara Władysław Janusz, lat 65, zam. Starachowice
3Rdzanek Paweł Antoni, lat 44, zam. Starachowice
4Karkocha Krystyna, lat 44, zam. Starachowice
5Wróbel Krystyna Barbara, lat 51, zam. Starachowice
6Wojtyszek Agata Katarzyna, lat 39, zam. Starachowice
7Anduła Artur, lat 34, zam. Starachowice
8Zawal Alicja Danuta, lat 51, zam. Starachowice
9Korycińska Beata Matylda, lat 40, zam. Starachowice
10Ziewiec Maria Aleksandra, lat 44, zam. Starachowice
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Capała Tomasz Jarosław, lat 42, zam. Starachowice
2Prokop Helena Marianna, lat 64, zam. Starachowice
3Chojnacki Zbigniew, lat 49, zam. Starachowice
4Szczepańska-Stanik Małgorzata, lat 53, zam. Starachowice
5Łańcuchowski Włodzimierz Piotr, lat 50, zam. Starachowice
6Maciąg Robert Piotr, lat 39, zam. Starachowice
7Tuz Waldemar, lat 59, zam. Starachowice
8Sławek Witold Ireneusz, lat 38, zam. Starachowice
9Skóra Andrzej Janusz, lat 44, zam. Starachowice
10Dróżdż Agata, lat 22, zam. Starachowice
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Kwiecień Sylwester Andrzej, lat 45, zam. Starachowice
2Bębenek Marian, lat 69, zam. Starachowice
3Pocheć Marcin Adam, lat 29, zam. Starachowice
4Kmiotek Tomasz Marek, lat 42, zam. Starachowice
5Gołębska Aneta Ewa, lat 30, zam. Starachowice
6Skwarliński Grzegorz, lat 31, zam. Starachowice
7Chlewicki Wiktor, lat 54, zam. Starachowice
8Łuczyński Tomasz Sławomir, lat 25, zam. Starachowice
9Lefek Jan, lat 52, zam. Starachowice
10Dec Mirosław Zbigniew, lat 44, zam. Starachowice
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Borowiec Piotr Adam, lat 31, zam. Starachowice
2Celary Jolanta Małgorzata, lat 43, zam. Starachowice
3Księżki Arkadiusz Krzysztof, lat 22, zam. Starachowice
4Krzoska Lidia Barbara, lat 51, zam. Starachowice
5Kozieł Zbigniew Jan, lat 44, zam. Starachowice
Lista nr 16 - Komitet Wyborczy Wyborców OBYWATELE STARACHOWIC RAZEM
1Fornalik Andrzej, lat 65, zam. Starachowice
2Rafalski Jerzy Sławomir, lat 46, zam. Starachowice
3Rojek Mirosław, lat 39, zam. Starachowice
4Lis Iwona Hanna, lat 43, zam. Starachowice
5Miśkiewicz Leszek Stanisław, lat 54, zam. Starachowice
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Spółdzielczości Mieszkaniowej w Starachowicach
1Sierpiński Andrzej Tadeusz, lat 55, zam. Starachowice
2Ożdżyńska Jolanta Renata, lat 45, zam. Starachowice
3Lucińska Jolanta Bogumiła, lat 41, zam. Starachowice
4Jakubowska Marzena, lat 36, zam. Starachowice
5Kunert Dorota, lat 45, zam. Starachowice
6Wróbel Czesław Ryszard, lat 57, zam. Starachowice
7Wierzbicki Marek Arkadiusz, lat 44, zam. Starachowice
Lista nr 18 - Komitet Wyborczy Wyborców DLA OBYWATELI
1Waksmundzki Leszek Wojciech, lat 47, zam. Starachowice
2Pomorski Krzysztof Stanisław, lat 47, zam. Starachowice
3Zięba Barbara, lat 51, zam. Starachowice
4Bętkowska Bożena Teresa, lat 45, zam. Starachowice
5Bielak Marek Stanisław, lat 43, zam. Starachowice
6Malczyk Krzysztof Tadeusz, lat 35, zam. Starachowice
7Nowacki Tomasz, lat 27, zam. Starachowice
8Rojek Andrzej Maciej, lat 48, zam. Starachowice
9Salwa Wiesław, lat 58, zam. Starachowice
10Skurski Janusz Mirosław, lat 59, zam. Starachowice
Lista nr 19 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Partnerstwo i Rozwój
1Perchel Jerzy, lat 53, zam. Starachowice
2Zuba Krzysztof, lat 45, zam. Starachowice
3Jakubiec Andrzej, lat 46, zam. Starachowice
4Krukowski Krzysztof, lat 46, zam. Starachowice
5Łygan Jan Tadeusz, lat 56, zam. Starachowice
6Margula Mieczysław, lat 60, zam. Starachowice
7Serafin Dariusz, lat 38, zam. Starachowice
8Szafrański Piotr, lat 53, zam. Starachowice
9Tomczyk Piotr Jan, lat 45, zam. Starachowice
10Zakłada Wiesława Ewa, lat 45, zam. Starachowice