PKW - Wybory samorządowe 2006

W okręgach wyborczych zarejestrowano następujące listy kandydatów

Okręg wyborczy nr 1
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Kalus Jakub, lat 20, zam. Katowice
2Sygiet Piotr, lat 26, zam. Katowice
3Gonera Danuta, lat 56, zam. Katowice
4Andrzejewska-Kazanecka Bernadeta, lat 57, zam. Katowice
5Kucharska Aniela, lat 56, zam. Katowice
6Lipowski Dariusz, lat 50, zam. Katowice
7Wilaszek Ilona Grażyna, lat 46, zam. Katowice
8Kozyra Stanisław, lat 59, zam. Katowice
9Juraszek Piotr, lat 23, zam. Katowice
10Stachurski Grzegorz, lat 20, zam. Katowice
11Mańczyk Marian, lat 34, zam. Katowice
12Bujak Iwona, lat 20, zam. Katowice
13Dzierzawa Sebastian, lat 20, zam. Katowice
14Paul Krzysztof Jan, lat 20, zam. Katowice
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Jędrzejek Michał Jerzy, lat 24, zam. Katowice
2Lux Adam Stanisław, lat 59, zam. Katowice
3Skiba Mariusz Piotr, lat 28, zam. Katowice
4Grządziel Józef Herman, lat 72, zam. Katowice
5Paczyński Mirosław Stanisław, lat 41, zam. Katowice
6Kucharski Janusz Tadeusz, lat 65, zam. Katowice
7Chwolik Krzysztof Antoni, lat 52, zam. Katowice
8Hellman Jakub Krzysztof, lat 24, zam. Katowice
9Bruszewska - Dubiel Irena Maria, lat 52, zam. Katowice
10Piłat Zenon Tadeusz, lat 70, zam. Katowice
11Szajna Marcin Michał, lat 25, zam. Katowice
12Kurpanik Gabriela Anna, lat 55, zam. Katowice
13Traczyk Zbigniew Ludwik, lat 52, zam. Katowice
14Chacuś Dominika Agnieszka, lat 36, zam. Katowice
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Kołodziej Ewa, lat 28, zam. Katowice
2Put Jarosław, lat 31, zam. Katowice
3Zielonka Elżbieta, lat 44, zam. Katowice
4Noworzyn Ewa, lat 44, zam. Katowice
5Trząski Leszek, lat 47, zam. Katowice
6Włoch Stanisław, lat 50, zam. Katowice
7Słupczewski Paweł, lat 32, zam. Katowice
8Kaźmierska Stanisława, lat 58, zam. Katowice
9Irzyniec Bartosz, lat 22, zam. Katowice
10Gryska Jarosław, lat 36, zam. Katowice
11Nieznański Mateusz, lat 20, zam. Katowice
12Roczniok Krzysztof, lat 54, zam. Katowice
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Tkacz Adrian Jerzy, lat 30, zam. Katowice, popierany przez "Socjaldemokrację Polską"
2Kulawiak Robert, lat 26, zam. Katowice, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
3Czapliński Paweł, lat 51, zam. Katowice, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
4Majewska Ewa, lat 50, zam. Katowice, popierana przez Partię Demokratyczną-demokraci.pl
5Chudzik Jolanta Weronika, lat 52, zam. Katowice, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
6Pawłowski Ryszard, lat 59, zam. Katowice
7Pol Joachim, lat 22, zam. Katowice
8Szary Rudolf, lat 69, zam. Katowice, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
9Gołombek Anna, lat 46, zam. Katowice, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
10Karski Bogdan, lat 50, zam. Katowice, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
11Caputa Jarosław, lat 26, zam. Katowice, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Włudarczyk Barbara Janina, lat 46, zam. Katowice
2Hacura Jerzy Hieronim, lat 55, zam. Katowice
3Duży Jan Ignacy, lat 67, zam. Katowice
4Rzychoń Henryk Tadeusz, lat 52, zam. Katowice
5Bar Marek Grzegorz, lat 44, zam. Katowice
6Majka Jan Władysław, lat 67, zam. Katowice
7Karelus Konrad, lat 35, zam. Katowice
8Włudarczyk Janina Patrycja, lat 21, zam. Katowice
9Zganiacz Aneta Mariola, lat 31, zam. Katowice
10Marondel - Kotlarz Jolanta Regina, lat 43, zam. Katowice
11Kania Barbara Maria, lat 48, zam. Katowice
12Zel Krzysztof, lat 37, zam. Katowice
13Brzozowski Janusz Józef, lat 19, zam. Katowice
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
1Stanoszek Marian Piotr, lat 54, zam. Katowice
2Jurecka Anna, lat 21, zam. Katowice
3Libront Dariusz Paweł, lat 33, zam. Katowice
4Wąsiewicz Piotr Adam, lat 40, zam. Katowice
5Szczepaniec Piotr, lat 34, zam. Katowice
6Plebańczyk Piotr Jeremiasz, lat 43, zam. Katowice
7Popławski Waldemar Bogdan, lat 39, zam. Katowice
8Mende Marek Franciszek, lat 31, zam. Katowice
9Majewski Wojciech Jarosław, lat 35, zam. Katowice
10Święs Marcin Jakub, lat 30, zam. Katowice
Lista nr 19 - Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
1Sośnierz Dobromir Andrzej, lat 29, zam. Katowice
2Kielesz Józefa Maria, lat 59, zam. Katowice
3Gepfert Janusz Marek, lat 37, zam. Katowice
4Oleksy Jacek Maciej, lat 30, zam. Katowice
5Zadęcki Zbigniew, lat 29, zam. Katowice
6Kołodziejczyk Michał Stanisław, lat 23, zam. Katowice
7Czajka Piotr Jan, lat 26, zam. Katowice
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe i Piotr Uszok"
1Uszok Piotr, lat 51, zam. Katowice
2Siejna Krystyna, lat 57, zam. Katowice
3Karpel Ewa, lat 55, zam. Katowice
4Cierpioł Henryk, lat 52, zam. Katowice
5Chmieliński Marek, lat 47, zam. Katowice
6Olewiński Stanisław, lat 56, zam. Katowice
7Brol Andrzej, lat 47, zam. Katowice
8Gierlotka Stefan, lat 57, zam. Katowice
9Pieczyński Krzysztof, lat 25, zam. Katowice
10Gosiewski Maciej, lat 39, zam. Katowice
11Wermińska Stanisława, lat 67, zam. Katowice
12Wieczorek Zbigniew, lat 51, zam. Katowice
13Jackowicz-Korczyński Jacek, lat 60, zam. Katowice
14Krupa Marcin, lat 30, zam. Katowice
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Krajowe Forum Bezrobotnych - Stowarzyszenie Społeczne
1Janeda Waldemar, lat 38, zam. Katowice
2Musioł Klaudia Agnieszka, lat 21, zam. Katowice
3Brommer Ryszard Erwin, lat 48, zam. Katowice
4Bober Andrzej Zbigniew, lat 52, zam. Katowice
5Mentel Gertruda Stanisława, lat 62, zam. Katowice
Okręg wyborczy nr 2
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Bożek Andrzej, lat 58, zam. Katowice
2Łuczuk Patrycja Alicja, lat 20, zam. Katowice
3Bojanowski Franciszek, lat 69, zam. Katowice
4Kapłonek Jerzy, lat 62, zam. Katowice
5Żelazny Zbigniew, lat 48, zam. Katowice
6Ciepły Franciszek, lat 52, zam. Katowice
7Kalus Szymon, lat 23, zam. Katowice
8Morczyński Krzysztof, lat 19, zam. Katowice
9Łuczuk Paweł, lat 21, zam. Katowice
10Szczepaniak Mateusz Edward, lat 20, zam. Katowice
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Willner-Paster Ryszard Adam, lat 51, zam. Katowice
2Wydra Bartosz Adam, lat 26, zam. Katowice
3Bączyk Jarosław Ryszard, lat 21, zam. Katowice
4Perzyński Jacek Andrzej, lat 42, zam. Katowice
5Kucz Zbigniew Władysław, lat 55, zam. Katowice
6Laskowski Zbigniew, lat 41, zam. Katowice
7Zegarlicki Paweł Antoni, lat 25, zam. Katowice
8Pawlak Adam Tadeusz, lat 69, zam. Katowice
9Paczyńska Mariola Magdalena, lat 39, zam. Katowice
10Głuch Anna Róża, lat 65, zam. Katowice
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Warzecha Adam, lat 38, zam. Katowice
2Kadela Marian, lat 53, zam. Katowice
3Pulchny Wojciech, lat 28, zam. Katowice
4Niesporek Tomasz, lat 31, zam. Katowice
5Grzesiak Zbigniew, lat 44, zam. Katowice
6Górska Helena, lat 55, zam. Katowice
7Świderek Grzegorz, lat 31, zam. Katowice
8Medwecki Maciej, lat 44, zam. Katowice
9Bogacz-Noras Marcin, lat 22, zam. Katowice
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Marek Krzysztof, lat 51, zam. Katowice, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
2Paca Monika, lat 39, zam. Katowice, popierana przez Zielonych 2004
3Król Agata, lat 29, zam. Katowice, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
4Nawrot Jacek Wiktor, lat 62, zam. Katowice, popierany przez Partię Demokratyczną-demokraci.pl
5Gnida Robert Grzegorz, lat 30, zam. Katowice
6Wieczorek Edward Paweł, lat 68, zam. Katowice
7Bednarek Piotr, lat 26, zam. Katowice, popierany przez "Socjaldemokrację Polską"
8Kania Józef Adam, lat 61, zam. Katowice, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
9Dmitriew Wiesław, lat 68, zam. Katowice, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
10Nowosielski Krzysztof Roman, lat 47, zam. Katowice
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Mynarski Marek, lat 52, zam. Katowice
2Wieluński Józef Adam, lat 57, zam. Katowice
3Moj Piotr, lat 45, zam. Katowice
4Świerczek Franciszek Zygmunt, lat 68, zam. Katowice
5Rusak Maria Barbara, lat 41, zam. Katowice
6Delimat Anna Maria, lat 19, zam. Katowice
7Królik Danuta Małgorzata, lat 54, zam. Katowice
8Duży Marek Jan, lat 45, zam. Katowice
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
1Fabisiak Grzegorz Ryszard, lat 40, zam. Katowice
2Kociara Tadeusz Robert, lat 26, zam. Katowice
3Krzemiński Jacek Tadeusz, lat 34, zam. Katowice
4Hiszpański Stefan, lat 48, zam. Katowice
5Maklakiewicz Włodzimierz, lat 37, zam. Katowice
6Marszałek Rafał Mirosław, lat 27, zam. Katowice
7Pilecki Bogdan, lat 40, zam. Katowice
Lista nr 19 - Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
1Sput Franciszek Stefan, lat 58, zam. Katowice, popierany przez GKS Katowice
2Szymanowski Jarosław Stanisław, lat 42, zam. Katowice
3Kielesz Marzena Róża, lat 21, zam. Katowice
4Hałas Antoni Roman, lat 70, zam. Katowice
5Setlak Krzysztof, lat 32, zam. Katowice
6Langer Damian Gerard, lat 39, zam. Katowice
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe i Piotr Uszok"
1Forajter Jerzy, lat 56, zam. Katowice
2Kramza Marek, lat 40, zam. Katowice
3Adamski Jan, lat 62, zam. Katowice
4Depta Adam, lat 47, zam. Katowice
5Ochodek Stanisław, lat 67, zam. Katowice
6Biernacki Aleksander, lat 47, zam. Katowice
7Porwoł Anna, lat 43, zam. Katowice
8Łyczko Dariusz, lat 42, zam. Katowice
9Stolarczyk Paweł, lat 28, zam. Katowice
10Pękalski Romuald, lat 37, zam. Katowice
Okręg wyborczy nr 3
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Żelazny Krystian Zbigniew, lat 20, zam. Katowice
2Mądry Lech, lat 23, zam. Katowice
3Rysiecki Robert, lat 20, zam. Katowice
4Bożek Gabriela Stanisława, lat 55, zam. Katowice
5Gruchlik Damian Antoni, lat 29, zam. Katowice
6Kalus Małgorzata, lat 47, zam. Katowice
7Bielewicz Mateusz, lat 25, zam. Katowice
8Bober Marta Kinga, lat 30, zam. Katowice
9Adamus Krzysztof Grzegorz, lat 27, zam. Katowice
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Pietrasz Piotr Aleksander, lat 39, zam. Katowice
2Skowron Adam Janusz, lat 24, zam. Katowice
3Wąsik Joanna Krystyna, lat 60, zam. Katowice
4Rał Rajmund Stanisław, lat 61, zam. Katowice
5Krzemiński Andrzej Jerzy, lat 58, zam. Katowice
6Wyderka Krzysztof Józef, lat 57, zam. Katowice
7Broekere Andrzej Jerzy, lat 68, zam. Katowice
8Grabarski Andrzej Bolesław, lat 49, zam. Katowice
9Beńko Andrzej Zdzisław, lat 48, zam. Katowice
10Błasiak Ewa Urszula, lat 64, zam. Katowice
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Szpyrka Tomasz, lat 25, zam. Katowice
2Rojewska Bożena, lat 46, zam. Katowice
3Kosmala Daria, lat 23, zam. Katowice
4Bajerski Paweł, lat 30, zam. Katowice, popierany przez SSK "GKS KATOWICE"
5Nawrocki Mariusz, lat 48, zam. Katowice
6Lewicki Jarosław, lat 58, zam. Katowice
7Miklas Krzysztof, lat 50, zam. Katowice
8Łuszcz Elżbieta Bożena, lat 48, zam. Katowice
9Hofman Dominika, lat 21, zam. Katowice
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Wieczorek Zbigniew Marian, lat 45, zam. Katowice, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
2Cebula Elżbieta Emilia, lat 51, zam. Katowice, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
3Graziadei-Darmas Jarosław, lat 22, zam. Katowice, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
4Wieszczek Lesław, lat 48, zam. Katowice, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
5Tyborowicz Mariusz Sebastian, lat 29, zam. Katowice, popierany przez "Socjaldemokrację Polską"
6Jarosz-Jałowiecka Hanna, lat 70, zam. Katowice, popierana przez Zielonych 2004
7Majchrzak Jarosław, lat 48, zam. Katowice, popierany przez Partię Demokratyczną-demokraci.pl
8Stoliński Antoni, lat 67, zam. Katowice, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
9Herwich Mariusz Ferdynand, lat 34, zam. Katowice, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Parzych Stanisław Henryk, lat 51, zam. Katowice
2Kabza Michał, lat 59, zam. Katowice
3Kulczycki Janusz Piotr, lat 43, zam. Katowice
4Golosz Piotr, lat 20, zam. Katowice
5Wójcik - Klepacka Agnieszka, lat 35, zam. Katowice
6Gajda Damian Sebastian, lat 34, zam. Katowice
7Kudła Andrzej, lat 55, zam. Katowice
8Leś Krzysztof Wiktor, lat 47, zam. Katowice
9Golosz Ryszard, lat 44, zam. Katowice
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
1Kasińska Barbara Małgorzata, lat 38, zam. Katowice
2Jedwabna Aldona Cecylia, lat 32, zam. Katowice
3Bujnowski Franciszek Stanisław, lat 58, zam. Katowice
4Gargula Wojciech Jan, lat 20, zam. Katowice
5Balcarek Damian Sebastian, lat 30, zam. Katowice
6Czubski Antoni, lat 46, zam. Katowice
7Gawłowski Jerzy Zygmunt, lat 36, zam. Katowice
Lista nr 18 - Komitet Wyborczy Stronnictwa Demokratycznego
1Gortel Józef, lat 70, zam. Katowice
2Beliczyńska Maria Jolanta, lat 47, zam. Katowice
3Machaj Lidia Wioletta, lat 46, zam. Katowice
4Sarnecka Edyta, lat 34, zam. Katowice
5Mazurkiewicz Artur Michał, lat 49, zam. Katowice
Lista nr 19 - Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
1Sławski Paweł Stefan, lat 26, zam. Katowice
2Paszek Tomasz Roman, lat 30, zam. Katowice
3Zieliński Tomasz Leon, lat 31, zam. Katowice
4Sośnierz Joanna Helena, lat 26, zam. Katowice
5Kiedrowicz Emilia Ewa, lat 25, zam. Katowice
6Binder Karol Jerzy, lat 20, zam. Katowice
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe i Piotr Uszok"
1Hrapkiewicz Helena, lat 60, zam. Katowice
2Szczawiński Maciej, lat 52, zam. Katowice
3Boroński Wojciech, lat 59, zam. Katowice
4Szydłak Andrzej, lat 51, zam. Katowice
5Zydorowicz Andrzej, lat 64, zam. Katowice
6Konik Zbigniew, lat 61, zam. Katowice
7Gajda Lesław, lat 37, zam. Katowice
8Jarosik Jerzy, lat 59, zam. Katowice
9Furtok Jan, lat 44, zam. Katowice
10Ignaszak Remigiusz, lat 31, zam. Katowice
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Krajowe Forum Bezrobotnych - Stowarzyszenie Społeczne
1Zygmuntowicz Danuta, lat 44, zam. Katowice
2Szołtysik Daniel, lat 23, zam. Katowice
3Senaczek Barbara Anna, lat 34, zam. Katowice
4Pikul Maria Barbara, lat 48, zam. Katowice
5Kostecki Bogdan, lat 38, zam. Katowice
Lista nr 22 - Komitet Wyborczy Wyborców JANA POCZĄTEK "REGION"
1Sroka Maria, lat 59, zam. Katowice
2Anczykowska Małgorzata, lat 51, zam. Katowice
3Kopernok Fryderyk, lat 54, zam. Katowice
4Winkler Mateusz, lat 29, zam. Katowice
5Szymonowicz Ina, lat 65, zam. Katowice
Okręg wyborczy nr 4
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Nowicki Cezary Andrzej, lat 42, zam. Katowice
2Oczkowicz Radosław, lat 20, zam. Katowice
3Nowak Barbara Jadwiga, lat 54, zam. Katowice
4Śruborz Gabriela, lat 54, zam. Katowice
5Chmielewska Paulina, lat 24, zam. Katowice
6Bojanowska-Jaskot Wanda, lat 47, zam. Katowice
7Radwan Tadeusz, lat 85, zam. Katowice
8Grudziński Michał Piotr, lat 19, zam. Katowice
9Radwan Kazimiera Joanna, lat 50, zam. Katowice
10Chmielewski Patryk Damian, lat 19, zam. Katowice
11Korczyńska-Sygiet Konstancja, lat 22, zam. Katowice
12Major Piotr, lat 20, zam. Katowice
13Podemski Paweł, lat 23, zam. Katowice
14Makowski Gerard, lat 68, zam. Katowice
15Kalus Piotr, lat 48, zam. Katowice
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Luty Michał Janusz, lat 55, zam. Katowice
2Kminikowska Izabela Grażyna, lat 39, zam. Katowice
3Jankowski Stanisław Franciszek, lat 53, zam. Katowice
4Łuszcz Joanna Marzena, lat 37, zam. Katowice
5Urbańczyk Edward, lat 59, zam. Katowice
6Cichy Józef, lat 77, zam. Katowice
7Zientek Teodor Sebastian, lat 30, zam. Katowice
8Moń Józef Jan, lat 50, zam. Katowice
9Piper Jan Stanisław, lat 57, zam. Katowice
10Dawid Mariusz Adam, lat 33, zam. Katowice
11Cień Barbara Maria, lat 51, zam. Katowice
12Sprysz Andrzej, lat 55, zam. Katowice
13Rygol Jan Antoni, lat 44, zam. Katowice
14Gil Grzegorz Jacek, lat 29, zam. Katowice
15Jacher Czesław Józef, lat 68, zam. Katowice
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Piechota Leszek, lat 48, zam. Katowice
2Sontag Marzena, lat 36, zam. Katowice
3Pietrzak Janusz, lat 38, zam. Katowice
4Hyla Piotr, lat 34, zam. Katowice, popierany przez SSK "GKS KATOWICE"
5Leśniczek Barbara, lat 60, zam. Katowice
6Felux-Kudłacik Izabela, lat 32, zam. Katowice
7Nogaj Maria, lat 64, zam. Katowice
8Dominiak Iwona, lat 42, zam. Katowice
9Wieczorek Magdalena, lat 30, zam. Katowice
10Lewkowicz Urszula, lat 63, zam. Katowice
11Mazurek Wojciech, lat 40, zam. Katowice
12Zajkowska Danuta, lat 38, zam. Katowice
13Kowal Bronisław, lat 45, zam. Katowice
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Paluchiewicz Jerzy Ryszard, lat 59, zam. Katowice, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
2Lang Wiesław, lat 61, zam. Katowice, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
3Nesteruk Krystyna, lat 68, zam. Katowice, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
4Kotala Aleksandra Ewa, lat 27, zam. Katowice, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
5Brach Agata, lat 24, zam. Katowice
6Mikuta-Hryniuk Krystyna Halina, lat 59, zam. Katowice, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
7Śliwiński Tomasz Andrzej, lat 20, zam. Katowice
8Stępień Danuta Maria, lat 46, zam. Katowice, popierana przez Partię Demokratyczną-demokraci.pl
9Rudny Janusz, lat 56, zam. Katowice, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
10Woźniak Tomasz Władysław, lat 51, zam. Katowice
11Smykowski Maciej, lat 27, zam. Katowice, popierany przez Zielonych 2004
12Baron Adam Mariusz, lat 33, zam. Katowice, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
13Kamuda Marek, lat 53, zam. Katowice, popierany przez "Socjaldemokrację Polską"
14Kępka Cecylia Halina, lat 61, zam. Katowice, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
15Wawrzaszek Ireneusz, lat 48, zam. Katowice, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Korbasiewicz Mirosław Adam, lat 45, zam. Katowice
2Witkowski Grzegorz, lat 62, zam. Katowice
3Habrowski Jan Paweł, lat 63, zam. Katowice
4Lech Władysław Marian, lat 58, zam. Katowice
5Cholewińska Izabela Katarzyna, lat 34, zam. Katowice
6Trefon Adam Zygmunt, lat 56, zam. Katowice
7Bryk Przemysław Piotr, lat 26, zam. Katowice
8Karelus Jolanta Elżbieta, lat 35, zam. Katowice
9Ślusarczyk Czesław, lat 60, zam. Katowice
10Justyński Robert, lat 23, zam. Katowice
11Zając Michał Krzysztof, lat 19, zam. Katowice
12Wessner Brygida Renata, lat 47, zam. Katowice
13Kania Anna Agnieszka, lat 24, zam. Katowice
14Stępień Jan Mirosław, lat 52, zam. Katowice
15Bryk Tomasz Robert, lat 22, zam. Katowice
16Kiełczak Czesław, lat 60, zam. Katowice
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
1Kasiński Szczepan, lat 36, zam. Katowice
2Jedwabny Rafał, lat 31, zam. Katowice
3Niedźwiedź Ewa Zofia, lat 36, zam. Katowice
4Hałda Mariusz Adam, lat 32, zam. Katowice
5Marchewka Jerzy Aleksander, lat 55, zam. Katowice
6Orzechowski Witold, lat 48, zam. Katowice
7Przymęcki Mirosław, lat 50, zam. Katowice
8Maciorek Grzegorz Krzysztof, lat 49, zam. Katowice
9Macegoniuk Grzegorz Jan, lat 33, zam. Katowice
10Szwagierek Zdzisław Lech, lat 47, zam. Katowice
11Majchrzak Marek, lat 39, zam. Katowice
Lista nr 18 - Komitet Wyborczy Stronnictwa Demokratycznego
1Machnik Bożena Jadwiga, lat 46, zam. Katowice
2Pluta Piotr Marek, lat 49, zam. Katowice
3Koźliński Piotr, lat 20, zam. Katowice
4Rożko Krzysztof Marek, lat 42, zam. Katowice
5Czakon Jakub Zygmunt, lat 21, zam. Katowice
Lista nr 19 - Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
1Sławski Sławomir Michał, lat 36, zam. Katowice
2Brzezina Tomasz Bogdan, lat 31, zam. Katowice
3Tochowicz Bogusław Roman, lat 47, zam. Katowice
4Sośnierz Aleksandra Danuta, lat 27, zam. Katowice
5Wołk-Jankowski Adam Maciej, lat 29, zam. Katowice
6Fox Iwona Teresa, lat 48, zam. Katowice
7Kowalewska Ewa Barbara, lat 35, zam. Katowice
8Zientek Rafał Sebastian, lat 24, zam. Katowice
9Zelek Marek Andrzej, lat 30, zam. Katowice
10Grzegorzek Katarzyna Magdalena, lat 24, zam. Katowice
11Lech Jacek Marek, lat 32, zam. Katowice
12Skrobol Stanisław Franciszek, lat 53, zam. Katowice
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe i Piotr Uszok"
1Blacha Leszek, lat 50, zam. Katowice
2Dolinkiewicz Jerzy, lat 59, zam. Katowice
3Szołtysik Grażyna, lat 55, zam. Katowice
4Raj Andrzej, lat 55, zam. Katowice
5Przebindowski Zbigniew, lat 51, zam. Katowice
6Durał Marek, lat 50, zam. Katowice
7Bańska Barbara, lat 59, zam. Katowice
8Zawadzki Józef, lat 58, zam. Katowice
9Gansty Józef, lat 52, zam. Katowice
10Baranowska Teresa, lat 60, zam. Katowice
11Kubok Janusz, lat 56, zam. Katowice
12Oko Mieczysław, lat 51, zam. Katowice
13Szylar Mieczysław, lat 53, zam. Katowice
14Saratowicz Damian, lat 28, zam. Katowice
15Pronobis Borys, lat 32, zam. Katowice
16Rogaczewski Jerzy, lat 45, zam. Katowice
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Krajowe Forum Bezrobotnych - Stowarzyszenie Społeczne
1Kopyciok Krzysztof Czesław, lat 70, zam. Katowice
2Szadkowski Stanisław, lat 46, zam. Katowice
3Pokorski Mariusz, lat 40, zam. Katowice
4Haida Maria, lat 54, zam. Katowice
5Rzeźniczek Marek, lat 33, zam. Katowice
6Bojda Katarzyna, lat 24, zam. Katowice
7Zygmuntowicz Dariusz, lat 42, zam. Katowice
8Tabisz Danuta, lat 52, zam. Katowice
Okręg wyborczy nr 5
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Wieczorek Sebastian, lat 27, zam. Katowice
2Krzemień Maciej, lat 21, zam. Katowice
3Jurek Krystyna, lat 68, zam. Katowice
4Brol Łukasz, lat 25, zam. Katowice
5Zientek Ewa Maria, lat 58, zam. Katowice
6Bujak Marcin, lat 25, zam. Katowice
7Lower Dagmara, lat 25, zam. Katowice
8Janczura Marcin, lat 23, zam. Katowice
9Gwizdoń Wojciech Wiktor, lat 32, zam. Katowice
10Podemski Waldemar, lat 24, zam. Katowice
11Wystel Joanna, lat 20, zam. Katowice
12Jakubowski Tomasz Stanisław, lat 20, zam. Katowice
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Łukasiewicz Jakub Andrzej, lat 22, zam. Katowice
2Pazera Adam Mikołaj, lat 46, zam. Katowice
3Zdebski Jerzy Michał, lat 59, zam. Katowice
4Panek Krystyna Zofia, lat 59, zam. Katowice
5Drynda Jerzy Walenty, lat 58, zam. Katowice
6Kiełbowicz Marta Aleksandra, lat 48, zam. Katowice
7Konca Danuta Maria, lat 46, zam. Katowice
8Marek Adam Michał, lat 32, zam. Katowice
9Horzela Zbigniew Franciszek, lat 52, zam. Katowice
10Kurpanik Szymon Andrzej, lat 28, zam. Katowice
11Łagosz Dawid Marek, lat 18, zam. Katowice
12Gawlikowski Witold, lat 44, zam. Katowice
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Kańtoch Halina, lat 52, zam. Katowice
2Witkowicz Witold, lat 25, zam. Katowice
3Plura Marek, lat 36, zam. Katowice
4Krzysztoforski Jacek, lat 60, zam. Katowice
5Gołębiewski Tomasz, lat 24, zam. Katowice, popierany przez SSK "GKS KATOWICE"
6Kurzeja-Jopek Jolanta, lat 46, zam. Katowice
7Janota Jacek, lat 26, zam. Katowice
8Wozak Agnieszka, lat 41, zam. Katowice
9Bogucki Krzysztof, lat 46, zam. Katowice
10Fizol Arkadiusz, lat 39, zam. Katowice
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Szczerbowski Marek Tomasz, lat 35, zam. Katowice, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
2Karlicka-Chmiel Jolanta Maria, lat 46, zam. Katowice, popierana przez "Socjaldemokrację Polską"
3Morkis Maksymilian, lat 67, zam. Katowice
4Lotyczewski Maurycy, lat 25, zam. Katowice
5Kalinowski Grzegorz Tomasz, lat 22, zam. Katowice
6Sosnowski Arkadiusz, lat 26, zam. Katowice
7Śleziak Bogusław, lat 41, zam. Katowice, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
8Dybula Krzysztof Piotr, lat 52, zam. Katowice
9Ruszkowski Stanisław, lat 46, zam. Katowice, popierany przez OPZZ
10Szmajda Jerzy Michał, lat 50, zam. Katowice, popierany przez OPZZ
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Radziszewski Piotr Ireneusz, lat 37, zam. Katowice
2Wicherek Maria Gertruda, lat 67, zam. Katowice
3Kosmala Wojciech, lat 42, zam. Katowice
4Zel Helena, lat 75, zam. Katowice
5Niemalec Ewa Beata, lat 37, zam. Katowice
6Zając Paweł Andrzej, lat 18, zam. Katowice
7Konieczko Jerzy Stanisław, lat 51, zam. Katowice
8Mazur Aneta Marzena, lat 32, zam. Katowice
9Waszek Łucja, lat 86, zam. Katowice
10Polak Szczepan Tomasz, lat 54, zam. Katowice
11Rzeźniczek Jacek Władysław, lat 52, zam. Katowice
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
1Misiak Mariola Bronisława, lat 41, zam. Katowice
2Basak Robert Artur, lat 32, zam. Katowice
3Gawłowska Jowita, lat 33, zam. Katowice
4Franke Mariusz, lat 32, zam. Katowice
5Pachut Jerzy Ludwik, lat 38, zam. Katowice
6Golba Józef, lat 44, zam. Katowice
7Jarczyński Dariusz, lat 37, zam. Katowice
8Stelmach Janusz Mariusz, lat 42, zam. Katowice
Lista nr 18 - Komitet Wyborczy Stronnictwa Demokratycznego
1Hańko Marek Eugeniusz, lat 54, zam. Katowice
2Kupczak Wiesław, lat 45, zam. Katowice
3Pawlik-Pyrzyk Barbara Maria, lat 54, zam. Katowice
4Błaszczyk Beata, lat 40, zam. Katowice
5Zachara Zbigniew Adam, lat 78, zam. Katowice
Lista nr 19 - Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
1Kierot Grzegorz Jacek, lat 36, zam. Katowice
2Domogała Dariusz Henryk, lat 40, zam. Katowice, popierany przez GKS Katowice
3Smęt Grzegorz Jarosław, lat 33, zam. Katowice
4Dytkowicz Roman Andrzej, lat 22, zam. Katowice
5Bytnar Mirosława Joanna, lat 28, zam. Katowice
6Franik Marcin Grzegorz, lat 26, zam. Katowice
7Waszek Krzysztof Jan, lat 45, zam. Katowice
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe i Piotr Uszok"
1Kożusznik Barbara, lat 55, zam. Katowice
2Kocurek Józef, lat 57, zam. Katowice
3Olejniczak Zbigniew, lat 49, zam. Katowice
4Adler Henryk, lat 71, zam. Katowice
5Kostempski Dawid, lat 27, zam. Katowice
6Szkaradek Marek, lat 60, zam. Katowice
7Pawelec Anna, lat 24, zam. Katowice
8Adamczyk Dominik, lat 26, zam. Katowice
9Horoń Adam, lat 56, zam. Katowice
10Gintrowicz Marek, lat 22, zam. Katowice
11Chyla Bożena, lat 45, zam. Katowice
12Nowak Mariusz, lat 48, zam. Katowice
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Krajowe Forum Bezrobotnych - Stowarzyszenie Społeczne
1Szreter Roman Ryszard, lat 52, zam. Katowice
2Janeda Sylwester, lat 73, zam. Katowice
3Paszek Grzegorz, lat 47, zam. Katowice
4Szreter Łucja, lat 54, zam. Katowice
5Teterycz Gabriela, lat 50, zam. Katowice
6Tomczyk Jerzy Leszek, lat 48, zam. Katowice