PKW - Wybory samorządowe 2006

W okręgach wyborczych zarejestrowano następujące listy kandydatów

Okręg wyborczy nr 1
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Nasiorowski Zbigniew Stefan, lat 57, zam. Warszawa
2Mokrogulski Zdzisław Władysław, lat 55, zam. Warszawa
3Markiewicz Janusz Stanisław, lat 59, zam. Warszawa
4Lewandowski Marek Stanisław, lat 58, zam. Warszawa
5Rosłan Adam Paweł, lat 34, zam. Warszawa
6Baca Paweł Jerzy, lat 36, zam. Warszawa
7Krejdyner-Dmowska Marianna Jadwiga, lat 47, zam. Warszawa
8Grochowska Jadwiga, lat 61, zam. Warszawa
9Czuma Maria, lat 36, zam. Warszawa
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Krajewski Jarosław Karol, lat 23, zam. Warszawa
2Kobus Małgorzata, lat 43, zam. Warszawa
3Bartnik Piotr Mirosław, lat 43, zam. Warszawa
4Łuszczyk Jerzy, lat 58, zam. Warszawa
5Grzesiak Tadeusz, lat 59, zam. Warszawa
6Gronkowska Anna Maria, lat 52, zam. Warszawa
7Chojecka Iwona, lat 25, zam. Warszawa
8Ziewiec Karol, lat 21, zam. Warszawa
9Cielenkiewicz Bartosz Marek, lat 33, zam. Warszawa
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Kierwiński Marcin Piotr, lat 30, zam. Warszawa
2Zając Tadeusz Jan, lat 58, zam. Warszawa
3Malinowska-Grupińska Ewa Dorota, lat 50, zam. Warszawa
4Fizyta Witold Edmund, lat 54, zam. Warszawa
5Rutkowski Tomasz Andrzej, lat 31, zam. Warszawa
6Zieliński Andrzej Robert, lat 55, zam. Warszawa
7Jędrzejczyk Tomasz, lat 51, zam. Warszawa
8Cimaszewski Janusz, lat 48, zam. Warszawa
9Pacuda Korneliusz Piotr, lat 63, zam. Warszawa
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Sybilski Tomasz Marcin, lat 34, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
2Barcikowska Marta Agnieszka, lat 23, zam. Warszawa
3Szanter Maria, lat 65, zam. Warszawa, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
4Moes Jan August, lat 78, zam. Warszawa
5Kulczyński Marek Jan, lat 73, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
6Sawera Krzysztof Andrzej, lat 46, zam. Warszawa
7Bonas Artur, lat 38, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
8Ciborska Elżbieta, lat 59, zam. Warszawa, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
9Mulewicz Janusz Józef, lat 71, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
10Narożniak Jan, lat 56, zam. Warszawa, popierany przez Partię Demokratyczną-demokraci.pl
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Sochocki Jan, lat 58, zam. Warszawa
2Michalska Joanna, lat 39, zam. Warszawa
3Podgórski Wiesław Aleksander, lat 54, zam. Warszawa
4Chałupczak Ryszard, lat 58, zam. Warszawa
5Krupiński Andrzej, lat 29, zam. Warszawa
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Warszawskiego Porozumienia Samorządowego NASZE MIASTO
1Adamska Małgorzata, lat 50, zam. Warszawa
2Cieślak Jarogniewa, lat 57, zam. Warszawa
3Burska Barbara, lat 59, zam. Warszawa
4Uberman Zdzisław Jakub, lat 72, zam. Warszawa
5Brodziński Stanisław, lat 76, zam. Warszawa
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców NASZA WARSZAWA I MAZOWSZE
1Krzekotowski Jerzy Wojciech, lat 66, zam. Warszawa
2Więcławski Zygmunt Julian, lat 50, zam. Warszawa
3Bryła-Rodek Bożena, lat 48, zam. Warszawa
4Kowalczyk Zofia, lat 75, zam. Warszawa
5Kaźmierczak Agata Katarzyna, lat 39, zam. Warszawa
6Saar Dariusz, lat 83, zam. Warszawa
7Sitarz Irmina, lat 70, zam. Warszawa
8Filipkowska Barbara, lat 78, zam. Warszawa
9Zarzycki Andrzej, lat 67, zam. Warszawa
10Więcławski Ryszard, lat 46, zam. Warszawa
Lista nr 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Gamonie i Krasnoludki
1Charzyńska Agata, lat 23, zam. Warszawa
2Budzyński Bartłomiej, lat 28, zam. Warszawa
3Janikowska-Lipszyc Ingeborga, lat 36, zam. Warszawa
4Sabalska Manuela, lat 30, zam. Warszawa
5Laskowska Agnieszka, lat 25, zam. Warszawa
Lista nr 23 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Obywatele i Sprawiedliwość
1Żmijewski Krzysztof Henryk, lat 57, zam. Warszawa
2Piądłowski Wojciech Paweł, lat 52, zam. Warszawa
3Tymińska Bożena Regina, lat 56, zam. Warszawa
4Cepielik Stanisław, lat 48, zam. Warszawa
5Wierzbicka Janina, lat 50, zam. Warszawa
6Werner Marta, lat 20, zam. Warszawa
Lista nr 24 - Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
1Orzechowski Tomasz Stefan, lat 45, zam. Warszawa
2Pawlak Krzysztof Tadeusz, lat 39, zam. Warszawa
3Sylwestrowicz Adam, lat 28, zam. Warszawa
4Kujawa Marcin Rafał, lat 34, zam. Warszawa
5Rozdejczer Maciej, lat 29, zam. Warszawa
6Szmit Małgorzata Maria, lat 56, zam. Warszawa
Lista nr 25 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
1Tyburska Krystyna Maria, lat 67, zam. Warszawa
2Nadaj Bogdan, lat 53, zam. Warszawa
3Kasznicki Piotr Tomasz, lat 45, zam. Warszawa
4Słowiński Jan, lat 71, zam. Warszawa
5Wittbrodt Jakub Radosław, lat 20, zam. Warszawa
6Bielawiec-Kłos Hilda Grażyna, lat 55, zam. Warszawa
7Jabłońska Bogumiła Regina, lat 61, zam. Warszawa
8Łopatyńska Karolina Beata, lat 21, zam. Warszawa
9Zawadzka Maria, lat 55, zam. Warszawa
Lista nr 26 - Komitet Wyborczy Zieloni 2004
1Kretkowska Aleksandra Katarzyna, lat 20, zam. Warszawa
2Legierski Krystian, lat 28, zam. Warszawa
3Piotrowska Joanna, lat 38, zam. Warszawa
4Sendłak Jerzy Mikołaj, lat 32, zam. Warszawa
5Juszkiewicz Roman, lat 54, zam. Warszawa
6Leszczyński Robert, lat 39, zam. Warszawa
Lista nr 27 - Komitet Wyborczy Wyborców "Warszawiak"
1Kierełowicz-Kieryłowicz Radosław Michał, lat 37, zam. Warszawa
2Porowski Bogusław, lat 51, zam. Warszawa
3Baurski Jacek Stefan, lat 68, zam. Warszawa
4Szymborski Grzegorz Sławomir, lat 47, zam. Warszawa
5Brodacka Izabela, lat 62, zam. Warszawa
6Czarnecka Maria Anna, lat 74, zam. Warszawa
7Czarnecki Janusz Adam, lat 78, zam. Warszawa
8Sosenko-Skubik Ewa, lat 52, zam. Warszawa
Okręg wyborczy nr 2
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Mitkiewicz Krzysztof, lat 28, zam. Warszawa
2Michalewicz Szymon Jan Paweł, lat 31, zam. Warszawa
3Chomik Karolina Anna, lat 25, zam. Warszawa
4Pruszyński Janusz, lat 69, zam. Warszawa
5Chrzanowski Jerzy Filip, lat 65, zam. Warszawa
6Borkowski Bartłomiej Maciej, lat 32, zam. Warszawa
7Maciejewska Magdalena Alina, lat 63, zam. Warszawa
8Piętowski Kamil, lat 20, zam. Warszawa
9Karczemna Barbara, lat 58, zam. Warszawa
10Barth Roman, lat 50, zam. Warszawa
11Roguska Jadwiga Józefa, lat 65, zam. Warszawa
12Rzepka Eryk Jan, lat 20, zam. Warszawa
13Sajnóg Mirosław, lat 33, zam. Warszawa
14Bocheński Jan Aleksander, lat 38, zam. Warszawa
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Król Mieczysław, lat 48, zam. Warszawa
2Kwiatkowski Adam Mariusz, lat 34, zam. Warszawa
3Krajewska-Hofman Wanda Maria, lat 70, zam. Warszawa
4Piwowarski Waldemar, lat 51, zam. Warszawa
5Połaski Edward Tomasz, lat 50, zam. Warszawa
6Nitka Krzysztof Stefan, lat 57, zam. Warszawa
7Karwat Sławomir Wojciech, lat 44, zam. Warszawa
8Paczkowski Janusz Piotr, lat 47, zam. Warszawa
9Gacek Waldemar, lat 33, zam. Warszawa
10Załęcka Małgorzata Krystyna, lat 47, zam. Warszawa
11Staszczuk Franciszek Kazimierz, lat 55, zam. Warszawa
12Terlecki Władysław Antoni, lat 65, zam. Warszawa
13Janik Mariusz Robert, lat 42, zam. Warszawa
14Szyszko Andrzej Henryk, lat 68, zam. Warszawa
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Lech Paweł Piotr, lat 41, zam. Warszawa
2Czerwosz Magdalena, lat 57, zam. Warszawa
3Kania Zbigniew, lat 49, zam. Warszawa
4Lutomirska Dorota Małgorzata, lat 48, zam. Warszawa
5Kowalczuk Jan Krzysztof, lat 55, zam. Warszawa
6Zaremba Kamil, lat 26, zam. Warszawa
7Lichota Jacek, lat 34, zam. Warszawa
8Domański Jacek Henryk, lat 57, zam. Warszawa
9Sieradzki Adam, lat 42, zam. Warszawa
10Gąsiorowski Jacek, lat 49, zam. warszawa
11Gientka Jacek, lat 33, zam. Warszawa
12Kempa Robert, lat 31, zam. Warszawa
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Cieciura Adam, lat 29, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
2Niemierka Roman Henryk, lat 56, zam. Warszawa
3Goruk-Górski Piotr, lat 42, zam. Warszawa
4Szewczyk Jolanta Grażyna, lat 41, zam. Warszawa, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
5Balcer Henryk Stefan, lat 52, zam. Warszawa
6Czetwertyński Adam Roman, lat 61, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
7Krawczyk Krystyna Maria, lat 71, zam. Warszawa
8Kołodziejczyk Bogdan Paweł, lat 59, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
9Drużba Wojciech Ryszard, lat 41, zam. Warszawa
10Prószyńska Barbara, lat 65, zam. Warszawa, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
11Starzyńska Ewa, lat 48, zam. Warszawa, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
12Skulski Lech Piotr, lat 76, zam. Warszawa, popierany przez Partię Demokratyczną-demokraci.pl
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Zarzycka Maria, lat 37, zam. Warszawa
2Zaremba Grzegorz, lat 51, zam. Warszawa
3Kaczmarek Zuzanna, lat 50, zam. Warszawa
4Królak Grzegorz Bohdan, lat 37, zam. Warszawa
5Uzarowicz Paweł Adam, lat 60, zam. Warszawa
6Skonieczny Łukasz Konrad, lat 28, zam. Warszawa
7Stykowska Zuzanna, lat 49, zam. Warszawa
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Warszawskiego Porozumienia Samorządowego NASZE MIASTO
1Wądołkowska Alina, lat 51, zam. Warszawa
2Piech Krzysztof, lat 30, zam. Warszawa
3Siekaniec Renata, lat 50, zam. Warszawa
4Czajkowska Elżbieta, lat 60, zam. Warszawa
5Janiszewska Iwona, lat 22, zam. Warszawa
6Śledź Jolanta, lat 32, zam. Warszawa
7Koleśnicki Ryszard, lat 56, zam. Warszawa
8Pawlikowski Ryszard, lat 69, zam. Warszawa
9Matuszak Waldemar, lat 69, zam. Warszawa
10Stalmach Sławomir Piotr, lat 44, zam. Warszawa
11Skwarski Wiesław, lat 49, zam. Warszawa
12Piwowarski Konrad, lat 19, zam. Warszawa
13Chmielewska Wanda Maria, lat 59, zam. Warszawa
14Krajewski Tadeusz Sylwester, lat 54, zam. Warszawa
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców NASZA WARSZAWA I MAZOWSZE
1Cieplucha Ewa, lat 29, zam. Warszawa
2Śnieżko Dominika, lat 27, zam. Warszawa
3Szamota Cezariusz, lat 43, zam. Warszawa
4Hortis-Dzierzbicka Maria, lat 58, zam. Warszawa
5Bogusz Teresa, lat 52, zam. Warszawa
6Markowska Hanna, lat 73, zam. Warszawa
7Wasilewski Andrzej, lat 49, zam. Warszawa
8Osuch Artur Marian, lat 41, zam. Warszawa
9Miller Beata Wioletta, lat 37, zam. Warszawa
10Markiewicz Stefan, lat 52, zam. Warszawa
11Jannasz Danuta, lat 50, zam. Warszawa
Lista nr 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Gamonie i Krasnoludki
1Bolesławska Aleksandra Joanna, lat 25, zam. Warszawa
2Couderq Agnieszka Katarzyna, lat 43, zam. Warszawa
3Eresaba Aleksandra Anna, lat 23, zam. Warszawa
4Gradowska Małgorzata, lat 31, zam. Warszawa
5Olczak Artur Marcin, lat 36, zam. Warszawa
6Samoraj Ewa Maria, lat 51, zam. Warszawa
Lista nr 23 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Obywatele i Sprawiedliwość
1Szelągowska Kamila, lat 49, zam. Warszawa
2Mizyn Stanisław, lat 36, zam. Warszawa
3Kurek Grzegorz, lat 25, zam. Warszawa
4Szeniawski Jarosław, lat 53, zam. Warszawa
5Ciok Izabela, lat 23, zam. Warszawa
6Wierzbicka Ewa, lat 26, zam. Warszawa
7Michalski Rafał, lat 29, zam. Warszawa
8Świerczyńska Grażyna, lat 51, zam. Warszawa
Lista nr 24 - Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
1Waśko Marek Zenon, lat 47, zam. Warszawa
2Godowski Patryk Paweł, lat 27, zam. Warszawa
3Ginalski Marcin, lat 24, zam. Warszawa
4Muchowska Patrycja, lat 25, zam. Warszawa
5Idzikowska Kamila Lucyna, lat 22, zam. Warszawa
6Chłopecki Jan Cezary, lat 27, zam. Warszawa
7Wodnicka Henryka Czesława, lat 58, zam. Warszawa
8Marczak Witold Zbigniew, lat 45, zam. Warszawa
Lista nr 25 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
1Marciniak Bogusław Lucjan, lat 55, zam. Warszawa
2Zatorska Mieczysława Elżbieta, lat 47, zam. Warszawa
3Rosiak-Bolewska Teresa, lat 59, zam. Warszawa
4Kowalski Ryszard, lat 49, zam. Warszawa
5Gajewski Waldemar, lat 60, zam. Warszawa
6Zachert Marian Henryk, lat 51, zam. Warszawa
7Templin Karol, lat 23, zam. Warszawa
8Kozaczuk Maria Bogumiła, lat 47, zam. Warszawa
9Kalota Hanna Grażyna, lat 49, zam. Warszawa
Lista nr 26 - Komitet Wyborczy Zieloni 2004
1Czarnacka Agata Alicja, lat 25, zam. Warszawa
2Szypuła Tomasz, lat 26, zam. Warszawa, popierany przez Kampania Przeciw Homofobii
3Nowakowska Katarzyna Agnieszka, lat 37, zam. Warszawa
4Malinowski Mikołaj, lat 19, zam. Warszawa
5Żochowska Lidia Teresa, lat 35, zam. Warszawa
6Zrałek-Kossakowski Wojciech Stanisław, lat 24, zam. Warszawa
Okręg wyborczy nr 3
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Dębski Grzegorz Tadeusz, lat 41, zam. Warszawa
2Pakulska Jolanta Maria, lat 39, zam. Warszawa
3Latoszek Ewa Elżbieta, lat 40, zam. Warszawa
4Sztek Włodzimierz Andrzej, lat 52, zam. Warszawa
5Niemaczek Celina, lat 52, zam. Warszawa
6Drapczyńska Władysława Ewa, lat 67, zam. Warszawa
7Romański Krzysztof, lat 71, zam. Warszawa
8Trzmiel-Jasek Krystyna, lat 50, zam. Warszawa
9Kaźmierczak Jerzy Marian, lat 71, zam. Warszawa
10Budziński Roman Kazimierz, lat 42, zam. Warszawa
11Przybysz Marcin Arkadiusz, lat 27, zam. Warszawa
12Jaszewski Piotr Filip, lat 28, zam. Warszawa
13Paczkowska-Przybysz Krystyna Wanda, lat 69, zam. Warszawa
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Cieślikowski Jacek Marcin, lat 33, zam. Warszawa
2Opara Jakub Marcin, lat 28, zam. Warszawa
3Ciechomski Mariusz, lat 33, zam. Warszawa
4Starzyńska Ewa Monika, lat 44, zam. Warszawa
5Makarczyk-Rodkiewicz Tomasz Władysław, lat 69, zam. Warszawa
6Malinowska Liliana Małgorzata, lat 51, zam. Warszawa
7Łukasiak Krystyna, lat 47, zam. Warszawa
8Maciąg Stefan Jan, lat 75, zam. Warszawa
9Wojak Wacław Kazimierz, lat 84, zam. Warszawa
10Płocha Maria, lat 52, zam. Warszawa
11Sobociński Jerzy Antoni, lat 60, zam. Warszawa
12Nartowski Piotr, lat 43, zam. Warszawa
13Niedźwiecki Ryszard Stanisław, lat 60, zam. Warszawa
14Kuc Wojciech, lat 40, zam. Warszawa
15Gronczewski Krzysztof, lat 60, zam. Warszawa
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Czekalski Paweł Piotr, lat 37, zam. Warszawa
2Zakrzewska Małgorzata Katarzyna, lat 41, zam. Warszawa
3Orgelbrand Jan Krzysztof, lat 58, zam. Warszawa
4Rzewuski Wojciech Michał, lat 42, zam. Warszawa
5Ross Tadeusz Edward, lat 68, zam. Warszawa
6Dąbrowski Tadeusz, lat 65, zam. Warszawa
7Chwiszczuk Rafał Marcin, lat 36, zam. Warszawa
8Cydejko Hanna, lat 51, zam. Warszawa
9Jung Krzysztof Julian, lat 59, zam. Warszawa
10Śmiałowski Janusz Władysław, lat 66, zam. Warszawa
11Czerniakiewicz Danuta Franciszka, lat 53, zam. Warszawa
12Kosowski Janusz Zbigniew, lat 54, zam. Warszawa
13Łowkis Tomasz Jacek, lat 31, zam. Warszawa
14Zajdel-Rasińska Sylwia Cecylia, lat 57, zam. Warszawa
15Tarkiewicz Marian, lat 60, zam. Warszawa
16Szreder Maria Izabella, lat 54, zam. Warszawa
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Rojszyk Marek Paweł, lat 40, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
2Bill Ryszard Zdzisław, lat 56, zam. Warszawa, popierany przez Partię Demokratyczną-demokraci.pl
3Piechna Paulina Krystyna, lat 23, zam. Warszawa, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
4Dykowska Danuta, lat 53, zam. Warszawa, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
5Lechowicz Stanisław Aleksander, lat 22, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
6Stępień Andrzej, lat 74, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
7Ziaja Mariusz Piotr, lat 48, zam. Warszawa
8Waryszewski Ireneusz Sylwester, lat 44, zam. Warszawa
9Dzięgielewska Danuta, lat 60, zam. Warszawa
10Dylińska Ewa, lat 60, zam. Warszawa
11Malinowski Marcin Janusz, lat 24, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
12Perka Mirosława, lat 74, zam. Warszawa, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Bramski Oskar Maria, lat 59, zam. Warszawa
2Żołnowski Andrzej, lat 47, zam. Warszawa
3Ładosz Krzysztof, lat 58, zam. Warszawa
4Bodzon Zuzanna, lat 21, zam. Warszawa
5Kacperski Andrzej, lat 60, zam. Warszawa
6Kołodziejczyk Marcin, lat 36, zam. Warszawa
7Gniadek Andrzej Witold, lat 60, zam. Warszawa
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Warszawskiego Porozumienia Samorządowego NASZE MIASTO
1Wielanek Stanisław Ryszard, lat 57, zam. Warszawa
2Rusinowicz-Łojewska Elżbieta Bogusława, lat 53, zam. Warszawa
3Zalewski Michał, lat 30, zam. Warszawa
4Mazaraki Jerzy Marek, lat 57, zam. Warszawa
5Wroński Zbigniew Mieczysław, lat 54, zam. Warszawa
6Świtalski Hubert Paweł, lat 20, zam. Warszawa
7Kozłowski Bogdan, lat 55, zam. Warszawa
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców NASZA WARSZAWA I MAZOWSZE
1Baczyński Wojciech, lat 59, zam. Warszawa
2Dorenda Bogusław, lat 41, zam. Warszawa
3Uchman Ryszard, lat 62, zam. Warszawa
4Moszyńska Alicja Teresa, lat 54, zam. Warszawa
5Laskowski Jan, lat 79, zam. Warszawa
6Kępka Jan Zbigniew, lat 61, zam. Warszawa
7Osuchowska Karolina Wiktoria, lat 23, zam. Warszawa
8Burdzy Franciszek, lat 77, zam. Warszawa
9Kępka Irena Maria, lat 52, zam. Warszawa
10Sabina Seweryn, lat 76, zam. Warszawa
11Woźniak Andrzej Jan, lat 42, zam. Warszawa
12Puszczyński Artur Kamil, lat 23, zam. Warszawa
13Baran Diana, lat 22, zam. Warszawa
14Zdrójkowski Dariusz Piotr, lat 45, zam. Warszawa
15Parlińska Maria Łucja, lat 57, zam. Warszawa
Lista nr 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Gamonie i Krasnoludki
1Bielak Mariusz, lat 46, zam. Warszawa
2Kulińska Halina, lat 52, zam. Warszawa
3Wojtkowski Paweł, lat 30, zam. Warszawa
4Hrycyk Piotr, lat 40, zam. Warszawa
5Wojciechowska Sylwia Magdalena, lat 34, zam. Warszawa
6Wojciechowski Paweł, lat 33, zam. Warszawa
7Dołecki Andrzej Dariusz, lat 21, zam. Warszawa
Lista nr 23 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Obywatele i Sprawiedliwość
1Nieduszyński Witold, lat 56, zam. Warszawa
2Jaworska Apolonia, lat 53, zam. Warszawa
3Luty Zbigniew Henryk, lat 47, zam. Warszawa
4Barański Czesław Wojciech, lat 59, zam. Warszawa
5Sekuła Jarosław, lat 41, zam. Warszawa
Lista nr 24 - Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
1Dalecki Tomasz Zbigniew, lat 32, zam. Warszawa
2Krasnopolska Małgorzata, lat 55, zam. Warszawa
3Zbrzeźniak Marzena Edyta, lat 26, zam. Warszawa
4Krawczyk Bogdan, lat 59, zam. Warszawa
5Grzeszkiewicz Mikołaj Piotr, lat 21, zam. Warszawa
6Kujawa Katarzyna Maria, lat 26, zam. Warszawa
7Stępniewski Marek, lat 53, zam. Warszawa
8Stasik Agnieszka Jolanta, lat 33, zam. Warszawa
Lista nr 25 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
1Szuster Ryszard, lat 58, zam. Warszawa
2Makowska Izabela Anna, lat 34, zam. Warszawa
3Dudek Bogusław, lat 41, zam. Warszawa
4Tokaj Tomasz, lat 29, zam. Warszawa
5Florysiak-Dabiach Izabela Lucyna, lat 37, zam. Warszawa
6Rębalski Jerzy Wiesław, lat 58, zam. Warszawa
7Jakubowski Marek, lat 26, zam. Warszawa
8Trawiński Tomasz Zbigniew, lat 30, zam. Warszawa
9Janus Ewa, lat 44, zam. Warszawa
10Szałańska Agnieszka Dorota, lat 32, zam. Warszawa
Lista nr 26 - Komitet Wyborczy Zieloni 2004
1Umińska Bożena, lat 58, zam. Warszawa
2Jarymowicz Krzysztof Jerzy, lat 27, zam. Warszawa, popierany przez Fundacja dla Wolności
3Erbel Joanna, lat 22, zam. Warszawa
4Borek Grzegorz Maciej, lat 21, zam. Warszawa
5Czerwińska Anna, lat 30, zam. Warszawa
6Zalewska Dominika, lat 26, zam. Warszawa
7Duszak Anna Małgorzata, lat 51, zam. Warszawa
8Zapadka Elżbieta, lat 33, zam. Warszawa
Okręg wyborczy nr 4
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Jędruszuk Łukasz Marcin, lat 25, zam. Warszawa
2Pawłowski Rafał Paweł, lat 25, zam. Warszawa
3Doliński Krzysztof Janusz, lat 59, zam. Warszawa
4Szota Alicja, lat 54, zam. Warszawa
5Strupczewski Dariusz Jerzy, lat 44, zam. Warszawa
6Puchalski Stanisław, lat 74, zam. Warszawa
7Galbarska Anna Maria, lat 20, zam. Warszawa
8Zagórski Jerzy, lat 78, zam. Warszawa
9Krauss Marek, lat 51, zam. Warszawa
10Amanowicz Zbigniew Lucjan, lat 50, zam. Warszawa
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Makuch Marek Wojciech, lat 34, zam. Warszawa
2Kluczyk Marcin Jacek, lat 25, zam. Warszawa
3Kalinowski Witold Stanisław, lat 63, zam. Warszawa
4Kos Ilona Danuta, lat 33, zam. Warszawa
5Terlecki Paweł Andrzej, lat 45, zam. Warszawa
6Dudkowski Radosław, lat 24, zam. Warszawa
7Nowacka Sylwia Magdalena, lat 21, zam. Warszawa
8Rusinek-Rolska Karolina, lat 24, zam. Warszawa
9Potempski Marek Rafał, lat 38, zam. Warszawa
10Strzelczyk Paweł Andrzej, lat 22, zam. Warszawa
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Hoffman Marcin, lat 42, zam. Warszawa
2Żuber-Zielicz Małgorzata, lat 50, zam. Warszawa
3Rybus-Tołłoczko Andrzej, lat 22, zam. Warszawa
4Urbaniak Cezary, lat 52, zam. Warszawa
5Janiszewski Mieczysław, lat 55, zam. Warszawa
6Różewska Barbara Krystyna, lat 40, zam. Warszawa
7Giovanoli-Jakubczak Jacek, lat 46, zam. Warszawa
8Samczyk Anna Elżbieta, lat 30, zam. Warszawa
9Kierzkowska Urszula Anna, lat 38, zam. Warszawa
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Król Wojciech Andrzej, lat 44, zam. Warszawa, popierany przez Partię Demokratyczną-demokraci.pl
2Golimont Andrzej Marcin, lat 37, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
3Szymański Jan Andrzej, lat 42, zam. Warszawa, popierany przez Unię Pracy
4Galińska Ewa Maria, lat 70, zam. Warszawa
5Chmura Monika Anna, lat 23, zam. Warszawa, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
6Jakubowska Wiesława Teresa, lat 67, zam. Warszawa, popierana przez RACJA Polskiej Lewicy
7Brencz-Dudek Katarzyna Kinga, lat 26, zam. Warszawa, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Prokopczyk Krzysztof Paweł, lat 49, zam. Warszawa
2Dobas Agnieszka Karolina, lat 25, zam. Warszawa
3Rybak Grzegorz Andrzej, lat 47, zam. Warszawa
4Sowiński Ryszard, lat 54, zam. Warszawa
5Duszczyk Henryk, lat 63, zam. Warszawa
6Schindler Jadwiga Maria, lat 55, zam. Warszawa
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Warszawskiego Porozumienia Samorządowego NASZE MIASTO
1Dideńko Wiesław, lat 57, zam. Warszawa
2Jodkowski Ryszard, lat 56, zam. Warszawa
3Mazur Grzegorz, lat 48, zam. Warszawa
4Sawicki Marek, lat 49, zam. Warszawa
5Kowalczyk Beata, lat 48, zam. Warszawa
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców NASZA WARSZAWA I MAZOWSZE
1Wronka Jadwiga, lat 46, zam. Warszawa
2Wroński Marcin, lat 27, zam. Warszawa
3Zwęgliński Zbigniew Marek, lat 47, zam. Warszawa
4Parjaszewska Anna, lat 33, zam. Warszawa
5Wroński Jerzy, lat 57, zam. Warszawa
6Dmoch Edward Franciszek, lat 67, zam. Warszawa
7Kuklińska Agata Maria, lat 45, zam. Warszawa
8Komar Bernadeta Anna, lat 50, zam. Warszawa
9Wrońska Mirosława, lat 52, zam. Warszawa
10Wronka Agnieszka Agata, lat 19, zam. Warszawa
Lista nr 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Gamonie i Krasnoludki
1Santorek Krystyna, lat 62, zam. Warszawa
2Adamowska Joanna, lat 46, zam. Warszawa
3Sowicki Jacek, lat 58, zam. Warszawa
4Burzyński Norbert, lat 36, zam. Warszawa
5Gac Artur Tomasz, lat 41, zam. Warszawa
6Przybyłowski Jakub, lat 24, zam. Warszawa
Lista nr 23 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Obywatele i Sprawiedliwość
1Żmijewska Katarzyna Anna, lat 29, zam. Warszawa
2Wnuk Juliusz Paweł, lat 25, zam. Warszawa
3Chamera Piotr Jacek, lat 36, zam. Warszawa
4Grygierczyk Janusz Ryszard, lat 34, zam. Warszawa
5Bartków Kamil, lat 20, zam. Warszawa
6Bartosik Eleonora Mirosława, lat 48, zam. Warszawa
Lista nr 24 - Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
1Dankowski Jacek Witold, lat 41, zam. Warszawa
2Wiśniewski Mirosław Artur, lat 37, zam. Warszawa
3Włodarski Zbigniew Paweł, lat 31, zam. Warszawa
4Poznańska Elżbieta Maria, lat 38, zam. Warszawa
5Ruszczak Jerzy Kazimierz, lat 53, zam. Warszawa
6Iwańczuk Anna Małgorzata, lat 31, zam. Warszawa
7Pruszyński Artur Dominik, lat 24, zam. Warszawa
Lista nr 25 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
1Niezgoda Eugeniusz Zbigniew, lat 54, zam. Warszawa
2Goszczyński Bohdan, lat 56, zam. Warszawa
3Fondaliński Bogusław, lat 52, zam. Warszawa
4Urbanowicz Bożenna Cecylia, lat 51, zam. Warszawa
5Szczurowski Wojciech Włodzimierz, lat 52, zam. Warszawa
6Miszczyk Ewa Bożena, lat 56, zam. Warszawa
7Tokaj Justyna Danuta, lat 28, zam. Warszawa
8Bielawiec Rafał, lat 31, zam. Warszawa
9Pelczar Sebastian Piotr, lat 27, zam. Warszawa
Lista nr 26 - Komitet Wyborczy Zieloni 2004
1Kiercz Klaudia, lat 21, zam. Warszawa
2Grabiec Jakub Ryszard, lat 19, zam. Warszawa
3Romanowicz Barbara Natalia, lat 23, zam. Warszawa
4Kibicki Konrad, lat 23, zam. Warszawa
5Romaszko Iga, lat 20, zam. Warszawa
Okręg wyborczy nr 5
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Gut Antoni, lat 51, zam. Warszawa
2Bargiełowska Kazimiera Wanda, lat 67, zam. Warszawa
3Malinowski Marian Lech, lat 24, zam. Warszawa
4Zakrzewski Zdzisław Kazimierz, lat 78, zam. Warszawa
5Tyszka Andrzej Stanisław, lat 57, zam. Warszawa
6Jakóbczyk-Kaczyńska Bożena Henryka, lat 51, zam. Warszawa
7Szczepiński Adolf Jan, lat 79, zam. Warszawa
8Adamczyk Krzysztof, lat 50, zam. Warszawa
9Koźbiał Eugeniusz, lat 71, zam. Warszawa
10Kociszewski Marian, lat 65, zam. Warszawa
11Olendzka Justyna Maria, lat 50, zam. Warszawa
12Gucwa Magdalena Maria, lat 25, zam. Warszawa
13Nesteruk Małgorzata Maria, lat 55, zam. Warszawa
14Gapys Czesław, lat 50, zam. Warszawa
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Starzyński Wojciech, lat 63, zam. Warszawa
2Świderski Edmund Marceli, lat 49, zam. Warszawa
3Buława Adam, lat 35, zam. Warszawa
4Cichowicz-Major Marta, lat 41, zam. Warszawa
5Masny Marcin Paweł, lat 42, zam. Warszawa
6Wielowiejski Przemysław Aleksander, lat 51, zam. Warszawa
7Figura Dariusz, lat 40, zam. Warszawa
8Walikowski Piotr Zbigniew, lat 29, zam. Warszawa
9Kanik Alina, lat 74, zam. Warszawa
10Dmitrzak-Marszalec Krystyna, lat 59, zam. Warszawa
11Jurak Jacek, lat 41, zam. Warszawa
12Koc Anna, lat 46, zam. Warszawa
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Mazurek Piotr, lat 43, zam. Warszawa
2Dubiel Zbigniew, lat 55, zam. Warszawa
3Malina Andrzej Janusz, lat 46, zam. Warszawa
4Duszewski Zbigniew Andrzej, lat 38, zam. Warszawa
5Wysocki Michał Bartłomiej, lat 33, zam. Warszawa
6Mutrynowski Waldemar Jerzy, lat 54, zam. Warszawa
7Sasak Joanna Barbara, lat 33, zam. Warszawa
8Pabisiak Anna Elżbieta, lat 32, zam. Warszawa
9Sienkiewicz Bohdan Piotr, lat 55, zam. Warszawa
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Kuncewicz Agnieszka Agata, lat 47, zam. Warszawa, popierana przez Partię Demokratyczną-demokraci.pl
2Keller Marek, lat 54, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
3Zaleski Bogusław Waldemar, lat 57, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
4Cygański Marek Wiktor, lat 66, zam. Warszawa
5Mogieła Danuta Halina, lat 53, zam. Warszawa
6Ryszewski Wojciech, lat 68, zam. Warszawa
7Orliński Jan Wiktor, lat 45, zam. Warszawa
8Guillet-Malik Anne Catherine, lat 38, zam. Warszawa
9Lachowiecki Leszek Bogdan, lat 52, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Dziekański Marian, lat 53, zam. Warszawa
2Łobrow Ireneusz, lat 47, zam. Warszawa
3Koczoń Barbara Anna, lat 56, zam. Warszawa
4Adamczyk Anna Grażyna, lat 55, zam. Warszawa
5Dziekańska Anna, lat 50, zam. Warszawa
6Majewski Robert Marian, lat 42, zam. Warszawa
7Salecki Jerzy, lat 53, zam. Warszawa
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Warszawskiego Porozumienia Samorządowego NASZE MIASTO
1Sienkiewicz Agnieszka, lat 42, zam. Warszawa
2Drygalski Sławomir Jerzy, lat 51, zam. Warszawa
3Gutt Tomasz Leszek, lat 21, zam. Warszawa
4Kaliński Marek Andrzej, lat 22, zam. Warszawa
5Falkowski Jerzy Władysław, lat 56, zam. Warszawa
6Wachowski Ryszard, lat 59, zam. Warszawa
7Krawczyk Katarzyna, lat 22, zam. Warszawa
8Grabarczyk Jadwiga Kazimiera, lat 63, zam. Warszawa
9Stańczyk Mariola Anna, lat 47, zam. Warszawa
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców NASZA WARSZAWA I MAZOWSZE
1Krzekotowska Krystyna, lat 64, zam. Warszawa
2Gąsowski Tadeusz, lat 68, zam. Warszawa
3Potapowicz Lidia Maria, lat 54, zam. Warszawa
4Grzyb Czesław, lat 45, zam. Warszawa
5Szczęsna Krystyna Maria, lat 62, zam. Warszawa
6Madejski Jerzy Waldemar, lat 61, zam. Warszawa
7Nowakowska Krystyna Hanna, lat 51, zam. Warszawa
8Makarski Stanisław, lat 64, zam. Warszawa
9Żyburtowicz Anna, lat 57, zam. Warszawa
10Ściegienko Piotr, lat 47, zam. Warszawa
11Hopfer Kazimiera, lat 75, zam. Warszawa
12Grzyb Michał, lat 20, zam. Warszawa
13Chobrowska Aleksandra Maria, lat 27, zam. Warszawa
14Pyłypko Elżbieta Ewa, lat 48, zam. Warszawa
Lista nr 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Gamonie i Krasnoludki
1Cyniak Sławomir Bogusław, lat 35, zam. Warszawa
2Maliszewska-Lis Monika, lat 32, zam. Warszawa
3Woźnicka Katarzyna Maria, lat 31, zam. Warszawa
4Mika-Świder Anna Maria, lat 32, zam. Warszawa
5Kowalski Sergiusz, lat 53, zam. Warszawa
Lista nr 23 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Obywatele i Sprawiedliwość
1Sienkiewicz Leszek Andrzej, lat 57, zam. Warszawa
2Papis Wojciech, lat 41, zam. Warszawa
3Tekiel Monika, lat 20, zam. Warszawa
4Jończyk Mariusz, lat 35, zam. Warszawa
5Sekuła Alicja, lat 68, zam. Warszawa
6Werner Jerzy, lat 57, zam. Warszawa
Lista nr 24 - Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
1Lipka Jerzy Henryk, lat 42, zam. Warszawa
2Badowski Konrad Edward, lat 31, zam. Warszawa
3Kalinkowski Stanisław Andrzej, lat 63, zam. Warszawa
4Grabowska Malina Helena, lat 42, zam. Warszawa
5Kopeć Wiesław, lat 36, zam. Warszawa
6Lenarczyk Hubert Jerzy, lat 26, zam. Warszawa
7Maślankiewicz Jacek, lat 51, zam. Warszawa
8Noworyta Małgorzata Joanna, lat 33, zam. Warszawa
Lista nr 25 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
1Nowicki Florian, lat 26, zam. Warszawa
2Gontarz Wanda Anna, lat 66, zam. Warszawa
3Hermeliński Paweł Wojciech, lat 27, zam. Warszawa
4Leśniak Krzysztof, lat 45, zam. Warszawa
5Fołtyn Łukasz, lat 32, zam. Warszawa
6Giminne Ludwik Jan, lat 60, zam. Warszawa
7Rębalska Bożena, lat 53, zam. Warszawa
8Jaglarska Elżbieta Bożena, lat 47, zam. Warszawa
9Bielas Anna Dorota, lat 38, zam. Warszawa
Lista nr 26 - Komitet Wyborczy Zieloni 2004
1Gill Hanna, lat 32, zam. Warszawa, popierana przez Stow. Chomiczówka Przeciw Degradacji
2Lech Bartosz Filip, lat 23, zam. Warszawa
3Cała Alina, lat 53, zam. Warszawa
4Rivera Camacho Juan Carlos, lat 38, zam. Warszawa
5Mikos Jarosław Marek, lat 48, zam. Warszawa
6Kosmowski Paweł Andrzej, lat 29, zam. Warszawa
Lista nr 28 - Komitet Wyborczy Wyborców KRZYSZTOFA BIELECKIEGO
1Bielecki Krzysztof, lat 21, zam. Warszawa
2Wyrzykowski Artur, lat 21, zam. Warszawa
3Olak Marcin, lat 23, zam. Warszawa
4Andrzejewski Paweł Piotr, lat 21, zam. Warszawa
5Potocki Michał Wojciech, lat 22, zam. Warszawa
6Redełowski Robert Piotr, lat 33, zam. Warszawa
7Kaźmierczuk Michał, lat 23, zam. Warszawa
8Gontarek Piotr, lat 21, zam. Warszawa
Okręg wyborczy nr 6
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Godlewska Barbara Maria, lat 55, zam. Warszawa
2Duszak Zbigniew, lat 62, zam. Warszawa
3Kordziński Andrzej Jan, lat 63, zam. Warszawa
4Słomczyńska Hanna Małgorzata, lat 50, zam. Warszawa
5Kubicka Teresa Bożenna, lat 54, zam. Warszawa
6Rychner Jan, lat 59, zam. Warszawa
7Kowalczyk-Pielach Elżbieta, lat 55, zam. Warszawa
8Woźniak Tadeusz, lat 66, zam. Warszawa
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Maciejowski Maciej Juliusz, lat 28, zam. Warszawa
2Cierpisz Zbigniew Adam, lat 47, zam. Warszawa
3Drzewiecki Wiesław, lat 50, zam. Warszawa
4Reutt-Pazio Ivonna, lat 49, zam. Warszawa
5Iwasieczko Roman, lat 34, zam. Warszawa
6Smoliński Wiesław, lat 47, zam. Warszawa
7Szymańczuk Grażyna, lat 53, zam. Warszawa
8Rudnicki Robert, lat 31, zam. Warszawa
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Bartelski Wojciech Jan, lat 29, zam. Warszawa
2Lulis Roman Adam, lat 55, zam. Warszawa
3Rabczon Mariola, lat 34, zam. Warszawa
4Józefowicz Wojciech, lat 52, zam. Warszawa
5Jastrzębski Roman, lat 51, zam. Warszawa
6Lewandowski Krzysztof Jan, lat 57, zam. Warszawa
7Zbińkowska Dorota Anna, lat 34, zam. Warszawa
8Szustek Gabriela Beata, lat 29, zam. Warszawa
9Piotrowicz Rafał, lat 31, zam. Warszawa
10Rezner Robert Wit, lat 33, zam. Warszawa
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Wierzbicki Sebastian, lat 29, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
2Przybylski Arkadiusz Jan, lat 52, zam. Warszawa
3Grzybowska-Kabańska Barbara Danuta, lat 50, zam. Warszawa, popierana przez Partię Demokratyczną-demokraci.pl
4Parzych Urszula Izabela, lat 22, zam. Warszawa, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
5Ładniak Władysław Jerzy, lat 58, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
6Nowakowski Mieczysław Józef, lat 80, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
7Suszyńska-Olszewska Krystyna Teresa, lat 53, zam. Warszawa, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Jasińska Bożena Anna, lat 30, zam. Warszawa
2Jarończyk Joanna Krystyna, lat 57, zam. Warszawa
3Traczyk Artur, lat 46, zam. Warszawa
4Krzyżowski Marcin, lat 30, zam. Warszawa
5Frankiewicz Artur Robert, lat 36, zam. Warszawa
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Warszawskiego Porozumienia Samorządowego NASZE MIASTO
1Suder Arkadiusz Janusz, lat 45, zam. Warszawa
2Poręba Bohdan Wincenty, lat 72, zam. Warszawa
3Rogala Paweł, lat 20, zam. Warszawa
4Siedlecki Stanisław, lat 53, zam. Warszawa
5Szatałowicz Małgorzata Aleksandra, lat 35, zam. Warszawa
6Libera Marian, lat 73, zam. Warszawa
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców NASZA WARSZAWA I MAZOWSZE
1Piontek Danuta, lat 69, zam. Warszawa
2Krzekotowska-Olszewska Iwona, lat 30, zam. Warszawa
3Kuduk Bogdan, lat 66, zam. Warszawa
4Bieńkowski Janusz Aleksander, lat 64, zam. Warszawa
5Chodkowska-Odrobińska Marta, lat 55, zam. Warszawa
6Laskowski Roman Michał, lat 30, zam. Warszawa
7Adamiec Jerzy, lat 71, zam. Warszawa
8Płomińska Maria, lat 78, zam. Warszawa
Lista nr 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Gamonie i Krasnoludki
1Gruza Paweł, lat 29, zam. Warszawa
2Bańkowski Adam, lat 25, zam. Warszawa
3Zarzycka Monika, lat 43, zam. Warszawa
4Kierzkowski Maciej, lat 32, zam. Warszawa
5Ginalski Piotr, lat 26, zam. Warszawa
Lista nr 23 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Obywatele i Sprawiedliwość
1Jarzębska Hanna, lat 55, zam. Warszawa
2Kozieł Izabela, lat 38, zam. Warszawa
3Kurlus Małgorzata, lat 32, zam. Warszawa
4Liebert Zenon, lat 53, zam. Warszawa
5Arażny Grażyna Maria, lat 52, zam. Warszawa
Lista nr 24 - Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
1Miedzińska Jolanta Maria, lat 51, zam. Warszawa
2Kuzubski Zygmunt Stanisław, lat 57, zam. Warszawa
3Skaliński Dariusz Marian, lat 35, zam. Warszawa
4Preisler Tomasz, lat 39, zam. Warszawa
5Wrzodak Jacek, lat 31, zam. Warszawa
Lista nr 25 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
1Janiszewska Magdalena Anna, lat 20, zam. Warszawa
2Kęsicki Tomasz Wacław, lat 20, zam. Warszawa
3Stępień Marcin, lat 30, zam. Warszawa
4Dąbkowski Adam Krzysztof, lat 21, zam. Warszawa
5Bąk Arkadiusz Bogusław, lat 21, zam. Warszawa
6Rudowski Witold, lat 21, zam. Warszawa
7Wiencek Tomasz Stanisław, lat 24, zam. Warszawa
8Grzelak Kamil, lat 19, zam. Warszawa
9Słomczyńska Sylwia, lat 23, zam. Warszawa
Lista nr 26 - Komitet Wyborczy Zieloni 2004
1Grzybek Agnieszka Magdalena, lat 36, zam. Warszawa
2Adamowicz Antoni, lat 27, zam. Warszawa, popierany przez Fundacja dla Wolności
3Muszczynko Rafał Daniel, lat 23, zam. Warszawa
4Laskowski Łukasz Paweł, lat 23, zam. Warszawa
5Wójcik Adrian Dominik, lat 25, zam. Warszawa
6Cykowski Piotr Leszek, lat 23, zam. Warszawa
Okręg wyborczy nr 7
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Makowski Adam Piotr, lat 36, zam. Warszawa
2Piłka Jan, lat 70, zam. Warszawa
3Bachanek Krystyna, lat 67, zam. Warszawa
4Gut Alina Elżbieta, lat 19, zam. Warszawa
5Lempek Martyna Izabela, lat 20, zam. Warszawa
6Duczyński Stanisław, lat 72, zam. Warszawa
7Kubicki Maciej Achilles, lat 59, zam. Warszawa
8Paśnikowski Janusz Wojciech, lat 46, zam. Warszawa
9Mazurek Hanna Teresa, lat 49, zam. Warszawa
10Mikos Janusz Józef, lat 35, zam. Warszawa
11Lewandowski Łukasz, lat 18, zam. Warszawa
12Gąsior Stanisław, lat 59, zam. Warszawa
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Zdzikot Tomasz Władysław, lat 26, zam. Warszawa
2Zawadzka Barbara Krystyna, lat 49, zam. Warszawa
3Samonek Ewa, lat 57, zam. Warszawa
4Żebrowska Alicja, lat 41, zam. Warszawa
5Osińska Krystyna, lat 62, zam. Warszawa
6Suzdalcew Tomasz Marcin, lat 30, zam. Warszawa
7Gębska Lucyna Elżbieta, lat 37, zam. Warszawa
8Rutkowski Witold Maksymilian, lat 59, zam. Warszawa
9Mioduszewska Agnieszka, lat 24, zam. Warszawa
10Stradomski Antoni Mieczysław, lat 56, zam. Warszawa
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Krajewska Ligia, lat 57, zam. Warszawa
2Gruszka Jolanta, lat 34, zam. Warszawa
3Masny Ewa, lat 60, zam. Warszawa
4Nowakowski Krzysztof, lat 34, zam. Warszawa
5Buczyńska Joanna Małgorzata, lat 47, zam. Warszawa
6Rosiński Marek, lat 32, zam. Warszawa
7Rembiszewski Jacek Leon, lat 57, zam. Warszawa
8Bień Magda Malwina, lat 21, zam. Warszawa
9Wojtasik Łukasz, lat 33, zam. Warszawa
10Ciziel Włodzimierz Jan, lat 53, zam. Warszawa
11Szymański Rafał Leszek, lat 32, zam. Warszawa
12Kalbarczyk Piotr Eugeniusz, lat 45, zam. Warszawa
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Klimaszewski Dariusz Romuald, lat 49, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
2Waniek Piotr, lat 37, zam. Warszawa
3Janiszewska Bożena Maria, lat 64, zam. Warszawa, popierana przez Partię Demokratyczną-demokraci.pl
4Bojanowicz Teresa Marianna, lat 66, zam. Warszawa, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
5Duniec Genowefa, lat 56, zam. Warszawa, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
6Leszczyńska Halina, lat 45, zam. Warszawa
7Wiszniewski Maciej, lat 27, zam. Warszawa
8Grenda Krzysztof, lat 24, zam. Warszawa
9Lewandowski Czesław, lat 77, zam. Warszawa
10Żyliński Paweł, lat 31, zam. Warszawa
11Ruszczak Marek Sergiusz, lat 55, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
12Dębski Waldemar Jan, lat 46, zam. Warszawa
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Stasiów Tadeusz, lat 54, zam. Warszawa
2Mroziński Henryk, lat 53, zam. Warszawa
3Kassyk Krzysztof Stanisław, lat 47, zam. Warszawa
4Sobieszczański Wojciech Stanisław, lat 57, zam. Warszawa
5Gielo Ewa, lat 24, zam. Warszawa
6Żak Zdzisław, lat 54, zam. Warszawa
7Krawczyk Wojciech Antoni, lat 53, zam. Warszawa
8Wesołowski Andrzej Bogusław, lat 52, zam. Warszawa
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Warszawskiego Porozumienia Samorządowego NASZE MIASTO
1Śnieżanka Ewa, lat 59, zam. Warszawa
2Szambelan Edyta, lat 40, zam. Warszawa
3Górnicki Wacław, lat 58, zam. Warszawa
4Danielewicz Grażyna, lat 42, zam. Warszawa
5Dylewski Zbigniew Stanisław, lat 51, zam. Warszawa
6Brach Rafał Marian, lat 26, zam. Warszawa
7Lesiak Jacek Paweł, lat 26, zam. Warszawa
8Mazur Aleksandra Marta, lat 21, zam. Warszawa
9Pułka Rafał Marcin, lat 27, zam. Warszawa
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców NASZA WARSZAWA I MAZOWSZE
1Mastej Urszula Zofia, lat 51, zam. Warszawa
2Bernatowski Patryk, lat 32, zam. Warszawa
3Jakubowski Marcin, lat 23, zam. Warszawa
4Jóźwiak Stanisław, lat 51, zam. Warszawa
5Bil Monika, lat 33, zam. Warszawa
6Piętka Ewa, lat 49, zam. Warszawa
7Seweryn Lucjan, lat 82, zam. Warszawa
8Wiśniewski Krzysztof, lat 43, zam. Warszawa
9Chyczewska Mirosława, lat 62, zam. Warszawa
10Frodyma Zofia, lat 64, zam. Warszawa
11Radosz Mieczysław, lat 72, zam. Warszawa
Lista nr 23 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Obywatele i Sprawiedliwość
1Żmijewski Grzegorz Jakub, lat 27, zam. Warszawa
2Bartków Janusz Kazimierz, lat 48, zam. Warszawa
3Wąsińska Małgorzata Barbara, lat 45, zam. Warszawa
4Dębek Janina, lat 51, zam. Warszawa
5Miszczak Piotr, lat 25, zam. Warszawa
Lista nr 24 - Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
1Milas Robert, lat 45, zam. Warszawa
2Starzyński Paweł Adam, lat 25, zam. Warszawa
3Gomoła Paweł, lat 27, zam. Warszawa
4Mazurek Michał Arkadiusz, lat 36, zam. Warszawa
5Dobosz Tomasz, lat 26, zam. Warszawa
6Grabowski Marek Adam, lat 19, zam. Warszawa
7Miściorak Agnieszka, lat 30, zam. Warszawa
8Szymański Maciej, lat 26, zam. Warszawa
9Jurek Tomasz Grzegorz, lat 24, zam. Warszawa
Lista nr 25 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
1Bratkowska Katarzyna Dominika, lat 34, zam. Warszawa
2Grzelak Arkadiusz Dominik, lat 22, zam. Warszawa
3Nawrocki Władysław, lat 68, zam. Warszawa
4Pawłowski Tomasz Hubert, lat 30, zam. Warszawa
5Madej Jacek Eugeniusz, lat 39, zam. Warszawa
6Flaziński Artur Joachim, lat 41, zam. Warszawa
7Komuda Marek Józef, lat 45, zam. Warszawa
8Olejniczak Bogusław Tadeusz, lat 60, zam. Warszawa
9Motyczyński Wojciech, lat 49, zam. Warszawa
10Hadam Radosław Paweł, lat 27, zam. Warszawa
11Krupa Teresa, lat 51, zam. Warszawa
Lista nr 26 - Komitet Wyborczy Zieloni 2004
1Behn Jadwiga, lat 53, zam. Warszawa
2Lewicki Paweł Ernest, lat 23, zam. Warszawa
3Mroczek Grzegorz Marek, lat 48, zam. Warszawa
4Sieniarski Szymon Mikołaj, lat 31, zam. Warszawa
5Kudlak Grzegorz, lat 31, zam. Warszawa
Okręg wyborczy nr 8
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Bromski Paweł, lat 58, zam. Warszawa
2Stawicki Stefan, lat 64, zam. Warszawa
3Czajka Józef Henryk, lat 73, zam. Warszawa
4Al-Saad Salah, lat 69, zam. Warszawa
5Wojciechowska Maria Grażyna, lat 54, zam. Warszawa
6Rup Bożena Jadwiga, lat 61, zam. Warszawa
7Gazy Jaromir, lat 66, zam. Warszawa
8Jentys Grażyna Janina, lat 59, zam. Warszawa
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Jastrzębski Marcin, lat 35, zam. Warszawa
2Rylska Barbara, lat 53, zam. Warszawa
3Kanabus Tomasz, lat 45, zam. Warszawa
4Kamiński Cezary Eugeniusz, lat 41, zam. Warszawa
5Kownacki Bartosz Józef, lat 27, zam. Warszawa
6Lisek Jakub Roman, lat 21, zam. Warszawa
7Białkowski Krzysztof, lat 53, zam. Warszawa
8Słaby Janusz, lat 60, zam. Warszawa
9Jakszewicz Kornel Józef, lat 57, zam. Warszawa
10Keller Dorota Teresa, lat 34, zam. Warszawa
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Jaworski Lech Włodzimierz, lat 40, zam. Warszawa
2Wyszyński Maciej, lat 37, zam. Warszawa
3Trębicka Zofia, lat 58, zam. Warszawa
4Rogozińska Magdalena Grażyna, lat 52, zam. Warszawa
5Niciński Janusz, lat 57, zam. Warszawa
6Gutowska Hanna Helena, lat 55, zam. Warszawa
7Śniegowska Scholastyka Urszula, lat 58, zam. Warszawa
8Kwapisz Wojciech, lat 58, zam. Warszawa
9Milewski Marek Jerzy, lat 55, zam. Warszawa
10Czarnkowska-Listoś Renata Barbara, lat 42, zam. Warszawa
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Dominiak Bartosz Cyprian, lat 30, zam. Warszawa
2Faliński Stanisław Sławomir, lat 47, zam. Warszawa, popierany przez Partię Demokratyczną-demokraci.pl
3Miernik Maciej, lat 58, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
4Sekuła-Szmajdzińska Małgorzata, lat 50, zam. Warszawa, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
5Żuber Bogdan Marian, lat 55, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
6Chicińska-Skierczyńska Małgorzata, lat 50, zam. Warszawa, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
7Montwiłł Melania Urszula, lat 59, zam. Warszawa, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
8Brdeja Tomasz Remigiusz, lat 41, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
9Skubiszewski Henryk, lat 53, zam. Warszawa
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Jastrzębski Ludomir Paweł, lat 58, zam. Warszawa
2Kiljańczyk Robert, lat 66, zam. Warszawa
3Krakowiak Henryk, lat 55, zam. Warszawa
4Ostafil Robert Dominik, lat 37, zam. Warszawa
5Wiśniewski Stanisław, lat 50, zam. Warszawa
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Warszawskiego Porozumienia Samorządowego NASZE MIASTO
1Stanisławska-Jefremienko Lidia Maria, lat 51, zam. Warszawa
2Leśniak-Frączkowiak Jolanta, lat 52, zam. Warszawa
3Magdziak Jan Leszek, lat 55, zam. Warszawa
4Frączkowiak Mateusz Michał, lat 19, zam. Warszawa
5Pisarski Marcin, lat 59, zam. Warszawa
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców NASZA WARSZAWA I MAZOWSZE
1Baczyńska Elżbieta, lat 50, zam. Warszawa
2Rejminiak-Bieńkowska Mirosława, lat 61, zam. Warszawa
3Bulfan-Fritz Łucja, lat 79, zam. Warszawa
4Kasiński Andrzej Jerzy, lat 54, zam. Warszawa
5Chabrowski Marcin Dawid, lat 24, zam. Warszawa
6Szweryn Lech, lat 73, zam. Warszawa
7Kowalski Bojan, lat 48, zam. Warszawa
8Stępiński Janusz, lat 40, zam. Warszawa
9Trojanowski Michał Norbert, lat 29, zam. Warszawa
10Piotrowska Teresa, lat 64, zam. Warszawa
Lista nr 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Gamonie i Krasnoludki
1Boberski Jerzy, lat 54, zam. Warszawa
2Kowalski Michał Sergiusz, lat 46, zam. Warszawa
3Rączka Małgorzata, lat 27, zam. Warszawa
4Rutkowski Andrzej, lat 22, zam. Warszawa
5Stefanowicz Jacek, lat 60, zam. Warszawa
6Wrębiak Łukasz Włodzimierz, lat 25, zam. Warszawa
Lista nr 23 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Obywatele i Sprawiedliwość
1Żmijewski Bogdan, lat 50, zam. Warszawa
2Coey Marina, lat 47, zam. Warszawa
3Węglarz Arkadiusz, lat 44, zam. Warszawa
4Werner Elżbieta, lat 53, zam. Warszawa
5Kaczmarek Andrzej, lat 65, zam. Warszawa
6Pazik Sławomir, lat 28, zam. Warszawa
Lista nr 24 - Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
1Wieczorek Dariusz, lat 31, zam. Warszawa
2Zentara Zbigniew, lat 30, zam. Warszawa
3Idzikowska Dorota Ewa, lat 49, zam. Warszawa
4Zarębska Mirosława, lat 52, zam. Warszawa
5Stasik Robert Piotr, lat 36, zam. Warszawa
6Nuszkiewicz Barbara, lat 24, zam. Warszawa
Lista nr 25 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
1Właszkowski Anatol, lat 67, zam. Warszawa
2Krysiak Mariola Hanna, lat 47, zam. Warszawa
3Kucharski Paweł Marcin, lat 19, zam. Warszawa
4Melon Wiktor Jerzy, lat 55, zam. Warszawa
5Sulik Tomasz, lat 52, zam. Warszawa
6Mańkowski Sebastian, lat 26, zam. Warszawa
7Badeńska Danuta Jolanta, lat 53, zam. Warszawa
8Lipińska Ewa Magdalena, lat 34, zam. Warszawa
Lista nr 26 - Komitet Wyborczy Zieloni 2004
1Nowak Beata Barbara, lat 52, zam. Warszawa
2Frączak Maciej, lat 52, zam. Warszawa
3Ćwiklak vel Ćwiklińska Iwona Ewa, lat 42, zam. Warszawa
4Ostolski Adam Edward, lat 27, zam. Warszawa
5Sewerynik Bogusław Józef, lat 50, zam. Warszawa
6Kozikowski Michał, lat 18, zam. Warszawa
7Zawadzka Anna, lat 33, zam. Warszawa
Okręg wyborczy nr 9
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Hajzik Andrzej Roman, lat 52, zam. Warszawa
2Szczekowska Helena, lat 50, zam. Warszawa
3Popławska Magdalena, lat 40, zam. Warszawa
4Karolak Piotr, lat 26, zam. Warszawa
5Kłos Teresa, lat 55, zam. Warszawa
6Grochalski Robert Dariusz, lat 32, zam. Warszawa
7Buka Adam Albert, lat 22, zam. Warszawa
8Rydz Renata Jadwiga, lat 57, zam. Warszawa
9Płoszajski Grzegorz, lat 60, zam. Warszawa
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Turowski Paweł Maciej, lat 36, zam. Warszawa
2Wojtera Stanisław, lat 29, zam. Warszawa
3Ustaborowicz Małgorzata Zofia, lat 43, zam. Warszawa
4Jasińska Izabela Ewa, lat 21, zam. Warszawa
5Kobus Mirosław Antoni, lat 62, zam. Warszawa
6Zaręba Marianna Zofia, lat 80, zam. Warszawa
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Szostakowski Jarosław Sergiusz, lat 39, zam. Warszawa
2Michalak Sławomir, lat 44, zam. Warszawa
3Munio Katarzyna, lat 35, zam. Warszawa
4Sienkiewicz Maciej Krzysztof, lat 57, zam. Warszawa
5Deptuła Hubert, lat 35, zam. Warszawa
6Gajek Janusz, lat 54, zam. Warszawa
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Kątna Mirosława Ewa, lat 57, zam. Warszawa
2Booss Krzysztof Karol, lat 64, zam. Warszawa, popierany przez Unię Pracy
3Grochowski Jacek Władysław, lat 61, zam. Warszawa, popierany przez Partię Demokratyczną-demokraci.pl
4Gusiew Adam Zbigniew, lat 60, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
5Waszkiewicz-Lewandowska Paulina Ewa, lat 31, zam. Warszawa
6Nowicka Małgorzata Maria, lat 65, zam. Warszawa
7Krawiec Zbigniew, lat 52, zam. Warszawa
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Kingbajl Jacek, lat 56, zam. Warszawa
2Potocki Radosław, lat 37, zam. Warszawa
3Sej-Gołębiowska Kamila, lat 27, zam. Warszawa
4Mackowski Jerzy, lat 57, zam. Warszawa
5Szeller Ireneusz Paweł, lat 51, zam. Warszawa
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Warszawskiego Porozumienia Samorządowego NASZE MIASTO
1Lippe Zbigniew Aleksander, lat 73, zam. Warszawa
2Kozłowska Hanna Elżbieta, lat 54, zam. Warszawa
3Hertz Małgorzata Grażyna, lat 47, zam. Warszawa
4Samborski Jerzy, lat 62, zam. Warszawa
5Kubowicz Elżbieta Ewa, lat 55, zam. Warszawa
6Stankiewicz Piotr, lat 21, zam. Warszawa
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców NASZA WARSZAWA I MAZOWSZE
1Myśliwiec Katarzyna, lat 47, zam. Warszawa
2Kiljan Anna, lat 52, zam. Warszawa
3Jastrzębska Barbara Zofia, lat 73, zam. Warszawa
4Dubińska Aldona, lat 86, zam. Warszawa
5Kiljański Krzysztof Piotr, lat 54, zam. Warszawa
6Kopaszewska Ewa Maria, lat 49, zam. Warszawa
7Uziak Jadwiga, lat 41, zam. Warszawa
8Szmytkowska Elżbieta Małgorzata, lat 49, zam. Warszawa
9Maruszak Elwira Aneta, lat 20, zam. Warszawa
10Rakowski Dariusz Jacek, lat 37, zam. Warszawa
Lista nr 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Gamonie i Krasnoludki
1Świtalski Tomasz, lat 48, zam. Warszawa
2Borowik Anna, lat 51, zam. Warszawa
3Grzesik Maciej Witold, lat 18, zam. Warszawa
4Kleyff Jacek, lat 59, zam. Warszawa
5Bauman Marek Bogdan, lat 50, zam. Warszawa
6Szpak Magdalena, lat 30, zam. Warszawa
Lista nr 24 - Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
1Krukowski Jacek Kazimierz, lat 42, zam. Warszawa
2Wodnicki Piotr, lat 37, zam. Warszawa
3Pawłowski Krzysztof Piotr, lat 51, zam. Warszawa
4Gołębiewska Iwona Małgorzata, lat 43, zam. Warszawa
5Kołodziej Stanisław, lat 48, zam. Warszawa
6Terlecki Grzegorz, lat 29, zam. Warszawa
7Burski Adam Franciszek, lat 41, zam. Warszawa
8Lipiec Jarosław Szczepan, lat 42, zam. Warszawa
Lista nr 25 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
1Goszczyńska Krystyna Henryka, lat 54, zam. Warszawa
2Dziołak Paulina Luiza, lat 21, zam. Warszawa
3Szymańska Patrycja Anna, lat 27, zam. Warszawa
4Zych Wojciech, lat 23, zam. Warszawa
5Mokrzewski Dominik, lat 24, zam. Warszawa
6Hałabuda Małgorzata, lat 48, zam. Warszawa
7Belka Barbara, lat 49, zam. Warszawa
8Wesołowska Klaudia Karolina, lat 22, zam. Warszawa
Lista nr 26 - Komitet Wyborczy Zieloni 2004
1Kołder Michał Tadeusz, lat 31, zam. Warszawa
2Dunin-Horkawicz Kinga Maria, lat 52, zam. Warszawa
3Tomasik Krzysztof Jan, lat 28, zam. Warszawa
4Baumgart Anna Monika, lat 40, zam. Warszawa
5Przyborowski Michał, lat 22, zam. Warszawa
Okręg wyborczy nr 10
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Pietrzyk Jacek Mieczysław, lat 39, zam. Warszawa
2Grabski Grzegorz, lat 52, zam. Warszawa
3Dolecki Zdzisław, lat 51, zam. Warszawa
4Pawlak Milena Magdalena, lat 35, zam. Warszawa
5Cielniak Ryszard Błażej, lat 58, zam. Warszawa
6Franke Katarzyna, lat 53, zam. Warszawa
7Lewiński Leszek, lat 61, zam. Warszawa
8Nowak Anna Justyna, lat 57, zam. Warszawa
9Franke Michał Adam, lat 51, zam. Warszawa
10Cielniak Urszula, lat 30, zam. Warszawa
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Johann Olga Maria, lat 64, zam. Warszawa
2Grodzki Michał, lat 27, zam. Warszawa
3Grylak Jan, lat 58, zam. Warszawa
4Lisowska Iwona Bożena, lat 45, zam. Warszawa
5Utracki Marek, lat 27, zam. Warszawa
6Przybyła Maria Agnieszka, lat 23, zam. Warszawa
7Charytonowicz Zbigniew, lat 64, zam. Warszawa
8Janiak Nina Katarzyna, lat 21, zam. Warszawa
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Tyszkiewicz Krzysztof Adam, lat 26, zam. Warszawa
2Łukaszewicz Maria, lat 62, zam. Warszawa
3Stolarski Sebastian Jacek, lat 24, zam. Warszawa
4Nowolecka Aneta, lat 27, zam. Warszawa
5Nowak Ewa Milena, lat 22, zam. Warszawa
6Laskowski Sławomir Stanisław, lat 52, zam. Warszawa
7Sheybal-Rostek Aleksandra Paulina, lat 33, zam. Warszawa
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1Początek Mariusz Stanisław, lat 39, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
2Koczur Marcin Łukasz, lat 26, zam. Warszawa
3Ciuruś Ryszard, lat 56, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
4Zieliński Maciej Andrzej, lat 57, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
5Marszałek Waldemar Antoni, lat 64, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
6Chlebowski Stanisław Zbigniew, lat 65, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
7Piecka Kazimierz Szczepan, lat 65, zam. Warszawa
8Hartwig Zbigniew Mieczysław, lat 63, zam. Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
9Drożak Zdzisław Roman, lat 52, zam. Warszawa, popierany przez Partię Demokratyczną-demokraci.pl
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Sawicki Andrzej Jan, lat 55, zam. Warszawa
2Gutowska Teresa Jadwiga, lat 50, zam. Warszawa
3Lisiecka Małgorzata Bożena, lat 51, zam. Warszawa
4Mierzejewski Ryszard, lat 58, zam. Warszawa
5Akritidis Pavlos, lat 66, zam. Warszawa
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Warszawskiego Porozumienia Samorządowego NASZE MIASTO
1Koman Krzysztof Sergiusz, lat 52, zam. Warszawa
2Tyburczy Andrzej Stanisław, lat 58, zam. Warszawa
3Rybicka-Anioł Krystyna Elżbieta, lat 53, zam. Warszawa
4Wiśniewski Aleksander Jan, lat 19, zam. Warszawa
5Barcińska Krystyna Alicja, lat 50, zam. Warszawa
6Józiuk Alicja Maria, lat 56, zam. Warszawa
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców NASZA WARSZAWA I MAZOWSZE
1Tocholska Anna Danuta, lat 25, zam. Warszawa
2Dmitroca-Wilkos Stanisława, lat 59, zam. Warszawa
3Rępalski Andrzej Adam, lat 31, zam. Warszawa
4Bogdańska Teresa Jadwiga, lat 54, zam. Warszawa
5Reit Paweł, lat 30, zam. Warszawa
6Pogorzelska Elżbieta Anna, lat 65, zam. Warszawa
7Bogdański Rafał, lat 34, zam. Warszawa
8Urbanek Antoni, lat 54, zam. Warszawa
9Jankiewicz Stanisław Gniewomir, lat 83, zam. Warszawa
10Urbanek Grzegorz, lat 22, zam. Warszawa
Lista nr 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Gamonie i Krasnoludki
1Maj Marcin, lat 27, zam. Warszawa
2Olszewski Michał, lat 22, zam. Warszawa
3Nowicki Krzysztof, lat 26, zam. Warszawa
4Kuliński Szymon, lat 52, zam. Warszawa
5Piotrowski Ryszard, lat 54, zam. Warszawa
Lista nr 24 - Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
1Wodnicki Ryszard, lat 62, zam. Warszawa
2Godowska Hanna, lat 55, zam. Warszawa
3Sylwestrowicz Elżbieta, lat 59, zam. Warszawa
4Łagoda Zbigniew, lat 28, zam. Warszawa
5Śmieciński Maciej Grzegorz, lat 28, zam. Warszawa
Lista nr 25 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
1Murawiński Grzegorz Marian, lat 52, zam. Warszawa
2Pac Jolanta, lat 51, zam. Warszawa
3Pieniążek Marek Tadeusz, lat 53, zam. Warszawa
4Zatorski Krzysztof, lat 25, zam. Warszawa
5Stępień Józefa Alicja, lat 56, zam. Warszawa
6Baradziej Eryk Aleksander, lat 39, zam. Warszawa
7Tomasiak Wacław Marian, lat 57, zam. Warszawa
8Dubiński Jerzy, lat 76, zam. Warszawa
9Plasota Zdzisław Maciej, lat 53, zam. Warszawa
Lista nr 26 - Komitet Wyborczy Zieloni 2004
1Bustillos-Uzuriaga Agnieszka, lat 29, zam. Warszawa
2Sadura Przemysław, lat 29, zam. Warszawa
3Stefańczyk Iwona, lat 31, zam. Warszawa
4Działak Piotr Grzegorz, lat 19, zam. Warszawa
5Kroner Jacek Krzysztof, lat 22, zam. Warszawa