PKW - Wybory samorządowe 2006

W okręgach wyborczych zarejestrowano następujące listy kandydatów

Okręg wyborczy nr 1
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
1Zujewicz Michał, lat 56, zam. Ciechanów
2Leszczyński Krzysztof, lat 33, zam. Ciechanów
3Majewski Bogusław, lat 56, zam. Ciechanów
4Wróblewski Grzegorz Antoni, lat 60, zam. Ciechanów
5Sawicki Krzysztof Grzegorz, lat 51, zam. Ciechanów
6Adamski Włodzimierz, lat 58, zam. Ciechanów
7Majewska Barbara, lat 38, zam. Ciechanów
8Kowalska Bogumiła Irena, lat 42, zam. Ciechanów
9Michalski Ignacy Adam, lat 56, zam. Ciechanów
10Kesling Jerzy, lat 50, zam. Ciechanów
11Grzelczyk-Ossowska Danuta Elżbieta, lat 50, zam. Ciechanów
12Kuczyńska Barbara, lat 51, zam. Ciechanów
13Goliasz Maria, lat 58, zam. Ciechanów
14Suwińska Marta, lat 28, zam. Ciechanów
15Fiedko Renata, lat 33, zam. Ciechanów
16Włodarczyk Michał, lat 26, zam. Ciechanów
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Bystrek Zbigniew, lat 45, zam. Ciechanów
2Jastrzębowska Marta, lat 23, zam. Ciechanów
3Łasińska Barbara, lat 65, zam. Ciechanów
4Czyżewski Jakub Piotr, lat 23, zam. Ciechanów
5Rutkowska Ewa Elżbieta, lat 47, zam. Ciechanów
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Kałużyński Tomasz Franciszek, lat 47, zam. Ciechanów
2Czaplicki Sylwester, lat 29, zam. Ciechanów
3Kurek Roman Jarosław, lat 46, zam. Ciechanów
4Wolanin Andrzej Jacek, lat 41, zam. Ciechanów
5Nowakowska Małgorzata Maria, lat 52, zam. Ciechanów
6Rogalska Katarzyna Weronika, lat 29, zam. Ciechanów
7Janusz Włodzimierz, lat 43, zam. Ciechanów
8Lewandowski Tadeusz, lat 48, zam. Ciechanów
9Chodowska Renata, lat 43, zam. Ciechanów
10Goś Waldemar Edmund, lat 52, zam. Ciechanów
11Kwiatkowski Leszek Włodzimierz, lat 46, zam. Ciechanów
12Zarębska Mariola, lat 41, zam. Ciechanów
13Żórawski Marek, lat 43, zam. Ciechanów
14Nawrocka Jolanta Barbara, lat 44, zam. Ciechanów
15Zagórski Tomasz, lat 27, zam. Ciechanów
16Bobiński Dariusz, lat 51, zam. Ciechanów
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Bernaś Wojciech Stanisław, lat 50, zam. Ciechanów
2Blankiewicz Ewa Małgorzata, lat 49, zam. Ciechanów
3Bobkowski Kazimierz Eugeniusz, lat 53, zam. Ciechanów
4Gładysz Ewa, lat 54, zam. Ciechanów
5Grochowska Małgorzata, lat 53, zam. Ciechanów
6Grzeszczak Elżbieta Maria, lat 45, zam. Ciechanów
7Komenda Lech Kamil, lat 21, zam. Ciechanów
8Milewski Jan Tadeusz, lat 48, zam. Ciechanów
9Ryms Małgorzata, lat 47, zam. Ciechanów
10Stasiełuk Dariusz, lat 41, zam. Ciechanów
11Stawicki Mariusz, lat 36, zam. Ciechanów
12Szczygielski Dariusz Marek, lat 42, zam. Ciechanów
13Trzeciak Zbigniew Robert, lat 43, zam. Ciechanów
14Walęciak Mieczysław, lat 38, zam. Ciechanów
15Wiśniewski Marek, lat 32, zam. Ciechanów
Lista nr 26 - Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna
1Borzyński Bogusław, lat 67, zam. Ciechanów
2Jakubowska Barbara, lat 66, zam. Ciechanów
3Gogolewski Marek, lat 55, zam. Ciechanów
4Mosakowska Emilia, lat 25, zam. Ciechanów
5Chmielewski Andrzej Stefan, lat 58, zam. Ciechanów
6Rykowski Kazimierz, lat 55, zam. Ciechanów
7Rostkowski Janusz, lat 31, zam. Ciechanów
8Kowalska Joanna, lat 37, zam. Ciechanów
9Myśliński Janusz, lat 52, zam. Ciechanów
10Letkiewicz Cezary, lat 29, zam. Ciechanów
Lista nr 27 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa-Forum Dialogu
1Baranowski Zbigniew Mariusz, lat 48, zam. Ciechanów
2Bartosiewicz Sławomir Marian, lat 40, zam. Ciechanów
3Bayer Andrzej, lat 56, zam. Ciechanów
4Brozdowski Grzegorz, lat 40, zam. Ciechanów
5Jagodziński Wojciech, lat 46, zam. Ciechanów
6Jaszczołt Andrzej Ryszard, lat 59, zam. Ciechanów
7Marciniak Henryk, lat 57, zam. Ciechanów
8Milewski Mateusz, lat 53, zam. Ciechanów
9Pawłowski Jacek, lat 40, zam. Ciechanów
10Puchalski Bogdan, lat 51, zam. Ciechanów
11Rutkowski Stefan Bronisław, lat 54, zam. Ciechanów
12Salamon Andrzej, lat 49, zam. Ciechanów
13Sobecki Tadeusz, lat 47, zam. Ciechanów
14Tybuchowski Cezary Stanisław, lat 48, zam. Ciechanów
15Walczak Sławomir Michał, lat 42, zam. Ciechanów
16Wądołowska Małgorzata, lat 40, zam. Ciechanów
Lista nr 28 - Komitet Wyborczy Wyborców Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze
1Bonisławska Hanna, lat 43, zam. Ciechanów
2Bukowska Agnieszka Stefania, lat 53, zam. Ciechanów
3Duczmalewski Jacek Piotr, lat 23, zam. Ciechanów
4Karczmarek Krzysztof Stanisław, lat 63, zam. Ciechanów
5Kossacki Janusz Marian, lat 41, zam. Ciechanów
6Kiliańczyk Barbara, lat 52, zam. Ciechanów
7Malinowski Wojciech Sławomir, lat 53, zam. Ciechanów
8Mostowy Wiesław, lat 52, zam. Ciechanów
9Osiecki Artur, lat 36, zam. Ciechanów
10Ostromecki Maciej, lat 48, zam. Ciechanów
11Pszczółkowski Stanisław, lat 47, zam. Ciechanów
12Rogalski Jerzy Kazimierz, lat 53, zam. Ciechanów
13Sajdak Agnieszka, lat 27, zam. Ciechanów
14Tomczyk Alicja, lat 24, zam. Ciechanów
15Trojanowski Sławomir Grzegorz, lat 46, zam. Ciechanów
Lista nr 29 - Komitet Wyborczy Obywatelski Ruch Samorządowy
1Borkowski Józef Waldemar, lat 52, zam. Ciechanów
2Skwarski Marek, lat 50, zam. Ciechanów
3Zadrożny Przemysław, lat 27, zam. Ciechanów
4Rokowski Edward Wojciech, lat 55, zam. Ciechanów
5Niestępski Andrzej Cezary, lat 34, zam. Ciechanów
6Moleda Mieczysław Konrad, lat 69, zam. Ciechanów
7Król Jan, lat 66, zam. Ciechanów
8Szmigielski Edmund Dariusz, lat 53, zam. Ciechanów
9Komorowski Marek, lat 51, zam. Ciechanów
10Muziński Zbigniew, lat 38, zam. Ciechanów
Lista nr 30 - Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokraci 06
1Krzywnicki Jerzy, lat 54, zam. Ciechanów
2Miścichowska Katarzyna Olga, lat 20, zam. Ciechanów
3Falenta Ryszard, lat 55, zam. Ciechanów
4Osowska Joanna, lat 28, zam. Ciechanów
5Bartnicki Andrzej Stanisław, lat 57, zam. Ciechanów
6Konwerski Stanisław, lat 54, zam. Ciechanów
7Przybysz Hanna Barbara, lat 50, zam. Ciechanów
8Rogozińska Mariola, lat 28, zam. Ciechanów
9Gadecki Mirosław, lat 51, zam. Ciechanów
Lista nr 31 - Komitet Wyborczy Samorządowe Towarzystwo Edukacja i Rozwój
1Kosek Halina Mirosława, lat 52, zam. Ciechanów
2Bejgiert Zofia, lat 55, zam. Ciechanów
3Bilski Henryk Marian, lat 66, zam. Ciechanów
4Bugdal Przemysław, lat 32, zam. Ciechanów
5Dźwig Jadwiga, lat 50, zam. Ciechanów
6Gromek-Iskra Maria, lat 51, zam. Ciechanów
7Kińska Ilona, lat 31, zam. Ciechanów
8Michaś Ireneusz, lat 68, zam. Ciechanów
9Mieszkowska Alicja, lat 50, zam. Ciechanów
10Modzelewski Janusz, lat 46, zam. Ciechanów
11Mossakowska Krystyna, lat 47, zam. Ciechanów
12Przewódzka Maria Jolanta, lat 49, zam. Ciechanów
13Raźniewski Zbigniew Andrzej, lat 54, zam. Ciechanów
14Śprlak Wanda Zenona, lat 54, zam. Ciechanów
Okręg wyborczy nr 2
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
1Jankowska Ewa Grażyna, lat 55, zam. Ciechanów
2Butryn Grzegorz, lat 25, zam. Ciechanów
3Węcławska Iwona, lat 35, zam. Ciechanów
4Stańczak Zenon, lat 44, zam. Ciechanów
5Mowiński Marian Marek, lat 57, zam. Ciechanów
6Kadecki Marek, lat 33, zam. Ciechanów
7Tylicki Ryszard, lat 51, zam. Ciechanów
8Macielak Roman, lat 50, zam. Ciechanów
9Leśniewski Aleksander, lat 57, zam. Ciechanów
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Malinowski Michał Emil, lat 23, zam. Ciechanów
2Szewczyk Robert, lat 40, zam. Ciechanów
3Wiśniewski Marek, lat 46, zam. Ciechanów
4Zmorzyński Rafał, lat 22, zam. Ciechanów
5Siedlecki Zdzisław Stanisław, lat 56, zam. Ciechanów
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Łyziński Krzysztof Henryk, lat 50, zam. Ciechanów
2Jasińska Maria Jolanta, lat 47, zam. Ciechanów
3Majewski Zbigniew Teofil, lat 52, zam. Ciechanów
4Drężek Damian, lat 22, zam. Ciechanów
5Gutkowska Woźniak Elżbieta, lat 53, zam. Ciechanów
6Prusiński Janusz Arkadiusz, lat 31, zam. Ciechanów
7Wachnik Katarzyna, lat 29, zam. Ciechanów
8Rzeczkowski Stefan, lat 58, zam. Ciechanów
9Jóźwiak Donata Maria, lat 46, zam. Ciechanów
10Bugajski Marek Tomasz, lat 34, zam. Ciechanów
11Żurawski Dariusz, lat 50, zam. Ciechanów
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Dąbrowski Zdzisław, lat 50, zam. Ciechanów
2Dobrzyniecki Paweł, lat 43, zam. Ciechanów
3Grembowicz Tomasz Adam, lat 52, zam. Ciechanów
4Grochowski Zbigniew Lech, lat 47, zam. Ciechanów
5Krzemiński Adam, lat 31, zam. Ciechanów
6Moszczyński Zbigniew, lat 48, zam. Ciechanów
7Piasecka Barbara Janina, lat 64, zam. Ciechanów
8Pilitowska Zofia Marianna, lat 39, zam. Ciechanów
9Szopa Danuta Teresa, lat 53, zam. Ciechanów
10Wardziński Waldemar, lat 51, zam. Ciechanów
Lista nr 26 - Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna
1Kruszewska Aneta, lat 34, zam. Ciechanów
2Borzyński Marek, lat 38, zam. Ciechanów
3Bartosiewicz Rafał, lat 24, zam. Ciechanów
4Szawłowski Andrzej Kazimierz, lat 30, zam. Ciechanów
5Kuskowski Kazimierz, lat 49, zam. Ciechanów
6Waryszewski Marek, lat 46, zam. Ciechanów
Lista nr 27 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa-Forum Dialogu
1Baryga Halina Wanda, lat 53, zam. Ciechanów
2Brzeziński Sławomir, lat 52, zam. Ciechanów
3Chmieliński Piotr, lat 33, zam. Ciechanów
4Jankowska Barbara, lat 53, zam. Ciechanów
5Kierski Marek, lat 47, zam. Ciechanów
6Konopa Eugeniusz, lat 67, zam. Ciechanów
7Łęgowski Marek, lat 34, zam. Ciechanów
8Łoniewski Zygmunt, lat 57, zam. Ciechanów
9Ostrowski Bartosz Tadeusz, lat 26, zam. Ciechanów
10Piasecka Elżbieta, lat 43, zam. Ciechanów
11Pogorzelska Agnieszka, lat 37, zam. Ciechanów
12Zięba Sławomir Andrzej, lat 45, zam. Ciechanów
Lista nr 28 - Komitet Wyborczy Wyborców Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze
1Białobrzeski Józef Andrzej, lat 54, zam. Ciechanów
2Chojnowski Łukasz, lat 22, zam. Ciechanów
3Galanciak Renata, lat 35, zam. Ciechanów
4Grzelak Ireneusz Marian, lat 61, zam. Ciechanów
5Grzybowski Sławomir, lat 47, zam. Ciechanów
6Kaliszewski Bogdan, lat 51, zam. Ciechanów
7Kęsik Stanisław, lat 48, zam. Ciechanów
8Maziński Eugeniusz, lat 47, zam. Ciechanów
9Sarnowski Adam, lat 27, zam. Ciechanów
10Śpiewak Arkadiusz, lat 34, zam. Ciechanów
11Wojciechowski Tomasz, lat 22, zam. Ciechanów
Lista nr 29 - Komitet Wyborczy Obywatelski Ruch Samorządowy
1Kiwit Ewa, lat 45, zam. Ciechanów
2Chojnacki Henryk, lat 42, zam. Ciechanów
3Malanowska Jadwiga, lat 49, zam. Ciechanów
4Maliszewski Stanisław Roman, lat 68, zam. Ciechanów
5Żebrowski Janusz, lat 55, zam. Ciechanów
6Szefler Wojciech, lat 28, zam. Ciechanów
7Kowalski Krzysztof, lat 51, zam. Ciechanów
8Bral Wojciech Józef, lat 58, zam. Ciechanów
9Cybulski Tomasz, lat 50, zam. Ciechanów
Lista nr 30 - Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokraci 06
1Szypulski Mirosław Roman, lat 51, zam. Ciechanów
2Skibiński Jerzy, lat 50, zam. Ciechanów
3Romanowski Krzysztof, lat 51, zam. Ciechanów
4Koziatek Iwona, lat 45, zam. Ciechanów
5Adamski Adam, lat 35, zam. Ciechanów
6Szerszeniewska Iwona Agata, lat 34, zam. Ciechanów
7Prusińska Barbara, lat 49, zam. Ciechanów
Lista nr 31 - Komitet Wyborczy Samorządowe Towarzystwo Edukacja i Rozwój
1Stępkowski Adam, lat 41, zam. Ciechanów
2Bartczak Bartłomiej, lat 21, zam. Ciechanów
3Gwoździk Andrzej Marian, lat 54, zam. Ciechanów
4Krysiewicz Ewa Grażyna, lat 51, zam. Ciechanów
5Lisowski Radosław, lat 25, zam. Ciechanów
6Nowak Elżbieta, lat 51, zam. Ciechanów
7Wysocka Marianna, lat 51, zam. Ciechanów
8Zielińska Zofia, lat 43, zam. Ciechanów
Okręg wyborczy nr 3
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
1Latko Elżbieta Romana, lat 50, zam. Ciechanów
2Żagiel Stefan Jan, lat 57, zam. Ciechanów
3Żmijewska Alina Maria, lat 66, zam. Ciechanów
4Pniewski Sławomir, lat 39, zam. Ciechanów
5Pełka Jerzy, lat 53, zam. Ciechanów
6Rachuba Henryk, lat 59, zam. Ciechanów
7Cieszkowska Hanna, lat 46, zam. Ciechanów
8Lubiński Krzysztof, lat 40, zam. Ciechanów
9Kinicka Martyna Katarzyna, lat 32, zam. Ciechanów
10Mostowy Mirosław, lat 55, zam. Ciechanów
11Rzepecki Rafał Kamil, lat 30, zam. Ciechanów
12Szymański Arkadiusz, lat 41, zam. Ciechanów
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Wernik Wiesław, lat 43, zam. Ciechanów
2Jastrzębowska Agnieszka, lat 28, zam. Ciechanów
3Czyżewska Hanna Mirosława, lat 48, zam. Ciechanów
4Porowski Adam, lat 23, zam. Ciechanów
5Sierpiński Ireneusz, lat 45, zam. Ciechanów
6Sowiński Krzysztof Tadeusz, lat 51, zam. Ciechanów
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Balkowska Zofia Grażyna, lat 54, zam. Ciechanów
2Obidzińska Jolanta Agnieszka, lat 49, zam. Ciechanów
3Rogowski Marek, lat 59, zam. Ciechanów
4Kaczyńska Ewa, lat 55, zam. Ciechanów
5Rutkowski Marek, lat 41, zam. Ciechanów
6Kalman Mirosława, lat 56, zam. Ciechanów
7Jasińska Jolanta, lat 46, zam. Ciechanów
8Gesek Wojciech Marek, lat 48, zam. Ciechanów
9Przychodny Marcin, lat 26, zam. Ciechanów
10Piotrowski Zdzisław, lat 68, zam. Ciechanów
11Jankowska Maria, lat 53, zam. Ciechanów
12Kałużyński Wojciech Szczepan, lat 18, zam. Ciechanów
13Czopik Janusz, lat 49, zam. Ciechanów
14Mioduszewski Przemysław, lat 26, zam. Ciechanów
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Derbin Grażyna Ewa, lat 50, zam. Ciechanów
2Gąsiorowski Lech Marek, lat 55, zam. Ciechanów
3Grzankowski Bernard Jan, lat 58, zam. Ciechanów
4Jaroszewska-Balicka Wanda Maria, lat 59, zam. Ciechanów
5Kasprzyk Stefan Adam, lat 53, zam. Ciechanów
6Mosakowska Jolanta Agnieszka, lat 48, zam. Ciechanów
7Niesiobędzki Jan, lat 59, zam. Ciechanów
8Niewiadomski Andrzej Stanisław, lat 49, zam. Ciechanów
9Rolbiecki Andrzej Zdzisław, lat 56, zam. Ciechanów
10Sobotko Elżbieta Beata, lat 37, zam. Ciechanów
11Soplińska Anna Maria, lat 22, zam. Ciechanów
12Witkowski Andrzej, lat 53, zam. Ciechanów
Lista nr 26 - Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna
1Ślesicki Sławomir, lat 42, zam. Ciechanów
2Wesołowska Maria, lat 55, zam. Ciechanów
3Budny Bogdan Jerzy, lat 59, zam. Ciechanów
4Anuszewski Dariusz Robert, lat 36, zam. Ciechanów
5Bieńkowski Andrzej, lat 52, zam. Ciechanów
6Goryszewski Stanisław, lat 59, zam. Ciechanów
7Moderacka Małgorzata, lat 43, zam. Ciechanów
8Kęsicki Andrzej, lat 33, zam. Ciechanów
9Aszbrener Mieczysław, lat 46, zam. Ciechanów
10Pikus Anna Wanda, lat 48, zam. Ciechanów
11Łazicki Paweł, lat 18, zam. Ciechanów
Lista nr 27 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa-Forum Dialogu
1Bońkowski Aleksander, lat 70, zam. Ciechanów
2Charzyński Remigiusz, lat 65, zam. Ciechanów
3Choroś Katarzyna, lat 37, zam. Ciechanów
4Czyżewski Andrzej, lat 52, zam. Ciechanów
5Dalecki Sebastian, lat 24, zam. Ciechanów
6Kapczyński Marian, lat 50, zam. Ciechanów
7Makara-Tabolicz Janina, lat 57, zam. Ciechanów
8Pepłoński Andrzej, lat 47, zam. Ciechanów
9Pietrzak Juliusz Marek, lat 54, zam. Ciechanów
10Rokicka Hanna, lat 56, zam. Ciechanów
11Sobotko Ryszard Sławomir, lat 70, zam. Ciechanów
12Szymańczyk Mirosław, lat 49, zam. Ciechanów
13Trzciński Dariusz, lat 38, zam. Ciechanów
14Tyszkiewicz Andrzej, lat 59, zam. Ciechanów
Lista nr 28 - Komitet Wyborczy Wyborców Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze
1Grelik-Grodecka Magdalena Janina, lat 31, zam. Ciechanów
2Kaczmarczyk Piotr Zbigniew, lat 39, zam. Ciechanów
3Murawski Tomasz, lat 55, zam. Ciechanów
4Oliński Andrzej, lat 59, zam. Ciechanów
5Olszewski Sławomir Kazimierz, lat 44, zam. Ciechanów
6Pienicki Andrzej, lat 52, zam. Ciechanów
7Przybysz Ewa Maria, lat 52, zam. Ciechanów
8Rabczewski Paweł, lat 57, zam. Ciechanów
9Smulski Andrzej, lat 27, zam. Ciechanów
10Szumińska Elżbieta, lat 53, zam. Ciechanów
11Szymańska-Kawicka Beata Katarzyna, lat 42, zam. Ciechanów
12Tyburski Andrzej, lat 34, zam. Ciechanów
13Wilga Jerzy, lat 70, zam. Ciechanów
14Zmysłowska Marzanna Zdzisława, lat 40, zam. Ciechanów
Lista nr 29 - Komitet Wyborczy Obywatelski Ruch Samorządowy
1Gajczyk Urszula Monika, lat 47, zam. Ciechanów, popierana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego
2Kimber Jan, lat 53, zam. Ciechanów
3Maszewski Jerzy Władysław, lat 64, zam. Ciechanów
4Olszewski Roman Marian, lat 55, zam. Ciechanów
5Purzycka Teresa Zofia, lat 55, zam. Ciechanów
6Woźniak Krystyna, lat 61, zam. Ciechanów
7Falkowski Marek, lat 55, zam. Ciechanów
8Kwiatkowski Tadeusz, lat 60, zam. Ciechanów
9Błaszkowski Wojciech Jerzy, lat 69, zam. Ciechanów
10Kurzątowski Dariusz Bogdan, lat 32, zam. Ciechanów
Lista nr 30 - Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokraci 06
1Nowak Marcin, lat 28, zam. Ciechanów
2Krzywnicki Paweł, lat 24, zam. Ciechanów
3Waloch Wiesława, lat 33, zam. Ciechanów
4Lewandowska Anna, lat 39, zam. Ciechanów
5Maciak Krystyna, lat 46, zam. Ciechanów
6Przeradzki Waldemar Jan, lat 42, zam. Ciechanów
Lista nr 31 - Komitet Wyborczy Samorządowe Towarzystwo Edukacja i Rozwój
1Kamiński Andrzej, lat 51, zam. Ciechanów
2Mossakowski Dariusz, lat 48, zam. Ciechanów
3Jaszczak Marek, lat 54, zam. Ciechanów
4Kurek Stanisław, lat 69, zam. Ciechanów
5Kwaśniewska Jadwiga Hanna, lat 55, zam. Ciechanów
6Łęgowski Kamil, lat 26, zam. Ciechanów
7Małecka Ewa, lat 46, zam. Ciechanów
8Zadrożny Cezary Wojciech, lat 34, zam. Ciechanów