PKW - Wybory samorządowe 2006

W okręgach wyborczych zarejestrowano następujące listy kandydatów

Okręg wyborczy nr 1
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Ignasiak Alicja Janina, lat 57, zam. Płońsk
2Kierzkiewicz Antoni Krzysztof, lat 46, zam. Płońsk
3Krawczyk Elżbieta Zofia, lat 49, zam. Płońsk
4Chodarewicz Magdalena Eugenia, lat 48, zam. Płońsk
5Kowalska Agnieszka Anna, lat 20, zam. Płońsk
6Kucińska Maria Jadwiga, lat 58, zam. Płońsk
7Więckowski Lech Leon, lat 60, zam. Płońsk
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Stawski Henryk, lat 72, zam. Płońsk
2Machnacka Katarzyna Maria, lat 37, zam. Płońsk
3Dzierzbińska Edyta Jolanta, lat 34, zam. Płońsk
4Ścigaj Anna, lat 65, zam. Płońsk
5Tomczyk Artur Stanisław, lat 42, zam. Płońsk
6Podgórska Magdalena Maja, lat 28, zam. Płońsk
7Gzowska - Singer Aneta Agnieszka, lat 33, zam. Płońsk
8Żelasko Anna, lat 44, zam. Płońsk
Lista nr 24 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Ziemi Płońskiej
1Mikołajewska Jolanta Anna, lat 45, zam. Płońsk
2Niedziałkowska Celina, lat 58, zam. Płońsk
3Kalkowski Leszek, lat 56, zam. Płońsk
4Kalinowska - Michalak Małgorzata Kazimiera, lat 44, zam. Płońsk
5Różycki Ireneusz, lat 49, zam. Płońsk
6Czerniawski Grzegorz, lat 32, zam. Płońsk
7Piotrowski Igor Norbert, lat 30, zam. Płońsk
8Wójciak Anna Gabriela, lat 44, zam. Płońsk
9Żabowska Anna Magdalena, lat 48, zam. Płońsk
10Sikora Juliusz Antoni, lat 76, zam. Płońsk
Lista nr 25 - Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Ponad Podziałami
1Łazuga Jerzy Grzegorz, lat 56, zam. Płońsk
2Ferski Andrzej Janusz, lat 54, zam. Płońsk
3Konstantinow Andrzej Antoni, lat 60, zam. Płońsk
4Art Mirosław, lat 55, zam. Płońsk
5Pająk Szymon, lat 26, zam. Płońsk
6Parzych Arkadiusz Paweł, lat 35, zam. Płońsk
7First Elżbieta Anna, lat 60, zam. Płońsk
8Rutkowska Anna, lat 25, zam. Płońsk
9Piechna Maria Teresa, lat 50, zam. Płońsk
10Zyskowski Sławomir Waldemar, lat 38, zam. Płońsk
Lista nr 26 - Komitet Wyborczy Płońskie Forum Samorządowe
1Nowakowski Benedykt, lat 49, zam. Płońsk
2Bodzak Dorota Elżbieta, lat 33, zam. Płońsk
3Singer Tomasz Jan, lat 33, zam. Płońsk
4Radomski Tomasz, lat 25, zam. Płońsk
5Jankowski Artur, lat 37, zam. Płońsk
Lista nr 27 - Komitet Wyborczy Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego
1Żebrowska Marianna Teresa, lat 59, zam. Płońsk
2Piotrowski Andrzej Czesław, lat 59, zam. Płońsk
3Śladowski Jerzy, lat 54, zam. Płońsk
4Mysiakowski Krzysztof Andrzej, lat 56, zam. Płońsk
5Kosińska Elżbieta Bożena, lat 48, zam. Płońsk
6Stylska Danuta Olga, lat 54, zam. Płońsk
7Koniec Iwona, lat 29, zam. Płońsk
8Owocka Jolanta Maria, lat 33, zam. Płońsk
9Szatkowski Heronim, lat 52, zam. Płońsk
Okręg wyborczy nr 2
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Ziemińska Irena, lat 31, zam. Płońsk
2Gołaszewska Grażyna Elżbieta, lat 43, zam. Płońsk
3Zgubiński Alojzy, lat 74, zam. Płońsk
4Adamska - Jasińska Małgorzata Justyna, lat 28, zam. Płońsk
5Czarnecki Piotr, lat 35, zam. Płońsk
6Fitas Jerzy Zbigniew, lat 56, zam. Płońsk
7Sadowska Monika Jadwiga, lat 34, zam. Płońsk
Lista nr 24 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Ziemi Płońskiej
1Kozera Teresa Emilia, lat 48, zam. Płońsk
2Antoszkiewicz Jolanta Jadwiga, lat 53, zam. Płońsk
3Piskorski Jan, lat 48, zam. Płońsk
4Niewiński Tomasz, lat 43, zam. Płońsk
5Kosmal Wanda Danuta, lat 58, zam. Płońsk
6Berond Emilia Henryka, lat 60, zam. Płońsk
7Przyborowski Grzegorz, lat 50, zam. Płońsk
8Gajewski Mariusz Stanisław, lat 35, zam. Płońsk
9Lisiak Adrian, lat 27, zam. Płońsk
10Mikołajewski Andrzej Grzegorz, lat 48, zam. Płońsk
Lista nr 25 - Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Ponad Podziałami
1Stolpa Andrzej, lat 49, zam. Płońsk
2Krajewski Jerzy, lat 60, zam. Płońsk
3Cieślak Ryszard Florian, lat 72, zam. Płońsk
4Piotrowski Grzegorz Krzysztof, lat 65, zam. Płońsk
5Korcz Mirosław, lat 47, zam. Płońsk
6Matczak Tomasz Paweł, lat 46, zam. Płońsk
7Buczyński Leszek Stanisław, lat 48, zam. Płońsk
8Stefańska Małgorzata, lat 42, zam. Płońsk
9Zabłocki Krzysztof, lat 31, zam. Płońsk
10Wójcik Sławomir, lat 42, zam. Płońsk
Lista nr 26 - Komitet Wyborczy Płońskie Forum Samorządowe
1Zabłotna Irena Maria, lat 52, zam. Płońsk
2Piórkowska Halina, lat 50, zam. Płońsk
3Skibiński Adam, lat 35, zam. Płońsk
4Koper Grzegorz Bogusław, lat 59, zam. Płońsk
5Jaszczur Paweł, lat 31, zam. Płońsk
6Dziewulski Tomasz, lat 47, zam. Płońsk
7Kunkowska Edyta, lat 35, zam. Płońsk
Lista nr 27 - Komitet Wyborczy Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego
1Hernik Wanda, lat 59, zam. Płońsk
2Radziwonka Jerzy, lat 41, zam. Płońsk
3Waśko Wanda Zofia, lat 46, zam. Płońsk
4Dobrzyński Włodzimierz, lat 65, zam. Płońsk
5Frąckiewicz Marian, lat 60, zam. Płońsk
6Bluszcz Wojciech Tomasz, lat 24, zam. Płońsk
7Głowacki Mirosław Edward, lat 54, zam. Płońsk
8Konarzewski Łukasz Sławomir, lat 22, zam. Płońsk
9Śladowska Maria, lat 52, zam. Płońsk
Okręg wyborczy nr 3
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Kunicka Marzena Małgorzata, lat 39, zam. Płońsk
2Matyjaszek Stanisław, lat 49, zam. Płońsk
3Zieleniecki Mirosław, lat 36, zam. Płońsk
4Szpakiewicz Barbara Halina, lat 56, zam. Płońsk
5Jeznach Jarosław, lat 46, zam. Płońsk
6Kacperski Jarosław, lat 27, zam. Płońsk
Lista nr 24 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Ziemi Płońskiej
1Rosiak Bożena Monika, lat 57, zam. Płońsk
2Poryziński Piotr, lat 29, zam. Płońsk
3Nalborski Karol, lat 64, zam. Płońsk
4Karolak Jan, lat 49, zam. Płońsk
5Lubelska Joanna, lat 53, zam. Płońsk
6Małecki Andrzej Bogumił, lat 36, zam. Płońsk
7Zabłocki Marek Krzysztof, lat 29, zam. Płońsk
8Koperska Beata, lat 31, zam. Płońsk
9Tworek Radosław, lat 30, zam. Płońsk
10Pytlak Anna, lat 44, zam. Płońsk
Lista nr 25 - Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Ponad Podziałami
1Jóźwiak Jan Aleksander, lat 53, zam. Płońsk
2Myszyński Zdzisław, lat 64, zam. Płońsk
3Hass Irena, lat 65, zam. Płońsk
4Gołębiowska Barbara Elżbieta, lat 54, zam. Płońsk
5Lubasińska Halina, lat 55, zam. Płońsk
6Koryś Mirosław, lat 48, zam. Płońsk
7Rachobińska Alicja, lat 59, zam. Płońsk
8Kasiak Stanisław Jerzy, lat 62, zam. Płońsk
9Wasiak Stanisław Grzegorz, lat 59, zam. Płońsk
10Mucha Małgorzata Ewa, lat 36, zam. Płońsk
Lista nr 26 - Komitet Wyborczy Płońskie Forum Samorządowe
1Aleksandrowicz Zygmunt, lat 56, zam. Płońsk
2Zakolski Artur Zbigniew, lat 32, zam. Płońsk
3Heleniak Zdzisława, lat 56, zam. Płońsk
4Bujakiewicz Maria Teresa, lat 58, zam. Płońsk
5Więcław Tadeusz Wiesław, lat 59, zam. Płońsk
6Kwiatkowska Barbara Franciszka, lat 51, zam. Płońsk
7Czajkowski Włodzimierz, lat 40, zam. Płońsk
8Truszkowski Damian, lat 24, zam. Płońsk
9Mazurek Mirosława Feliksa, lat 56, zam. Płońsk
Lista nr 27 - Komitet Wyborczy Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego
1Szymańska Agnieszka Monika, lat 27, zam. Płońsk
2Szulc Teresa Jadwiga, lat 55, zam. Płońsk
3Uniewski Marcin Wojciech, lat 34, zam. Płońsk
4Kopecka-Langowska Krystyna, lat 53, zam. Płońsk
5Torbus Sławomir Andrzej, lat 24, zam. Płońsk
6Grzelak Teresa Daniela, lat 55, zam. Płońsk
7Art Wincenty, lat 50, zam. Płońsk
8Czeberkus Bogdan Piotr, lat 28, zam. Płońsk
9Kossowski Ryszard Jan, lat 60, zam. Płońsk
10Karpiński Mieczysław Stanisław, lat 53, zam. Płońsk
Okręg wyborczy nr 4
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Wiśniewski Jan, lat 66, zam. Płońsk
2Lech Krzysztof Ryszard, lat 51, zam. Płońsk
3Egier Grażyna, lat 48, zam. Płońsk
4Nowicka Barbara, lat 38, zam. Płońsk
5Piotrowski Józef, lat 44, zam. Płońsk
6Sawicka Hanna, lat 55, zam. Płońsk
7Jeznach Piotr, lat 44, zam. Płońsk
8Walczak Jarosław Ryszard, lat 30, zam. Płońsk
9Wagner Andrzej, lat 64, zam. Płońsk
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Dzitowska Bożena Weronika, lat 36, zam. Płońsk
2Kamasa Andrzej Juliusz, lat 36, zam. Płońsk
3Słojewska Małgorzata, lat 23, zam. Płońsk
4Konopka Elwira Anna, lat 34, zam. Płońsk
5Ban Stanisław, lat 54, zam. Płońsk
6Sobótka Mariusz, lat 29, zam. Płońsk
7Ruszkowska Julia, lat 22, zam. Płońsk
8Klepczyńska Bożena Małgorzata, lat 49, zam. Płońsk
Lista nr 24 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Ziemi Płońskiej
1Pietrasik Andrzej Józef, lat 49, zam. Płońsk
2Tucholski Krzysztof, lat 29, zam. Płońsk
3Biernatowicz Krzysztof Zdzisław, lat 58, zam. Płońsk
4Wyrzykowski Krzysztof, lat 50, zam. Płońsk
5Bogucka Lucyna, lat 63, zam. Płońsk
6Graczyk Elżbieta, lat 37, zam. Płońsk
7Rogowska Kinga Ewa, lat 45, zam. Płońsk
8Kurnicki Michał, lat 62, zam. Płońsk
9Smoczyńska Bożena, lat 51, zam. Płońsk
10Domański Piotr, lat 30, zam. Płońsk
11Gutkowski Lech, lat 59, zam. Płońsk
12Kwiecień Robert Wiesław, lat 36, zam. Płońsk
Lista nr 25 - Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Ponad Podziałami
1Lipczewski Janusz Paweł, lat 54, zam. Płońsk
2Adamuszewski Marek Franciszek, lat 49, zam. Płońsk
3Cieplik Wiesław Benedykt, lat 62, zam. Płońsk
4Gruszka Grzegorz Sławomir, lat 42, zam. Płońsk
5Nakonieczny Arkadiusz Stanisław, lat 68, zam. Płońsk
6Rogacka Anna Gabriela, lat 53, zam. Płońsk
7Goszczyński Artur, lat 30, zam. Płońsk
8Górecka Barbara, lat 50, zam. Płońsk
9Dąbrowska Hanna Anna, lat 44, zam. Płońsk
10Bielski Krzysztof Piotr, lat 49, zam. Płońsk
11Budner Romuald Wiesław, lat 51, zam. Płońsk
12Michalak Jerzy Stanisław, lat 58, zam. Płońsk
Lista nr 26 - Komitet Wyborczy Płońskie Forum Samorządowe
1Kuciński Władysław, lat 43, zam. Płońsk
2Pluta Maria Hanna, lat 53, zam. Płońsk
3Niesłuchowski Tadeusz, lat 49, zam. Płońsk
4Iwańczyk Adrian Marcin, lat 23, zam. Płońsk
5Pankowski Marcin, lat 25, zam. Płońsk
6Pasiewicz Józef, lat 60, zam. Płońsk
7First Paweł, lat 37, zam. Płońsk
8Szymańska Ewa, lat 30, zam. Płońsk
9Klepczyński Dariusz, lat 31, zam. Płońsk
Lista nr 27 - Komitet Wyborczy Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego
1Miklarz Zdzisław Roman, lat 63, zam. Płońsk
2Draganiak Teresa Helena, lat 54, zam. Płońsk
3Duszczyk Ireneusz Grzegorz, lat 49, zam. Płońsk
4Fonderski Roman, lat 43, zam. Płońsk
5Gruda Piotr, lat 51, zam. Płońsk
6Kaszuba Roman, lat 65, zam. Płońsk
7Kaczmarczyk Teresa, lat 49, zam. Płońsk
8Śmietanowski Wojciech Edward, lat 44, zam. Płońsk
9Majewska Anna, lat 31, zam. Płońsk