PKW - Wybory samorządowe 2006

W okręgach wyborczych zarejestrowano następujące listy kandydatów

Okręg wyborczy nr 1
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Dawidziuk Jerzy, lat 56, zam. Hajnówka
2Wiertel Grażyna Ewa, lat 52, zam. Hajnówka
3Ulaniuk Jerzy, lat 35, zam. Hajnówka
4Zieliński Stanisław Jerzy, lat 56, zam. Hajnówka
5Jóźwik Grażyna Danuta, lat 46, zam. Hajnówka
6Piwowarczyk Tomasz, lat 26, zam. Hajnówka
7Masalski Andrzej, lat 38, zam. Hajnówka
8Bakunowicz Alina, lat 40, zam. Hajnówka
9Szumarska Marta Wiera, lat 25, zam. Hajnówka
10Zera Ewa, lat 28, zam. Hajnówka
11Karaś Raisa, lat 44, zam. Hajnówka
12Seredyński Bolesław, lat 58, zam. Hajnówka
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Łukaszewicz Henryk, lat 42, zam. Hajnówka
2Michalak Lech Jan, lat 58, zam. Hajnówka
3Witkowski Władysław Ignacy, lat 53, zam. Hajnówka
4Downarowicz Andrzej, lat 46, zam. Hajnówka
5Dyszlatys Zbigniew Zygmunt, lat 56, zam. Hajnówka
6Tyl Ryszard, lat 46, zam. Hajnówka
7Kozłowski Tomasz, lat 48, zam. Hajnówka
8Paszko Zofia Grażyna, lat 48, zam. Lipiny
9Krawczyk Jerzy, lat 48, zam. Hajnówka
10Ludwiczak Janusz, lat 49, zam. Hajnówka
11Hłasko Czesław, lat 53, zam. Hajnówka
12Cieślak Mariusz, lat 30, zam. Hajnówka
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Kosidło Sławomir, lat 52, zam. Hajnówka
2Ludwiczak Andrzej Henryk, lat 51, zam. Hajnówka
3Rudzińska Patejuk Jadwiga Kazimiera, lat 64, zam. Hajnówka
4Sapieszko Helena, lat 61, zam. Hajnówka
5Młodzianowski Czesław Kazimierz, lat 50, zam. Hajnówka
6Krzycki Marek Dawid, lat 38, zam. Hajnówka
7Nesteruk Jerzy, lat 45, zam. Dubicze Cerkiewne
8Winnikow Andrzej, lat 44, zam. Hajnówka
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Kowalski Wiktor, lat 52, zam. Hajnówka
2Skiepko Piotr, lat 52, zam. Hajnówka
3Zabrocki Bazyli, lat 63, zam. Hajnówka
4Owerczuk Mirosław, lat 53, zam. Hajnówka
5Krzyżaniak Maria, lat 56, zam. Hajnówka
6Bartoszewicz Katarzyna, lat 25, zam. Hajnówka
7Kożuchowski Mirosław, lat 47, zam. Hajnówka
8Jakubowski Piotr, lat 21, zam. Hajnówka
Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Wyborców Białorusko - Ludowy
1Romaniuk Mirosław, lat 41, zam. Hajnówka
2Androsiuk Michał, lat 46, zam. Hajnówka
3Stepaniuk Bazyl, lat 44, zam. Hajnówka
4Woroniecki Andrzej, lat 38, zam. Hajnówka
5Czykwin Sławomir, lat 48, zam. Hajnówka
6Ostrowska Barbara, lat 25, zam. Hajnówka
7Wawreszuk Bazyl, lat 50, zam. Hajnówka
8Karpiuk Piotr, lat 53, zam. Hajnówka
9Gierasimiuk Zenaida, lat 45, zam. Hajnówka
10Leszczyńska Maria, lat 44, zam. Hajnówka
11Jańczuk Jerzy, lat 45, zam. Hajnówka
12Mazuruk Nadzieja, lat 48, zam. Hajnówka
13Kozak Jan, lat 58, zam. Hajnówka
14Rybak Irena, lat 49, zam. Hajnówka
15Romańczuk Alina, lat 44, zam. Dubiny
16Bołbot Roman, lat 44, zam. Hajnówka
Lista nr 16 - Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU HAJNOWSKIEGO
1Pietroczuk Włodzimierz, lat 59, zam. Hajnówka
2Olszewska Eugenia, lat 54, zam. Lipiny
3Sirak Jerzy, lat 49, zam. Hajnówka
4Rusinowicz Aleksy, lat 34, zam. Hajnówka
5Aleksiuk Mikołaj, lat 60, zam. Hajnówka
6Kojło Sergiusz, lat 61, zam. Hajnówka
7Mantiuk Włodzimierz, lat 68, zam. Hajnówka
8Wasiluk Marek, lat 43, zam. Hajnówka
9Wasiluk Barbara Zdzisława, lat 48, zam. Hajnówka
10Półtorak Kazimierz, lat 45, zam. Hajnówka
11Sidoruk Eugeniusz, lat 58, zam. Hajnówka
12Łapiński Anatol, lat 49, zam. Hajnówka
13Awksentiuk Mirosław, lat 42, zam. Hajnówka
14Bielawski Konstanty, lat 71, zam. Hajnówka
15Sidoruk Roman, lat 37, zam. Kuzawa
16Bański Mirosław, lat 56, zam. Hajnówka
Okręg wyborczy nr 2
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Rudnik Danuta Barbara, lat 47, zam. Białowieża
2Jóźwik Stanisława, lat 40, zam. Czerlonka
3Filim Teresa, lat 56, zam. Białowieża
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1Petruk Krzysztof Eugeniusz, lat 46, zam. Białowieża
2Nieścieruk Mikołaj, lat 50, zam. Lipiny
3Stachnowicz Jarosław Józef, lat 50, zam. Puciska
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Miszczuk Eugeniusz, lat 41, zam. Orzeszkowo
2Mirończuk Iwona, lat 28, zam. Nowosady
3Jóźwik Joanna, lat 36, zam. Czerlonka
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Leoniuk Roman, lat 41, zam. Hajnówka
2Korolko Zenaida, lat 49, zam. Wasilkowo
3Skierczyńska Halina, lat 60, zam. Hajnówka
Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Wyborców Białorusko - Ludowy
1Adamczuk Jan, lat 56, zam. Czyże
2Jurczuk Mikołaj, lat 36, zam. Hajnówka
3Pietkiewicz Mirosław, lat 43, zam. Hajnówka
4Szeszko Włodzimierz, lat 62, zam. Hajnówka
5Szpakowicz Joanna, lat 27, zam. Hajnówka
6Jałoza Jerzy, lat 37, zam. Stare Berezowo
Lista nr 16 - Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU HAJNOWSKIEGO
1Sadowski Stefan, lat 52, zam. Postołowo
2Laszkiewicz Maria, lat 48, zam. Hajnówka
3Siemieniuk Aleksy, lat 66, zam. Teremiski
4Kondraciuk Mikołaj, lat 56, zam. Hajnówka
5Czabaj Stefan, lat 46, zam. Nowoberezowo
6Baj Edward, lat 71, zam. Hajnówka
Okręg wyborczy nr 3
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Mirkowski Dariusz, lat 32, zam. Czeremcha
2Panasiuk Irena Renata, lat 31, zam. Czeremcha
3Szymaniuk Anna, lat 34, zam. Kleszczele
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Wasiluk Janusz Piotr, lat 29, zam. Kleszczele
2Panasiuk Witold, lat 50, zam. Kleszczele
3Oniszczuk Marcin, lat 21, zam. Nowoberezowo
Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Wyborców Białorusko - Ludowy
1Kulik Sławomir, lat 47, zam. Hajnówka
2Charytoniuk Włodzimierz, lat 51, zam. Czeremcha
3Niegierewicz Irena, lat 38, zam. Kleszczele
4Duda Walentyna, lat 56, zam. Dasze
5Galimski Piotr, lat 47, zam. Jagodniki
6Pszczołak Leon, lat 32, zam. Pogreby
Lista nr 16 - Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU HAJNOWSKIEGO
1Michaluk Mikołaj, lat 61, zam. Czeremcha
2Sawicz Jan, lat 56, zam. Kleszczele
3Małaszewski Leon, lat 45, zam. Hajnówka
4Buczkowska-Topor Helena, lat 71, zam. Tofiłowce
5Klimowicz Maria, lat 52, zam. Dobrowoda
6Makulski Andrzej, lat 38, zam. Czeremcha
Okręg wyborczy nr 4
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1Biel Stanisław, lat 47, zam. Stoczek
2Niemiec Tomasz, lat 28, zam. Narew
3Wawrzeniuk Wiesław, lat 25, zam. Narew
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1Ostapkiewicz Krzysztof, lat 33, zam. Makówka
2Gryka Mariusz, lat 29, zam. Świnoroje
3Witkowski Zdzisław, lat 23, zam. Hajnówka
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
1Zdanowski Włodzimierz, lat 48, zam. Olchówka
2Korolko Janusz, lat 28, zam. Kapitańszczyzna
3Pogorzelska Bożena Zofia, lat 47, zam. Odrynki
Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Wyborców Białorusko - Ludowy
1Moroz Tamara, lat 50, zam. Narewka
2Ostaszewska Alina, lat 50, zam. Narew
3Charkiewicz Jarosław, lat 39, zam. Eliaszuki
4Dudzicz Wiera, lat 48, zam. Łosinka
5Siergiejuk Anatol, lat 56, zam. Trześcianka
6Kulbacki Mirosław, lat 44, zam. Olchówka
Lista nr 16 - Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU HAJNOWSKIEGO
1Wołkowycki Eugeniusz, lat 58, zam. Zabłotczyzna
2Kuczyński Stefan, lat 57, zam. Narew
3Skiepko Andrzej, lat 46, zam. Lewkowo Nowe
4Chlabicz Leon, lat 50, zam. Narewka
5Pleskowicz Andrzej, lat 45, zam. Narew
6Stepaniuk Mirosław, lat 44, zam. Puchły