PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 7

Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
1 0 1

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Adres Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Obwód nr 8 Gimnazjum nr 1 ul. Mściszewska 10 Murowana Goślina 664 315

47,44%

315 309 98,10%
Ogółem w gminie: 664 315

47,44%

315 309 98,10%
* - % głosów w skali obwodu głosowania

Kandydaci zarejestrowani do Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w okręgu wyborczym nr 7

Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata Mandat
Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie Liczba % w skali okręgu wyborczego
18 1 Kobus Alicja 60 Murowana Goślina 252

81,55%

Tak
20 1 Kuźniewski Andrzej Wojciech 59 Murowana Goślina 22

7,12%

21 1 Siwak Mirosław 68 Murowana Goślina 35

11,33%