PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 12

Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
1 0 1

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Adres Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Obwód nr 2 Zespół Szkół ul. Jana Pawła II 20 Podkowa Leśna 204 128

62,75%

128 123 96,09%
Ogółem w gminie: 204 128

62,75%

128 123 96,09%
* - % głosów w skali obwodu głosowania

Kandydaci zarejestrowani do Rady Miasta Podkowa Leśna w okręgu wyborczym nr 12

Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata Mandat
Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie Liczba % w skali okręgu wyborczego
24 1 Czaykowski Michał 27 Podkowa Leśna 38

30,89%

Tak
25 1 Tokarska Anna Monika 32 Podkowa Leśna 32

26,02%

26 1 Liberadzki Zbigniew 54 Podkowa Leśna 31

25,20%

27 1 Stodolska-Piotrowska Liliana 30 Podkowa Leśna 22

17,89%