PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 5

Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
3 0 3

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Adres Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Obwód nr 5 Szkoła Podstawowa, Staniszcze Małe ul. Szkolna 1 940 297

31,60%

297 289 97,31%
Ogółem w gminie: 940 297

31,60%

297 289 97,31%
* - % głosów w skali obwodu głosowania

Kandydaci zarejestrowani do Rady Miejskiej w Kolonowskiem w okręgu wyborczym nr 5

Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata Mandat
Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie Liczba % w skali okręgu wyborczego
18 1 Janik Piotr 58 Staniszcze Małe 181

62,63%

Tak
18 2 Mróz Anna Maria 54 Staniszcze Małe 131

45,33%

Tak
18 3 Mańczyk Karol Henryk 62 Staniszcze Małe 113

39,10%

23 1 Ehrenfeld Marian Romuald 56 Staniszcze Małe 55

19,03%

23 2 Kapica Beata Monika 39 Staniszcze Małe 72

24,91%

23 3 Musioł Barbara Bożena 40 Staniszcze Małe 151

52,25%

Tak