PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 5 0 5
Okręg wyborczy nr 2 5 0 5
Okręg wyborczy nr 3 5 0 5
Okręg wyborczy nr 4 5 0 5
Okręg wyborczy nr 5 5 0 5
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Okręg wyborczy nr 1 20895 11703

56,01%

11688 11153

95,42%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 23548 12621

53,60%

12575 12013

95,53%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 20386 11218

55,03%

11202 10705

95,56%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 22455 10110

45,02%

10098 9555

94,62%

Tak
Okręg wyborczy nr 5 22071 11551

52,34%

11497 11076

96,34%

Tak
Suma: 109 355 57 203 52,31% 57 060 54 502 95,52%  

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych Kandydatów Otrzymanych mandatów
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1922

3,53%

39  
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 18592

34,11%

45 10 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 22494

41,27%

40 10 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 9902

18,17%

45 5 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 721

1,32%

32  
29 Komitet Wyborczy Warszawskiego Porozumienia Samorządowego NASZE MIASTO 871

1,60%

11  

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 2, nr 7 2643

4,85%

Nie
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1922

3,53%

Nie
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 721

1,32%

Nie

Kandydaci wybrani do Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Nr listy Numer na liście Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 1 Zaniewski Jan 56 1447

12,97%

4 2 1 Podczaski Ryszard Stanisław 62 821

7,36%

5 1 1 Kujawa Leszek 48 1817

16,29%

5 3 1 Banasiak Teresa Renata 62 931

8,35%

6 1 1 Grabczak Elżbieta Anna 28 864

7,75%

4 1 2 Szczepański Szczepan Franciszek 56 2041

16,99%

4 5 2 Kamiński Waldemar 69 537

4,47%

5 1 2 Soja-Kozłowska Ilona 29 1966

16,37%

5 5 2 Wnuk Jadwiga Barbara 64 753

6,27%

6 1 2 Mossakowska Maria Stanisława 58 1080

8,99%

4 1 3 Tyszkiewicz Kamil 25 1231

11,50%

4 2 3 Czajkowska Anna Katarzyna 29 805

7,52%

5 1 3 Goleń Marek Jakub 29 1470

13,73%

5 4 3 Neska Elżbieta 58 1022

9,55%

6 1 3 Maciejewski Waldemar 59 844

7,88%

4 1 4 Komorek Irena Teresa 58 1100

11,51%

4 2 4 Jeżewski Jacek Robert 32 666

6,97%

5 1 4 Sikorski Michał 30 1489

15,58%

5 3 4 Borkowski Wojciech Józef 52 653

6,83%

6 1 4 Czarnecka Anna Maria 47 1011

10,58%

4 1 5 Świderski Łukasz Jan 24 1551

14,00%

4 4 5 Gąsiorowska Danuta Agata 56 619

5,59%

5 1 5 Wróbel Robert Dariusz 29 1627

14,69%

5 5 5 Radziejewska Joanna Maria 49 1082

9,77%

6 1 5 Szerszeń Halina Joanna 58 792

7,15%