PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 6 0 6
Okręg wyborczy nr 2 5 0 5
Okręg wyborczy nr 3 6 0 6
Okręg wyborczy nr 4 6 0 6
Okręg wyborczy nr 5 5 0 5
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Okręg wyborczy nr 1 37051 20025

54,05%

19879 19075

95,96%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 35545 19377

54,51%

19330 18451

95,45%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 35861 18572

51,79%

18520 17662

95,37%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 42457 22835

53,78%

22721 21605

95,09%

Tak
Okręg wyborczy nr 5 34019 19643

57,74%

19573 18759

95,84%

Tak
Suma: 184 933 100 452 54,32% 100 023 95 552 95,53%  

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych Kandydatów Otrzymanych mandatów
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2393

2,50%

36  
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 27932

29,23%

55 10 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 40074

41,94%

54 12 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 24495

25,64%

48 6 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 289

0,30%

6  
29 Komitet Wyborczy Wyborców Radny dla Bezradnych 369

0,39%

5  

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 2, nr 7 2682

2,81%

Nie
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2393

2,50%

Nie
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 289

0,30%

Nie

Kandydaci wybrani do Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Nr listy Numer na liście Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 1 Dąbkowski Marek Andrzej 25 2209

11,58%

4 2 1 Wójcikiewicz Danuta Joanna 33 752

3,94%

5 1 1 Kremplewski Piotr Andrzej 53 2549

13,36%

5 2 1 Drouet Magdalena Maria 25 1442

7,56%

5 4 1 Flisowski Filip Tomasz 22 1207

6,33%

6 1 1 Szczęsna Małgorzata Hanna 45 2384

12,50%

4 1 2 Pomawska - Szwejk Jadwiga 67 1631

8,84%

4 2 2 Górski Patryk 25 1585

8,59%

5 1 2 Górecki Miłosz 30 2872

15,57%

5 2 2 Czerniewska Monika 45 1571

8,51%

6 1 2 Raś Maciej Jerzy 31 1809

9,80%

4 1 3 Grodecki Remigiusz 61 2174

12,31%

4 6 3 Lewandowska Teresa 50 833

4,72%

5 1 3 Brewczyński Teodor 57 1507

8,53%

5 3 3 Łuczyńska Ewa Maria 54 1442

8,16%

5 4 3 Lorentowicz Łukasz Krzysztof 21 1320

7,47%

6 1 3 Brózda Hanna Janina 53 1607

9,10%

4 1 4 Sosnowski Radosław Artur 35 2586

11,97%

4 3 4 Klepaczko Agata Ewa 32 735

3,40%

5 1 4 Turkowski Wojciech 30 3596

16,64%

5 12 4 Radomska Grażyna Teresa 40 1196

5,54%

6 1 4 Pietrzak Stanisław Kazimierz 63 2000

9,26%

6 3 4 Gajewska Iwona Halina 43 1361

6,30%

4 1 5 Wasilewski Witold 34 2184

11,64%

4 4 5 Rosołowska Maria Barbara 46 1044

5,57%

5 1 5 Sykulski Paweł Roman 35 3235

17,25%

5 4 5 Weremczuk Katarzyna 27 968

5,16%

6 1 5 Ciesielski Adam Michał 30 1960

10,45%