PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Miejskiej Jasła

Okręgi wyborcze do Rady Miejskiej Jasła

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 7 0 7
Okręg wyborczy nr 2 7 0 7
Okręg wyborczy nr 3 7 0 7
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 10515 4664

44,36%

4662 4465 95,77% Tak
Okręg wyborczy nr 2 9936 4605

46,35%

4584 4421 96,44% Tak
Okręg wyborczy nr 3 10185 4486

44,05%

4482 4317 96,32% Tak
Suma: 30 636 13 755 44,90% 13 728 13 203 96,18%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miejskiej Jasła

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 965

7,31%

35 1 Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 3574

27,07%

42 7 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 1804

13,66%

40 3 Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców "NASZE JASŁO" 1309

9,91%

30 1 Tak
18 Komitet Wyborczy Przymierze Samorządowe Prawicy 3073

23,28%

42 6 Tak
19 Komitet Wyborczy Wyborców "JAŚLANIE - RAZEM" 628

4,76%

26  
20 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Jasielskie 1850

14,01%

32 3 Tak
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 2, nr 5, nr 18, nr 19 6470

49,00%

Tak
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 965

7,31%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 1804

13,66%

Tak
18 Komitet Wyborczy Przymierze Samorządowe Prawicy 3073

23,28%

Tak
19 Komitet Wyborczy Wyborców "JAŚLANIE - RAZEM" 628

4,76%

Nie
Grupa list nr 4, nr 20 5424

41,08%

Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 3574

27,07%

Tak
20 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Jasielskie 1850

14,01%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Miejskiej Jasła

Nr listy Numer na liście Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 1 Zając Stanisław, s. Mieczysława 63 246

5,51%

4 3 1 Jagielska Maria 56 104

2,33%

5 1 1 Kościow Roman Robert 39 138

3,09%

17 1 1 Balik Zbigniew 71 203

4,55%

18 2 1 Zając Stanisław, s. Antoniego 68 219

4,90%

18 4 1 Dziedzic Zdzisław Józef 70 181

4,05%

20 3 1 Dybaś Andrzej 51 169

3,78%

4 1 2 Bajorek Andrzej Marian 46 125

2,83%

4 3 2 Czarny Ryszard Władysław 52 156

3,53%

4 12 2 Trzop Andrzej Piotr 47 156

3,53%

5 1 2 Znamirowski Leszek 43 312

7,06%

18 3 2 Filip-Niwelt Maria 54 148

3,35%

18 8 2 Kędrek Józef 58 181

4,09%

20 1 2 Bernal Elżbieta Janina 53 231

5,23%

2 3 3 Czeluśniak Krzysztof Czesław 34 162

3,75%

4 1 3 Libucha Ryszard Mieczysław 58 245

5,68%

4 8 3 Rak Henryk 51 178

4,12%

5 1 3 Zduński Leszek 43 308

7,13%

18 1 3 Hap Wiesław Zdzisław 42 260

6,02%

18 2 3 Stachaczyński Tadeusz 47 135

3,13%

20 3 3 Kachlik Andrzej Jan 56 113

2,62%