PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Kołobrzegu

Okręgi wyborcze do Rady Miejskiej w Kołobrzegu

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 5 0 5
Okręg wyborczy nr 2 5 0 5
Okręg wyborczy nr 3 5 0 5
Okręg wyborczy nr 4 6 0 6
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 9281 4028

43,40%

3989 3841 96,29% Tak
Okręg wyborczy nr 2 8429 3782

44,87%

3776 3599 95,31% Tak
Okręg wyborczy nr 3 9109 3891

42,72%

3889 3702 95,19% Tak
Okręg wyborczy nr 4 10321 4478

43,39%

4462 4273 95,76% Tak
Suma: 37 140 16 179 43,56% 16 116 15 415 95,65%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miejskiej w Kołobrzegu

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 64

0,42%

5  
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2357

15,29%

25 3 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 5166

33,51%

42 10 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 2479

16,08%

40 3 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 77

0,50%

7  
17 Komitet Wyborczy Wyborców "TAK dla Kołobrzegu" 924

5,99%

30 Tak
18 Komitet Wyborczy Wyborców "Centroprawica Razem" 2347

15,23%

40 4 Tak
19 Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Nasz Powiat 223

1,45%

22  
20 Komitet Wyborczy Wyborców Realni - "Niezależni" 129

0,84%

12  
21 Komitet Wyborczy Wyborców Przedsiębiorczy Kołobrzeg 590

3,83%

35  
22 Komitet Wyborczy Wyborców Kołobrzeg 2010 1015

6,58%

42 1 Tak
23 Komitet Wyborczy Wyborców Macioszek 44

0,29%

5  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 1, nr 5, nr 21 5820

37,76%

Tak
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 64

0,42%

Nie
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 5166

33,51%

Tak
21 Komitet Wyborczy Wyborców Przedsiębiorczy Kołobrzeg 590

3,83%

Nie
Grupa list nr 4, nr 18 4704

30,52%

Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2357

15,29%

Tak
18 Komitet Wyborczy Wyborców "Centroprawica Razem" 2347

15,23%

Tak
Grupa list nr 17, nr 22 1939

12,58%

Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców "TAK dla Kołobrzegu" 924

5,99%

Tak
22 Komitet Wyborczy Wyborców Kołobrzeg 2010 1015

6,58%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Miejskiej w Kołobrzegu

Nr listy Numer na liście Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 1 Carewicz Henryk Władysław 53 245

6,38%

5 1 1 Parus Wiesław Edward 56 282

7,34%

5 3 1 Dżega-Matuszczak Urszula Janina 55 201

5,23%

5 5 1 Placak Henryk Stanisław 57 228

5,94%

18 10 1 Beńko Marcin 31 105

2,73%

4 1 2 Kozera Lech Wojciech 66 196

5,45%

5 1 2 Czechowski Łukasz 24 256

7,11%

5 2 2 Adamska-Czepczyńska Danuta 65 205

5,70%

6 1 2 Błaszczyk Bogdan 59 222

6,17%

18 1 2 Bieńkowski Henryk 57 391

10,86%

4 1 3 Piwowarczyk Antoni 61 273

7,37%

5 1 3 Zawadzki Dariusz Jacek 36 332

8,97%

5 10 3 Mielnik Andrzej Jerzy 44 309

8,35%

6 1 3 Strzyżewska Krystyna 57 276

7,46%

18 1 3 Szufel Ryszard 41 137

3,70%

5 1 4 Gromek Janusz 50 712

16,66%

5 2 4 Wojtal Beata Inga 36 216

5,05%

5 12 4 Lewandowski Piotr 25 154

3,60%

6 1 4 Woźniak Jacek Artur 33 332

7,77%

18 1 4 Maj Jadwiga Fabiana 69 209

4,89%

22 1 4 Dąbkowski Artur Grzegorz 35 149

3,49%