PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Okręgi wyborcze do Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 5 0 5
Okręg wyborczy nr 2 5 0 5
Okręg wyborczy nr 3 5 0 5
Okręg wyborczy nr 4 6 0 6
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 6012 2809

46,72%

2809 2603 92,67% Tak
Okręg wyborczy nr 2 5932 2696

45,45%

2694 2525 93,73% Tak
Okręg wyborczy nr 3 5655 2793

49,39%

2790 2641 94,66% Tak
Okręg wyborczy nr 4 6322 3086

48,81%

3086 2940 95,27% Tak
Suma: 23 921 11 384 47,59% 11 379 10 709 94,11%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1875

17,51%

32 4 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 1826

17,05%

29 2 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 930

8,68%

33 1 Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców OBYWATELSKI BLOK SAMORZĄDOWY 2768

25,85%

36 7 Tak
18 Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA JĘDRZEJOWSKA 3310

30,91%

41 7 Tak
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 1, nr 7, nr 17 5573

52,04%

Tak
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1875

17,51%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 930

8,68%

Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców OBYWATELSKI BLOK SAMORZĄDOWY 2768

25,85%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Nr listy Numer na liście Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
1 2 1 Czajor Adam Jan 53 78

3,00%

17 1 1 Szreniawa Janina 69 260

9,99%

17 3 1 Piec Przemysław 25 176

6,76%

18 1 1 Ptasznik Ewa 55 268

10,30%

18 9 1 Kruk Urszula 40 134

5,15%

6 6 2 Zygan Marek 45 221

8,75%

17 1 2 Lesiakowski Tadeusz 54 158

6,26%

17 2 2 Błaszkiewicz Paweł 50 148

5,86%

18 1 2 Barańska Maria 44 271

10,73%

18 4 2 Hatny Andrzej 48 149

5,90%

1 1 3 Olszak Paweł Dariusz 36 127

4,81%

17 1 3 Ziębiński Jan 33 252

9,54%

17 5 3 Hatys Stanisław 54 130

4,92%

18 2 3 Faryna Paweł 32 132

5,00%

18 3 3 Kuśmierz Grzegorz 43 148

5,60%

1 2 4 Kot Teodor 41 152

5,17%

1 9 4 Świetlik Krzysztof Józef 53 219

7,45%

6 1 4 Adamczyk Zdzisław 49 186

6,33%

7 1 4 Kędra Wacław 51 165

5,61%

17 1 4 Adamus Jan 52 179

6,09%

18 12 4 Sztabławy Mirosław 49 116

3,95%