PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Miasta Zduńska Wola

Okręgi wyborcze do Rady Miasta Zduńska Wola

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 7 0 7
Okręg wyborczy nr 2 7 0 7
Okręg wyborczy nr 3 7 0 7
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 12464 5518

44,27%

5513 5275 95,68% Tak
Okręg wyborczy nr 2 11297 4678

41,41%

4678 4440 94,91% Tak
Okręg wyborczy nr 3 12383 5779

46,67%

5776 5527 95,69% Tak
Suma: 36 144 15 975 44,20% 15 967 15 242 95,46%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miasta Zduńska Wola

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 409

2,68%

10  
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 3289

21,58%

42 6 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 2032

13,33%

32 3 Tak
25 Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna - Zduńska Wola 1762

11,56%

42 2 Tak
26 Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Samorządowy Centroprawicy 1982

13,00%

40 3 Tak
27 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Praca Rodzina Sprawiedliwość 2283

14,98%

42 3 Tak
28 Komitet Wyborczy Porozumienie Ponad Podziałami "Razem" 2619

17,18%

40 4 Tak
29 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Lewicowo-Demokratyczne "Lewica Razem" 866

5,68%

21 Tak
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 2, nr 4 3698

24,26%

Tak
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 409

2,68%

Nie
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 3289

21,58%

Tak
Grupa list nr 5, nr 26 4014

26,34%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 2032

13,33%

Tak
26 Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Samorządowy Centroprawicy 1982

13,00%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Miasta Zduńska Wola

Nr listy Numer na liście Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 1 Staniucha Zbigniew Jan 53 212

4,02%

4 14 1 Florczak Robert 31 103

1,95%

5 1 1 Sagan Dominik Robert 32 157

2,98%

26 1 1 Hillebrand Jacek 50 214

4,06%

27 1 1 Niedźwiecki Piotr 50 154

2,92%

28 1 1 Michalski Piotr 57 221

4,19%

28 14 1 Łapa Bogdan Kazimierz 63 180

3,41%

4 1 2 Szewczyk Sławomir 39 178

4,01%

4 14 2 Zalewska Małgorzata 31 104

2,34%

5 1 2 Podsadniak Marek 52 180

4,05%

25 1 2 Kapciak Dariusz 36 155

3,49%

26 7 2 Ciesielski Kazimierz 50 115

2,59%

27 2 2 Marszałek Ewa 50 162

3,65%

28 1 2 Brodzki Andrzej Władysław 41 268

6,04%

4 1 3 Piotrowicz Rajmund 35 249

4,51%

4 3 3 Kubiś Roman 40 241

4,36%

5 1 3 Pokora Konrad Marek 40 254

4,60%

25 1 3 Rzeźniczak Zenon 49 373

6,75%

26 1 3 Pustelnik Jolanta 53 241

4,36%

27 1 3 Balcerzyk Ewa 51 257

4,65%

28 2 3 Brodzki Sławomir Zdzisław 66 247

4,47%