PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Miasta Gniezna

Okręgi wyborcze do Rady Miasta Gniezna

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 5 0 5
Okręg wyborczy nr 2 7 0 7
Okręg wyborczy nr 3 6 0 6
Okręg wyborczy nr 4 5 0 5
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 13148 4702

35,76%

4694 4324 92,12% Tak
Okręg wyborczy nr 2 15808 6825

43,17%

6799 6414 94,34% Tak
Okręg wyborczy nr 3 15358 7311

47,60%

7305 6860 93,91% Tak
Okręg wyborczy nr 4 11830 5496

46,46%

5488 5217 95,06% Tak
Suma: 56 144 24 334 43,34% 24 286 22 815 93,94%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miasta Gniezna

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 5438

23,84%

46 5 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 5628

24,67%

45 6 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 6096

26,72%

46 6 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 402

1,76%

39  
20 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Ziemia Gnieźnieńska" 3181

13,94%

39 3 Tak
21 Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelska Wspólnota Samorządowa 2070

9,07%

28 3 Tak
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 5, nr 21 7698

33,74%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 5628

24,67%

Tak
21 Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelska Wspólnota Samorządowa 2070

9,07%

Tak
Grupa list nr 7, nr 20 3583

15,70%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 402

1,76%

Nie
20 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Ziemia Gnieźnieńska" 3181

13,94%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Miasta Gniezna

Nr listy Numer na liście Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 1 Niemann Ryszard 36 447

10,34%

5 1 1 Kruczek Czesław Witold 44 349

8,07%

6 1 1 Naczas Łukasz Piotr 23 506

11,70%

20 1 1 Wichniewicz Maria 60 286

6,61%

21 1 1 Arndt Mierosława 62 200

4,63%

4 2 2 Dubis Marcin Jerzy 38 510

7,95%

4 14 2 Mikuła Leokadia 71 221

3,45%

5 1 2 Dziel Jaromir Wincenty 45 583

9,09%

5 2 2 Kocoń Maria Jolanta 49 554

8,64%

6 1 2 Karmoliński Ryszard Jacek 59 534

8,33%

6 5 2 Budzyński Jan 57 298

4,65%

21 1 2 Stachowiak Jerzy 51 205

3,20%

4 1 3 Tarczyńska Beata Józefa 49 516

7,52%

5 1 3 Masłowski Arkadiusz 25 787

11,47%

6 1 3 Andrzejewski Robert Lech 40 905

13,19%

6 5 3 Dorożała Mikołaj 23 208

3,03%

20 1 3 Buczkowski Paweł 50 254

3,70%

21 1 3 Skrzypkowski Mirosław 62 277

4,04%

4 1 4 Lubbe Jerzy Paweł 48 351

6,73%

5 1 4 Glejzer Michał Jan 45 348

6,67%

5 3 4 Ciesielski Dariusz Stanisław 52 245

4,70%

6 1 4 Dolaciński Stanisław 40 471

9,03%

20 2 4 Igliński Dariusz 36 666

12,77%