PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Końskich

Okręgi wyborcze do Rady Miejskiej w Końskich

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 5 0 5
Okręg wyborczy nr 2 6 0 6
Okręg wyborczy nr 3 5 0 5
Okręg wyborczy nr 4 5 0 5
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 7146 3325

46,53%

3325 3143 94,53% Tak
Okręg wyborczy nr 2 8801 4559

51,80%

4559 4326 94,89% Tak
Okręg wyborczy nr 3 7330 3688

50,31%

3624 3458 95,42% Tak
Okręg wyborczy nr 4 7492 3873

51,70%

3839 3630 94,56% Tak
Suma: 30 769 15 445 50,20% 15 347 14 557 94,85%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miejskiej w Końskich

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1164

8,00%

42 1 Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2791

19,17%

42 5 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 1884

12,94%

36 3 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 3497

24,02%

42 5 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 956

6,57%

39 1 Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców Palucha Zbigniewa 1130

7,76%

24 Tak
18 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządni Ziemi Koneckiej 3135

21,54%

42 6 Tak
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 1, nr 5 3048

20,94%

Tak
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1164

8,00%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 1884

12,94%

Tak
Grupa list nr 4, nr 7, nr 18 6882

47,28%

Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2791

19,17%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 956

6,57%

Tak
18 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządni Ziemi Koneckiej 3135

21,54%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Miejskiej w Końskich

Nr listy Numer na liście Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 2 1 Kosma Stanisław 59 119

3,79%

5 2 1 Swat Ewa Małgorzata 42 111

3,53%

6 1 1 Jasiński Krzysztof Tomasz 49 241

7,67%

18 1 1 Zielińska Barbara 56 216

6,87%

18 2 1 Hybik Zbigniew 51 165

5,25%

4 1 2 Kruk Ernest Artur 37 165

3,81%

5 2 2 Czarnecki Mariusz 34 345

7,98%

6 1 2 Maciejczyk Regina Michalina 49 270

6,24%

6 12 2 Stanek Leszek Zygmunt 23 161

3,72%

18 6 2 Kosierkiewicz Andrzej 50 114

2,64%

18 7 2 Kucharski Zbigniew Adam 33 129

2,98%

4 1 3 Słoka Piotr Grzegorz 37 175

5,06%

5 1 3 Sypytkowski Andrzej 43 65

1,88%

6 1 3 Stanek Zygmunt Stanisław 48 184

5,32%

7 2 3 Serafin Krzysztof 48 76

2,20%

18 4 3 Górecki Lucjan 53 175

5,06%

1 8 4 Stolarska Krystyna 54 91

2,51%

4 1 4 Milcarz Tomasz 46 141

3,88%

4 2 4 Gąszcz Marian 48 225

6,20%

6 2 4 Latański Marcin 30 200

5,51%

18 9 4 Nowak Andrzej 51 127

3,50%