PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Węgrowie

Okręgi wyborcze do Rady Miejskiej w Węgrowie

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 3 0 3
Okręg wyborczy nr 2 3 0 3
Okręg wyborczy nr 3 3 0 3
Okręg wyborczy nr 4 3 0 3
Okręg wyborczy nr 5 3 0 3
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 2164 941

43,48%

941 916 97,34% Tak
Okręg wyborczy nr 2 1847 876

47,43%

876 844 96,35% Tak
Okręg wyborczy nr 3 1884 861

45,70%

859 843 98,14% Tak
Okręg wyborczy nr 4 1966 997

50,71%

994 964 96,98% Tak
Okręg wyborczy nr 5 2377 1066

44,85%

1066 1040 97,56% Tak
Suma: 10 238 4 741 46,31% 4 736 4 607 97,28%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Kandydaci zarejestrowani do Rady Miejskiej w Węgrowie

Początek strony
Nr listy Nr na liście Okręg wyborczy nr Nazwisko i imiona Komitet zgłaszający Okręg wyborczy nr Głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych* Mandat
2 1 1 Miernicki Marek Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1 27

0,28%

2 1 2 Mielniczek Jan Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2 58

0,59%

2 1 3 Gregorczyk Alfred Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 3 41

0,42%

2 1 4 Skibińska Krystyna Janina Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 4 46

0,47%

2 1 5 Marchela Ryszard Jerzy Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 5 70

0,71%

4 1 1 Kietliński Tomasz Maciej Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1 246

2,51%

Tak
4 1 2 Nowotniak Jacek Stanisław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2 42

0,43%

4 1 3 Wołynko Krystyn Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 3 91

0,93%

4 1 4 Ruszkowski Piotr Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 4 98

1,00%

4 1 5 Ulińska Halina Grażyna Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 5 264

2,69%

Tak
4 2 1 Topoliński Ryszard Jerzy Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1 92

0,94%

4 2 2 Sewerynik Marek Józef Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2 145

1,48%

Tak
4 2 3 Królak Marek Stefan Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 3 62

0,63%

4 2 4 Urban Mirosław Tomasz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 4 101

1,03%

4 2 5 Jagoda Mirosław Stanisław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 5 99

1,01%

4 3 1 Tempczyk Marcin Zbigniew Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1 189

1,93%

Tak
4 3 2 Redosz Leszek Paweł Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2 84

0,86%

4 3 3 Joniuk Piotr Jarosław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 3 99

1,01%

4 3 4 Wrzosek Tomasz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 4 94

0,96%

4 3 5 Rudaś Maria Teresa Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 5 102

1,04%

5 1 1 Pietrzykowski Wacław Stanisław Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 1 159

1,62%

5 1 2 Doktorska-Rafałek Edyta Małgorzata Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 2 89

0,91%

5 1 3 Janiuk Krzysztof Zbigniew Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 3 56

0,57%

5 1 4 Kowalik Grażyna Anna Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 4 158

1,61%

5 1 5 Zabadała Paweł Mariusz Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 5 96

0,98%

5 2 1 Dobosz Jerzy Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 1 89

0,91%

5 2 2 Kozieł Maciej Paweł Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 2 59

0,60%

5 2 3 Brzezik Aneta Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 3 30

0,31%

5 2 5 Dmowski Jarosław Adam Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 5 70

0,71%

5 3 1 Kamiński Leszek Jan Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 1 68

0,69%

5 3 2 Wąsowski Sławomir-Mateusz Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 2 127

1,29%

5 3 3 Wielogórski Sylwester Heronim Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 3 20

0,20%

5 3 5 Szaniawski Piotr Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 5 57

0,58%

7 1 2 Sasin Jadwiga Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2 19

0,19%

7 1 3 Boguszewski Piotr Wojciech Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 3 33

0,34%

7 1 4 Kisielińska Marianna Halina Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 4 22

0,22%

7 2 4 Szczygielska Dorota Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 4 51

0,52%

24 1 3 Grabek Andrzej Antoni Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Antoniego Grabka 3 101

1,03%

24 1 4 Bartoszewski Piotr Paweł Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Antoniego Grabka 4 29

0,30%

24 1 5 Łosiewicz Michał Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Antoniego Grabka 5 52

0,53%

24 2 3 Witek Artur Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Antoniego Grabka 3 31

0,32%

24 2 4 Kowalik Grzegorz Marek Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Antoniego Grabka 4 18

0,18%

24 2 5 Przygoda Michał Grzegorz Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Antoniego Grabka 5 13

0,13%

25 1 1 Chodowski Jerzy Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazny Węgrów 1 264

2,69%

Tak
25 1 2 Dunaj Wojciech Tadeusz Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazny Węgrów 2 119

1,21%

25 1 3 Biernat Grzegorz Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazny Węgrów 3 192

1,96%

Tak
25 1 4 Ryczkowski Tadeusz Franciszek Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazny Węgrów 4 249

2,54%

Tak
25 1 5 Bartnik Olgierd Maria Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazny Węgrów 5 99

1,01%

25 2 1 Kosińska Wanda Maria Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazny Węgrów 1 181

1,84%

25 2 2 Giers Henryk Stanisław Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazny Węgrów 2 112

1,14%

25 2 3 Marchela Paweł Arkadiusz Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazny Węgrów 3 188

1,92%

Tak
25 2 4 Koc Maria Zofia Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazny Węgrów 4 229

2,33%

Tak
25 2 5 Nojszewski Michał Mariusz Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazny Węgrów 5 116

1,18%

25 3 2 Konopiński Dariusz Władysław Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazny Węgrów 2 183

1,87%

Tak
25 3 3 Wrzosek Sławomir Andrzej Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazny Węgrów 3 112

1,14%

25 3 4 Mielniczek Stanisław Franciszek Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazny Węgrów 4 234

2,38%

Tak
25 3 5 Szcześnik Halina Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazny Węgrów 5 144

1,47%

26 1 1 Giers Jadwiga Krystyna Komitet Wyborczy Wyborców ,, Razem dla Gminy, Miasta i Powiatu " 1 112

1,14%

26 1 2 Wronka Danuta Marianna Komitet Wyborczy Wyborców ,, Razem dla Gminy, Miasta i Powiatu " 2 50

0,51%

26 1 3 Snopkiewicz Jadwiga Barbara Komitet Wyborczy Wyborców ,, Razem dla Gminy, Miasta i Powiatu " 3 97

0,99%

26 1 4 Panasewicz Waldemar Komitet Wyborczy Wyborców ,, Razem dla Gminy, Miasta i Powiatu " 4 47

0,48%

26 1 5 Kresa Tadeusz Antoni Komitet Wyborczy Wyborców ,, Razem dla Gminy, Miasta i Powiatu " 5 171

1,74%

Tak
26 2 1 Poławski Tadeusz Marian Komitet Wyborczy Wyborców ,, Razem dla Gminy, Miasta i Powiatu " 1 42

0,43%

26 2 2 Krzemińska Alicja Stanisława Komitet Wyborczy Wyborców ,, Razem dla Gminy, Miasta i Powiatu " 2 82

0,84%

26 2 3 Duszak Bożena Ewa Komitet Wyborczy Wyborców ,, Razem dla Gminy, Miasta i Powiatu " 3 92

0,94%

26 2 4 Florowski Jerzy Komitet Wyborczy Wyborców ,, Razem dla Gminy, Miasta i Powiatu " 4 44

0,45%

26 2 5 Rudaś Janusz Zbigniew Komitet Wyborczy Wyborców ,, Razem dla Gminy, Miasta i Powiatu " 5 68

0,69%

26 3 1 Domańska Barbara Stefania Komitet Wyborczy Wyborców ,, Razem dla Gminy, Miasta i Powiatu " 1 71

0,72%

26 3 2 Bronisz Janusz Jan Komitet Wyborczy Wyborców ,, Razem dla Gminy, Miasta i Powiatu " 2 35

0,36%

26 3 3 Dejnarowicz Marek Maciej Komitet Wyborczy Wyborców ,, Razem dla Gminy, Miasta i Powiatu " 3 21

0,21%

26 3 4 Jeżowska Teresa Komitet Wyborczy Wyborców ,, Razem dla Gminy, Miasta i Powiatu " 4 22

0,22%

26 3 5 Marczak Monika Anna Komitet Wyborczy Wyborców ,, Razem dla Gminy, Miasta i Powiatu " 5 40

0,41%

27 1 1 Śladowski Roman Jerzy Komitet Wyborczy Stronnictwa Demokratycznego 1 88

0,90%

27 1 2 Panek Mirosław Jan Komitet Wyborczy Stronnictwa Demokratycznego 2 27

0,28%

27 1 3 Kocon Zygmunt Komitet Wyborczy Stronnictwa Demokratycznego 3 16

0,16%

27 1 4 Panufnik Jan Stanisław Komitet Wyborczy Stronnictwa Demokratycznego 4 23

0,23%

27 1 5 Grabowski Andrzej Komitet Wyborczy Stronnictwa Demokratycznego 5 65

0,66%

27 2 4 Rysińska Irena Maria Komitet Wyborczy Stronnictwa Demokratycznego 4 35

0,36%

28 1 1 Gołoś Zofia Irena Komitet Wyborczy Wyborców Węgrów - Nasz Dom 1 125

1,27%

28 1 2 Tomczyk Rudolf Stefan Komitet Wyborczy Wyborców Węgrów - Nasz Dom 2 109

1,11%

28 1 3 Dudek Jan Kazimierz Komitet Wyborczy Wyborców Węgrów - Nasz Dom 3 60

0,61%

28 1 4 Cibor Dariusz Komitet Wyborczy Wyborców Węgrów - Nasz Dom 4 139

1,42%

28 1 5 Gmurkowski Waldemar Komitet Wyborczy Wyborców Węgrów - Nasz Dom 5 150

1,53%

28 2 1 Onaszkiewicz Jerzy Komitet Wyborczy Wyborców Węgrów - Nasz Dom 1 50

0,51%

28 2 2 Turemka Paweł Komitet Wyborczy Wyborców Węgrów - Nasz Dom 2 64

0,65%

28 2 3 Szczepański Andrzej Leszek Komitet Wyborczy Wyborców Węgrów - Nasz Dom 3 29

0,30%

28 2 4 Orzechowski Bogdan Komitet Wyborczy Wyborców Węgrów - Nasz Dom 4 33

0,34%

28 2 5 Szczęśniak Jerzy Edward Komitet Wyborczy Wyborców Węgrów - Nasz Dom 5 214

2,18%

Tak
29 1 1 Marchelewicz Piotr Jarosław Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność i Postęp 1 71

0,72%

29 1 2 Wyszogrodzki Krzysztof Jerzy Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność i Postęp 2 144

1,47%

Tak
29 1 3 Rusjan Halina Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność i Postęp 3 104

1,06%

29 1 4 Dołowy Leszek Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność i Postęp 4 162

1,65%

29 1 5 Roguska Jolanta Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność i Postęp 5 89

0,91%

29 2 1 Kobus Beata Grażyna Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność i Postęp 1 59

0,60%

29 2 2 Kruszewski Antoni Bartłomiej Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność i Postęp 2 122

1,24%

29 2 3 Kłos Elżbieta Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność i Postęp 3 123

1,25%

Tak
29 2 4 Komuda Tadeusz Aleksander Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność i Postęp 4 45

0,46%

29 2 5 Zawadzki Robert Piotr Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność i Postęp 5 65

0,66%

29 3 1 Miklaszewski Jarosław Jan Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność i Postęp 1 22

0,22%

29 3 2 Ciszewski Michał Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność i Postęp 2 85

0,87%

29 3 3 Adamowicz Teresa Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność i Postęp 3 74

0,75%

29 3 4 Kucharek Robert Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność i Postęp 4 42

0,43%

29 3 5 Sowa Mariusz Jerzy Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność i Postęp 5 53

0,54%

30 1 1 Kulik Artur Komitet Wyborczy Wyborców Węgrów - Praca i Rozwój 1 113

1,15%

30 1 2 Tarkowska Małgorzata Zofia Komitet Wyborczy Wyborców Węgrów - Praca i Rozwój 2 27

0,28%

30 1 3 Jurczak Jarosław Bogusław Komitet Wyborczy Wyborców Węgrów - Praca i Rozwój 3 62

0,63%

30 1 4 Brzozowska Aldona Komitet Wyborczy Wyborców Węgrów - Praca i Rozwój 4 20

0,20%

30 2 1 Chrupek Paweł Komitet Wyborczy Wyborców Węgrów - Praca i Rozwój 1 68

0,69%

30 2 3 Roguszewski Tadeusz Stanisław Komitet Wyborczy Wyborców Węgrów - Praca i Rozwój 3 11

0,11%

30 2 4 Karmasz Teresa Komitet Wyborczy Wyborców Węgrów - Praca i Rozwój 4 19

0,19%

30 3 1 Szymczakowska Agnieszka Krystyna Komitet Wyborczy Wyborców Węgrów - Praca i Rozwój 1 23

0,23%

30 3 3 Grodkowska Agnieszka Halina Komitet Wyborczy Wyborców Węgrów - Praca i Rozwój 3 22

0,22%

30 3 4 Perzyna Andrzej Komitet Wyborczy Wyborców Węgrów - Praca i Rozwój 4 11

0,11%

31 1 4 Kałuska Monika Ludwika Komitet Wyborczy Wyborców ,, Rodzina " 4 36

0,37%

* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Kandydaci wybrani do Rady Miejskiej w Węgrowie

Nr listy Numer na liście Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 1 Kietliński Tomasz Maciej 45 246

26,86%

4 3 1 Tempczyk Marcin Zbigniew 33 189

20,63%

25 1 1 Chodowski Jerzy 53 264

28,82%

4 2 2 Sewerynik Marek Józef 55 145

17,18%

25 3 2 Konopiński Dariusz Władysław 45 183

21,68%

29 1 2 Wyszogrodzki Krzysztof Jerzy 54 144

17,06%

25 1 3 Biernat Grzegorz 53 192

22,78%

25 2 3 Marchela Paweł Arkadiusz 33 188

22,30%

29 2 3 Kłos Elżbieta 50 123

14,59%

25 1 4 Ryczkowski Tadeusz Franciszek 56 249

25,83%

25 2 4 Koc Maria Zofia 42 229

23,76%

25 3 4 Mielniczek Stanisław Franciszek 54 234

24,27%

4 1 5 Ulińska Halina Grażyna 52 264

25,38%

26 1 5 Kresa Tadeusz Antoni 58 171

16,44%

28 2 5 Szczęśniak Jerzy Edward 54 214

20,58%