PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Pleszewie

Okręgi wyborcze do Rady Miejskiej w Pleszewie

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 7 0 7
Okręg wyborczy nr 2 6 0 6
Okręg wyborczy nr 3 8 0 8
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 7314 3722

50,89%

3719 3453 92,85% Tak
Okręg wyborczy nr 2 7146 3496

48,92%

3496 3265 93,39% Tak
Okręg wyborczy nr 3 9169 4040

44,06%

4039 3642 90,17% Tak
Suma: 23 629 11 258 47,64% 11 254 10 360 92,06%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miejskiej w Pleszewie

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1341

12,94%

28 2 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 1273

12,29%

24 2 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 1676

16,18%

41 4 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 266

2,57%

21  
19 Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Razem dla Pleszewa" 1202

11,60%

41 3 Tak
20 Komitet Wyborczy FORUM SAMORZĄDOWE ZIEMI PLESZEWSKIEJ 1062

10,25%

23 3 Tak
21 Komitet Wyborczy Towarzystwo Miłośników Pleszewa 3540

34,17%

41 7 Tak
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 4, nr 5, nr 19, nr 20 4878

47,08%

Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1341

12,94%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 1273

12,29%

Tak
19 Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Razem dla Pleszewa" 1202

11,60%

Tak
20 Komitet Wyborczy FORUM SAMORZĄDOWE ZIEMI PLESZEWSKIEJ 1062

10,25%

Tak
Grupa list nr 6, nr 7, nr 21 5482

52,92%

Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 1676

16,18%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 266

2,57%

Nie
21 Komitet Wyborczy Towarzystwo Miłośników Pleszewa 3540

34,17%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Miejskiej w Pleszewie

Nr listy Numer na liście Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 1 Klak Tomasz Grzegorz 37 341

9,88%

5 2 1 Kaczmarek Błażej Jakub 30 232

6,72%

6 1 1 Chołody Artur 25 129

3,74%

19 1 1 Żychlewicz Tadeusz Marian 59 107

3,10%

20 1 1 Grala-Kałużna Adela Wanda 54 284

8,22%

21 1 1 Kołtuniewski Mieczysław Jan 67 276

7,99%

21 2 1 Ptak Jan Feliks 57 189

5,47%

5 1 2 Sitnicki Marcin Piotr 31 272

8,33%

6 1 2 Kowcuń Eryk Marcin 27 192

5,88%

19 1 2 Kuberka Tomasz Henryk 60 93

2,85%

20 1 2 Hasiński Piotr Marian 57 183

5,60%

21 1 2 Adamek Marian 54 400

12,25%

21 3 2 Grobys Włodzimierz Mirosław 54 239

7,32%

4 1 3 Korzeniewska Jolanta Maria 40 127

3,49%

6 1 3 Skowroński Czesław Wacław 55 180

4,94%

6 5 3 Woźny Tadeusz 72 115

3,16%

19 4 3 Jędrasiak Piotr 44 106

2,91%

20 1 3 Nawrocki Zbigniew Józef 45 96

2,64%

21 1 3 Wajsnis Olgierd Jan 48 256

7,03%

21 3 3 Suska Marian Jan 60 168

4,61%

21 7 3 Dryjański Dariusz Sylwester 41 199

5,46%