PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Miasta Suwałki

Okręgi wyborcze do Rady Miasta Suwałki

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 5 0 5
Okręg wyborczy nr 2 6 0 6
Okręg wyborczy nr 3 6 0 6
Okręg wyborczy nr 4 6 0 6
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 11078 4952

44,70%

4946 4691

94,84%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 13800 6216

45,04%

6210 5931

95,51%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 14163 5884

41,54%

5882 5665

96,31%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 13785 5741

41,65%

5736 5492

95,75%

Tak
Suma: 52 826 22 793 43,15% 22 774 21 779 95,63%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miasta Suwałki

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 5325

24,45%

46 4 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 1910

8,77%

31 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 3136

14,40%

43 5 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 493

2,26%

44  
15 Komitet Wyborczy Wyborców "Z GAJEWSKIM DLA SUWAŁK" 7394

33,95%

46 10 Tak
16 Komitet Wyborczy Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego 604

2,77%

22  
17 Komitet Wyborczy Wyborców "BLOK SAMORZĄDOWY" 2917

13,39%

46 4 Tak
* - % głosów w skali miasta

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych*
Grupa list nr 6, nr 7, nr 15, nr 17 13940

64,01%

Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 3136

14,40%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 493

2,26%

Nie
15 Komitet Wyborczy Wyborców "Z GAJEWSKIM DLA SUWAŁK" 7394

33,95%

Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców "BLOK SAMORZĄDOWY" 2917

13,39%

Tak
* - % głosów w skali miasta

Kandydaci wybrani do Rady Miasta Suwałki

Nr listy Numer na liście Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 1 Koncewicz Zdzisław 44 286

6,10%

6 4 1 Dunat Bożena 46 221

4,71%

15 6 1 Lewoc-Chrostowska Wanda 54 300

6,40%

15 10 1 Siemaszko Zdzisław Walerian 53 284

6,05%

17 1 1 Urbanowicz Mieczysław 62 131

2,79%

4 1 2 Schabieński Jarosław 41 646

10,89%

6 1 2 Jurewicz Mieczysław 58 234

3,95%

15 1 2 Gajewski Józef 58 1225

20,65%

15 6 2 Ołowniuk Krzysztof 53 196

3,30%

15 7 2 Ołów Adam 43 268

4,52%

17 1 2 Sieczkowski Stanisław 57 175

2,95%

4 1 3 Matusiewicz Andrzej Mirosław 48 419

7,40%

6 1 3 Ołów Ryszard 56 231

4,08%

6 11 3 Zamaro Tadeusz Franciszek 57 236

4,17%

15 1 3 Dębski Roman 60 249

4,40%

15 3 3 Marczewski Włodzimierz 60 271

4,78%

17 2 3 Turowski Andrzej 56 171

3,02%

4 1 4 Szymańczyk Tadeusz 47 335

6,10%

6 1 4 Brzeziński Waldemar Kazimierz 48 194

3,53%

15 3 4 Gajewska Mieczysława Halina 50 205

3,73%

15 7 4 Klimczyk Mariusz 36 500

9,10%

15 10 4 Ruszewska Anna 30 219

3,99%

17 2 4 Szeszko Sławomir Jan 39 190

3,46%