PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Miejskiej Legnicy

Okręgi wyborcze do Rady Miejskiej Legnicy

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 5 0 5
Okręg wyborczy nr 2 5 0 5
Okręg wyborczy nr 3 5 0 5
Okręg wyborczy nr 4 5 0 5
Okręg wyborczy nr 5 5 0 5
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 17091 6661

38,97%

6619 6416

96,93%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 16788 6230

37,11%

6214 5899

94,93%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 16228 5539

34,13%

5501 5302

96,38%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 16362 6962

42,55%

6952 6657

95,76%

Tak
Okręg wyborczy nr 5 17116 7315

42,74%

7310 7005

95,83%

Tak
Suma: 83 585 32 707 39,13% 32 596 31 279 95,96%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miejskiej Legnicy

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1745

5,58%

50 2 Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 5890

18,83%

49 6 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 6390

20,43%

45 5 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 4687

14,98%

46 4 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1503

4,81%

46  
16 Komitet Wyborczy Wyborców RUCH SPOŁECZNY LEGNICZAN 423

1,35%

24  
17 Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Krzakowskiego 5895

18,85%

48 5 Tak
18 Komitet Wyborczy Forum Legnickie 4746

15,17%

50 3 Tak
* - % głosów w skali miasta

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych*
Grupa list nr 2, nr 4, nr 7 9138

29,21%

Tak
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1745

5,58%

Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 5890

18,83%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1503

4,81%

Nie
Grupa list nr 6, nr 17 10582

33,83%

Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 4687

14,98%

Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Krzakowskiego 5895

18,85%

Tak
Grupa list nr 16, nr 18 5169

16,53%

Tak
16 Komitet Wyborczy Wyborców RUCH SPOŁECZNY LEGNICZAN 423

1,35%

Nie
18 Komitet Wyborczy Forum Legnickie 4746

15,17%

Tak
* - % głosów w skali miasta

Kandydaci wybrani do Rady Miejskiej Legnicy

Nr listy Numer na liście Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 1 Kurowski Jan Bronisław 39 592

9,23%

4 4 1 Cisło Mieczysław 60 217

3,38%

5 1 1 Frost Paweł Marcin 37 550

8,57%

6 1 1 Cichoń Wojciech Andrzej 45 333

5,19%

17 1 1 Kępa Ryszard Andrzej 50 587

9,15%

2 2 2 Płucieniczak Anna 51 202

3,42%

4 1 2 Wierzbicki Adam Wiesław 45 652

11,05%

5 1 2 Mozolewski Klaudiusz Piotr 31 345

5,85%

6 1 2 Hałaszyński Kazimierz Jan 57 247

4,19%

17 1 2 Kalski Włodzimierz Jan 52 215

3,64%

2 1 3 Kostrowicki Krystyn 70 206

3,89%

4 1 3 Baczyński Jacek Marcin 22 478

9,02%

5 1 3 Kropiwnicki Robert 32 668

12,60%

17 4 3 Czeszejko-Sochacka Małgorzata 42 290

5,47%

18 2 3 Tulejko Włodzimierz 64 203

3,83%

4 1 4 Opaliński Krzysztof 54 680

10,21%

5 1 4 Słomczyńska Bogumiła Maria 58 540

8,11%

6 1 4 Stembalski Mieczysław 60 268

4,03%

17 1 4 Gizicka-Krasińska Krystyna 61 339

5,09%

18 1 4 Szynalski Jan 54 336

5,05%

4 1 5 Szymańska Ewa Zofia 54 527

7,52%

5 1 5 Dudek Zbigniew 53 455

6,50%

6 1 5 Huzarski Michał Seweryn 30 281

4,01%

17 1 5 Czeszejko-Sochacka Ewa Urszula 53 708

10,11%

18 2 5 Dybek Krzysztof Piotr 46 691

9,86%