PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Miasta Chełm

Okręgi wyborcze do Rady Miasta Chełm

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 5 0 5
Okręg wyborczy nr 2 7 0 7
Okręg wyborczy nr 3 5 0 5
Okręg wyborczy nr 4 6 0 6
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 12897 5136

39,82%

5132 4886

95,21%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 15283 6405

41,91%

6402 6182

96,56%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 13230 5406

40,86%

5400 5180

95,93%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 13765 6149

44,67%

6144 5887

95,82%

Tak
Suma: 55 175 23 096 41,86% 23 078 22 135 95,91%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miasta Chełm

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1496

6,76%

45 2 Tak
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1195

5,40%

45 Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 4828

21,81%

46 5 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 3089

13,96%

46 4 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 507

2,29%

24  
14 Komitet Wyborczy Wyborców KRZYSZTOFA GRABCZUKA RAZEM DLA CHEŁMA 3812

17,22%

46 4 Tak
15 Komitet Wyborczy Wyborców Agaty FISZ "POSTAW NA CHEŁM" 4695

21,21%

46 4 Tak
16 Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA ROZWÓJ I DEMOKRACJA 2513

11,35%

44 4 Tak
* - % głosów w skali miasta

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych*
Grupa list nr 1, nr 2 2691

12,16%

Tak
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1496

6,76%

Tak
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1195

5,40%

Tak
Grupa list nr 4, nr 7 5335

24,10%

Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 4828

21,81%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 507

2,29%

Nie
Grupa list nr 5, nr 14, nr 16 9414

42,53%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 3089

13,96%

Tak
14 Komitet Wyborczy Wyborców KRZYSZTOFA GRABCZUKA RAZEM DLA CHEŁMA 3812

17,22%

Tak
16 Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA ROZWÓJ I DEMOKRACJA 2513

11,35%

Tak
* - % głosów w skali miasta

Kandydaci wybrani do Rady Miasta Chełm

Nr listy Numer na liście Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 1 Kuśmierz Waldemar Tadeusz 37 483

9,89%

5 3 1 Grabczuk Dariusz 38 324

6,63%

14 1 1 Cios Mariusz 43 155

3,17%

15 1 1 Mazurek Kazimierz Marian 69 367

7,51%

16 1 1 Mościcki Stanisław 54 119

2,44%

1 1 2 Dargiewicz Lucyna 50 106

1,71%

4 1 2 Osowski Andrzej 43 259

4,19%

4 2 2 Czech Mirosław 48 200

3,24%

5 1 2 Kowalczuk Mariusz 40 265

4,29%

14 1 2 Santor Andrzej 54 248

4,01%

15 1 2 Siepsiak Paweł Ryszard 30 254

4,11%

16 1 2 Jaszczuk Ewa Małgorzata 36 207

3,35%

4 1 3 Kisiel Dominik 31 459

8,86%

5 1 3 Jaworski Jerzy Andrzej 54 147

2,84%

14 1 3 Grabczuk Krzysztof 44 349

6,74%

15 1 3 Fisz Agata 33 567

10,95%

16 1 3 Otkała Tomasz 28 183

3,53%

1 1 4 Juszczak Artur Paweł 36 92

1,56%

4 1 4 Gębal Anna Lucyna 44 282

4,79%

5 2 4 Zbarachewicz Marek Jan 51 206

3,50%

14 1 4 Bajko Zbigniew 51 233

3,96%

15 1 4 Dżaman Henryk 57 340

5,78%

16 1 4 Baranowski Maciej Maksym 27 262

4,45%