PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Miasta Ruda Śląska

Okręgi wyborcze do Rady Miasta Ruda Śląska

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 8 0 8
Okręg wyborczy nr 2 6 0 6
Okręg wyborczy nr 3 6 0 6
Okręg wyborczy nr 4 5 0 5
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 36047 12869

35,70%

12858 12348

96,03%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 26212 9065

34,58%

9054 8602

95,01%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 29094 11852

40,74%

11831 11289

95,42%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 25651 8719

33,99%

8707 8335

95,73%

Tak
Suma: 117 004 42 505 36,33% 42 450 40 574 95,58%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miasta Ruda Śląska

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 800

1,97%

27  
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 7703

18,99%

48 4 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 11127

27,42%

50 9 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 5040

12,42%

41 3 Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców Społeczny Komitet Obrony Mieszkańców Gmina Ruda Śląska 561

1,38%

20  
18 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 696

1,72%

38  
19 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie Dla Rudy Śląskiej 9307

22,94%

50 7 Tak
20 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Nasze Miasto Ruda Śląska 4359

10,74%

44 2 Tak
21 Komitet Wyborczy Ruch Autonomii Śląska 981

2,42%

26  
* - % głosów w skali miasta

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych*
Grupa list nr 2, nr 4 8503

20,96%

Tak
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 800

1,97%

Nie
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 7703

18,99%

Tak
Grupa list nr 5, nr 17, nr 19 20995

51,74%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 11127

27,42%

Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców Społeczny Komitet Obrony Mieszkańców Gmina Ruda Śląska 561

1,38%

Nie
19 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie Dla Rudy Śląskiej 9307

22,94%

Tak
* - % głosów w skali miasta

Kandydaci wybrani do Rady Miasta Ruda Śląska

Nr listy Numer na liście Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 1 Bubała Antoni Robert 67 651

5,27%

5 1 1 Wyżgoł Jan 58 938

7,60%

5 5 1 Kucharski Władysław 59 493

3,99%

5 16 1 Abuzied Yousif 40 779

6,31%

6 1 1 Howaniec Teodor 64 414

3,35%

19 1 1 Stania Andrzej 58 737

5,97%

19 2 1 Domżalski Zbigniew Józef 47 503

4,07%

20 1 1 Osmenda Józef Ernest 59 446

3,61%

4 1 2 Skudlik Józef Jerzy 54 667

7,75%

5 1 2 Kania Jarosław 41 1027

11,94%

5 2 2 Gładysz Cecylia 64 424

4,93%

6 1 2 Piórkowski Henryk Dominik 61 476

5,53%

19 1 2 Pytlok Andrzej Tadeusz 61 359

4,17%

19 2 2 Pierończyk Michał Walerian 28 244

2,84%

4 1 3 Myszur Kazimierz Józef 47 492

4,36%

5 3 3 Grozmani Tadeusz 50 494

4,38%

5 5 3 Kansy Bogusława Olga 55 654

5,79%

6 1 3 Potyrała Dariusz 45 307

2,72%

19 1 3 Mucha Jan Paweł 52 773

6,85%

19 2 3 Hanke Witold Leszek 38 552

4,89%

4 1 4 Drażyk Jerzy Mateusz 50 532

6,38%

5 1 4 Kołada Joanna Regina 48 658

7,89%

5 2 4 Dryja Władysław Ryszard 52 456

5,47%

19 1 4 Wyciślik Jakub 54 674

8,09%

20 1 4 Pejas Marek 46 672

8,06%