PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Miejskiej Kalisza

Okręgi wyborcze do Rady Miejskiej Kalisza

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 5 0 5
Okręg wyborczy nr 2 5 0 5
Okręg wyborczy nr 3 5 0 5
Okręg wyborczy nr 4 5 0 5
Okręg wyborczy nr 5 5 0 5
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 18406 7248

39,38%

7181 6818

94,94%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 16503 6562

39,76%

6514 6206

95,27%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 17752 7896

44,48%

7819 7568

96,79%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 16340 7248

44,36%

7246 6968

96,16%

Tak
Okręg wyborczy nr 5 17446 7578

43,44%

7528 7114

94,50%

Tak
Suma: 86 447 36 532 42,26% 36 288 34 674 95,55%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miejskiej Kalisza

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 636

1,83%

28  
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 6253

18,03%

48 5 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 6417

18,51%

50 5 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 4296

12,39%

47 2 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 949

2,74%

45  
20 Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA P.N. "WSZYSTKO DLA KALISZA" 5415

15,62%

50 5 Tak
21 Komitet Wyborczy Wyborców Kaliska Inicjatywa Obywatelska 1137

3,28%

50  
22 Komitet Wyborczy TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI KALISKIEJ 2554

7,37%

42 2 Tak
23 Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄDNY KALISZ" 7017

20,24%

50 6 Tak
* - % głosów w skali miasta

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych*
Grupa list nr 2, nr 4, nr 7 7838

22,60%

Tak
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 636

1,83%

Nie
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 6253

18,03%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 949

2,74%

Nie
Grupa list nr 5, nr 21 7554

21,79%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 6417

18,51%

Tak
21 Komitet Wyborczy Wyborców Kaliska Inicjatywa Obywatelska 1137

3,28%

Nie
Grupa list nr 20, nr 22, nr 23 14986

43,22%

Tak
20 Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA P.N. "WSZYSTKO DLA KALISZA" 5415

15,62%

Tak
22 Komitet Wyborczy TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI KALISKIEJ 2554

7,37%

Tak
23 Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄDNY KALISZ" 7017

20,24%

Tak
* - % głosów w skali miasta

Kandydaci wybrani do Rady Miejskiej Kalisza

Nr listy Numer na liście Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 1 Piotrowski Roman 44 275

4,03%

5 1 1 Sapiński Grzegorz Marcin 35 417

6,12%

20 2 1 Chwiałkowski Grzegorz Stanisław 69 350

5,13%

22 2 1 Góral Urszula 65 155

2,27%

23 1 1 Przybył Adela Maria 60 494

7,25%

4 6 2 Plichta Andrzej 48 326

5,25%

5 1 2 Sitarz Witold Jan 61 533

8,59%

20 7 2 Mancewicz Jolanta Maria 63 308

4,96%

22 1 2 Małecka Regina Maria 52 106

1,71%

23 2 2 Witczak Ewa Aleksandra 50 279

4,50%

4 1 3 Nowacki Bogdan Karol 39 466

6,16%

5 1 3 Grodziński Dariusz 26 505

6,67%

20 1 3 Gabrysiak Mirosław Józef 44 548

7,24%

23 1 3 Pęcherz Janusz Andrzej 52 915

12,09%

23 2 3 Lewandowski Ireneusz Paweł 36 253

3,34%

4 2 4 Żelazny Filip 26 463

6,64%

5 1 4 Gołębiak Paweł Przemysław 34 472

6,77%

6 1 4 Krawczykowski Tadeusz Jan 60 412

5,91%

20 8 4 Madejczyk Jerzy Ryszard 57 198

2,84%

23 1 4 Urbanowska Iwonka 71 535

7,68%

4 1 5 Muth Włodzimierz Kazimierz 62 589

8,28%

5 1 5 Kołaciński Radosław Krzysztof 31 623

8,76%

6 1 5 Majewska Kamila Manuela 31 592

8,32%

20 6 5 Nowak Marek Tadeusz 30 184

2,59%

23 1 5 Wrzesińska Barbara 57 364

5,12%