PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Słupsku

Okręgi wyborcze do Rady Miejskiej w Słupsku

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 7 0 7
Okręg wyborczy nr 2 5 0 5
Okręg wyborczy nr 3 6 0 6
Okręg wyborczy nr 4 5 0 5
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 23846 9626

40,37%

9625 9281

96,43%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 17098 6827

39,93%

6821 6517

95,54%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 20179 6682

33,11%

6659 6335

95,13%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 17390 6939

39,90%

6916 6601

95,45%

Tak
Suma: 78 513 30 074 38,30% 30 021 28 734 95,71%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miejskiej w Słupsku

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1843

6,41%

45 1 Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 5243

18,25%

45 6 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 7455

25,94%

43 7 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 4533

15,78%

42 4 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 756

2,63%

43  
15 Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Porozumienie Prawicy 449

1,56%

45  
16 Komitet Wyborczy Wierni Polsce 220

0,77%

24  
17 Komitet Wyborczy Wyborców SŁUPSKIEGO POROZUMIENIA SAMORZĄDOWEGO 3133

10,90%

46 1 Tak
18 Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Kobylińskiego 4506

15,68%

46 4 Tak
19 Komitet Wyborczy Wyborców "DWA POKOLENIA" 596

2,07%

29  
* - % głosów w skali miasta

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych*
Grupa list nr 2, nr 4, nr 7, nr 15 8291

28,85%

Tak
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1843

6,41%

Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 5243

18,25%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 756

2,63%

Nie
15 Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Porozumienie Prawicy 449

1,56%

Nie
Grupa list nr 5, nr 19 8051

28,02%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 7455

25,94%

Tak
19 Komitet Wyborczy Wyborców "DWA POKOLENIA" 596

2,07%

Nie
Grupa list nr 6, nr 18 9039

31,46%

Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 4533

15,78%

Tak
18 Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Kobylińskiego 4506

15,68%

Tak
* - % głosów w skali miasta

Kandydaci wybrani do Rady Miejskiej w Słupsku

Nr listy Numer na liście Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 1 Kujawski Robert 28 729

7,85%

4 2 1 Rosiński Jerzy Tomasz 49 238

2,56%

5 1 1 Konwiński Zbigniew Marek 32 1131

12,19%

5 2 1 Machaliński Romuald 56 316

3,40%

6 1 1 Nowak Bronisław 46 301

3,24%

17 1 1 Dobkowski Bogusław 65 391

4,21%

18 1 1 Krawczykiewicz Jolanta 41 161

1,73%

4 1 2 Bobrowski Tadeusz 58 430

6,60%

4 6 2 Kisielewski Witold Michał 59 224

3,44%

5 1 2 Sołowin Zdzisław 57 587

9,01%

6 2 2 Szewczyk Paweł Grzegorz 25 517

7,93%

18 1 2 Kaczmarczyk Andrzej Jan 43 251

3,85%

2 1 3 Pająk Mirosław 55 451

7,12%

4 1 3 Lewenstam Wojciech Kazimierz 49 568

8,97%

5 1 3 Kumik Ewa Barbara 50 513

8,10%

5 4 3 Skowroński Paweł Rafał 41 326

5,15%

6 1 3 Hałasiewicz Władysław 55 238

3,76%

18 1 3 Kobyliński Maciej Tadeusz 62 538

8,49%

4 1 4 Kruk Ryszard 53 320

4,85%

5 1 4 Lange Jan 54 375

5,68%

5 4 4 Cetera Karolina Ewa 28 396

6,00%

6 1 4 Obecny Andrzej 53 427

6,47%

18 1 4 Danilecka - Wojewódzka Krystyna 53 842

12,76%