PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Miasta Szczecin

Okręgi wyborcze do Rady Miasta Szczecin

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 7 0 7
Okręg wyborczy nr 2 7 0 7
Okręg wyborczy nr 3 5 0 5
Okręg wyborczy nr 4 6 0 6
Okręg wyborczy nr 5 6 0 6
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 69934 28912

41,34%

28857 27835

96,46%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 73670 30243

41,05%

30153 29088

96,47%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 55397 23042

41,59%

22989 22067

95,99%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 65664 31206

47,52%

31171 30190

96,85%

Tak
Okręg wyborczy nr 5 59112 25335

42,86%

25186 24342

96,65%

Tak
Suma: 323 777 138 738 42,85% 138 356 133 522 96,51%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miasta Szczecin

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2620

1,96%

37  
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2997

2,24%

62  
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 31675

23,72%

62 10 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 55001

41,19%

62 15 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 26894

20,14%

54 6 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2796

2,09%

42  
13 Komitet Wyborczy Wyborców Teresy Grażyny Kochańskiej 3798

2,84%

40  
14 Komitet Wyborczy Wyborców Stadion 2009 1434

1,07%

25  
15 Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej 1328

0,99%

36  
16 Komitet Wyborczy Wyborców Obrona Zwierząt Ochrona Natury 222

0,17%

18  
17 Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Lewandowskiego. Szczecin 21 359

0,27%

19  
18 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Serce Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski-Zarząd Główny 880

0,66%

25  
19 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Komitetu Mariana Jurczyka 2378

1,78%

32  
20 Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Manduka "CZAS" 1140

0,85%

31  
* - % głosów w skali miasta

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych*
Grupa list nr 1, nr 5 57621

43,15%

Tak
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2620

1,96%

Nie
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 55001

41,19%

Tak
Grupa list nr 2, nr 4, nr 7, nr 14, nr 15, nr 16 40452

30,30%

Tak
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2997

2,24%

Nie
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 31675

23,72%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2796

2,09%

Nie
14 Komitet Wyborczy Wyborców Stadion 2009 1434

1,07%

Nie
15 Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej 1328

0,99%

Nie
16 Komitet Wyborczy Wyborców Obrona Zwierząt Ochrona Natury 222

0,17%

Nie
Grupa list nr 13, nr 18 4678

3,50%

Nie
13 Komitet Wyborczy Wyborców Teresy Grażyny Kochańskiej 3798

2,84%

Nie
18 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Serce Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski-Zarząd Główny 880

0,66%

Nie
* - % głosów w skali miasta

Kandydaci wybrani do Rady Miasta Szczecin

Nr listy Numer na liście Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 1 Biernat Stefania Elżbieta 61 2542

9,13%

4 7 1 Karut Andrzej 57 763

2,74%

5 1 1 Grodzki Tomasz Paweł 48 3448

12,39%

5 2 1 Dzikowski Władysław 47 1513

5,44%

5 3 1 Gzyl Paweł Dariusz 32 1376

4,94%

5 5 1 Kalina Teresa 54 875

3,14%

6 3 1 Mickiewicz Andrzej 49 1468

5,27%

4 1 2 Szałabawka Artur Lesław 39 1918

6,59%

4 3 2 Dąbrowski Witold 49 1022

3,51%

5 1 2 Pawlak Arkadiusz Marcin 31 3579

12,30%

5 4 2 Pańka Urszula 49 1972

6,78%

5 10 2 Dymkowski Robert Jarosław 36 1213

4,17%

6 1 2 Arłukowicz Bartosz Adam 35 4176

14,36%

6 2 2 Stopyra Jan Władysław 71 1165

4,01%

4 1 3 Hinc Tomasz Wojciech 32 2000

9,06%

4 3 3 Goc Marek Krzysztof 35 560

2,54%

5 1 3 Zaremba Renata 39 4361

19,76%

5 3 3 Baran Bazyli 62 994

4,50%

6 1 3 Wijas Jędrzej Piotr 29 1855

8,41%

4 1 4 Lubińska Teresa Krystyna 53 4393

14,55%

4 2 4 Kopacka Marzena Teresa 29 999

3,31%

5 1 4 Zielińska Grażyna 47 4004

13,26%

5 2 4 Marcinkiewicz Michał Piotr 22 3180

10,53%

5 5 4 Marlicz Katarzyna Barbara 34 1513

5,01%

6 1 4 Juras Paweł Marek 31 2478

8,21%

4 1 5 Duklanowski Leszek 59 1947

8,00%

4 2 5 Kopeć Maciej Stanisław 44 945

3,88%

5 1 5 Bartnik Paweł Robert 47 4449

18,28%

5 4 5 Lemm Judyta 49 1251

5,14%

5 6 5 Posłuszny Jan Antoni 46 1134

4,66%

6 1 5 Kęsik Piotr Wiktor 38 2113

8,68%