PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Elblągu

Okręgi wyborcze do Rady Miejskiej w Elblągu

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 5 0 5
Okręg wyborczy nr 2 5 0 5
Okręg wyborczy nr 3 5 0 5
Okręg wyborczy nr 4 5 0 5
Okręg wyborczy nr 5 5 0 5
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 20280 7537

37,16%

7536 7198

95,51%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 20523 7947

38,72%

7938 7629

96,11%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 19974 7859

39,35%

7858 7482

95,22%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 19515 7821

40,08%

7818 7444

95,22%

Tak
Okręg wyborczy nr 5 19707 7039

35,72%

7026 6631

94,38%

Tak
Suma: 99 999 38 203 38,20% 38 176 36 384 95,31%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miejskiej w Elblągu

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 138

0,38%

5  
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 9588

26,35%

50 5 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 9873

27,14%

50 9 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 10126

27,83%

50 8 Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNY ELBLĄG 1412

3,88%

50  
18 Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA "DOBRY SAMORZĄD" 3514

9,66%

40 3 Tak
19 Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIE ROZWÓJ I PRACA PRZYSZŁOŚCIĄ SAMORZĄDU 1733

4,76%

49  
* - % głosów w skali miasta

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych*
Grupa list nr 5, nr 19 11606

31,90%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 9873

27,14%

Tak
19 Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIE ROZWÓJ I PRACA PRZYSZŁOŚCIĄ SAMORZĄDU 1733

4,76%

Nie
Grupa list nr 6, nr 18 13640

37,49%

Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 10126

27,83%

Tak
18 Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA "DOBRY SAMORZĄD" 3514

9,66%

Tak
* - % głosów w skali miasta

Kandydaci wybrani do Rady Miejskiej w Elblągu

Nr listy Numer na liście Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 1 Tomczyński Andrzej 55 984

13,67%

5 1 1 Gelert Elżbieta Kazimiera 51 1044

14,50%

5 3 1 Pączkowski Jan Jacek 47 224

3,11%

6 1 1 Dziewiałtowski-Gintowt Juliusz 65 821

11,41%

6 4 1 Witkowski Jan 69 286

3,97%

4 1 2 Hajdukowski Janusz 51 540

7,08%

5 1 2 Naguszewski Tadeusz 52 1193

15,64%

5 3 2 Zgirski Ryszard Stanisław 55 249

3,26%

6 1 2 Gliszczyński Marek Jerzy 50 744

9,75%

18 4 2 Milusz Bogusław 35 200

2,62%

4 1 3 Wilk Jerzy Zbigniew 51 1187

15,86%

5 1 3 Wcisła Jerzy 48 611

8,17%

5 2 3 Soja Andrzej Sławomir 46 474

6,34%

6 1 3 Nowak Janusz Dariusz 48 542

7,24%

18 1 3 Sprawka Ewa Urszula 45 165

2,21%

4 1 4 Olszewski Zdzisław Czesław 71 611

8,21%

5 1 4 Strzelec Witold 31 544

7,31%

6 1 4 Słonina Henryk 67 1700

22,84%

6 2 4 Kula Sławomir Antoni 52 206

2,77%

18 5 4 Macutkiewicz Piotr Witold 38 255

3,43%

4 1 5 Pruszak Marek Piotr 44 803

12,11%

5 1 5 Lotkowski Leszek Grzegorz 37 464

7,00%

5 3 5 Lewandowski Tomasz 34 332

5,01%

6 1 5 Gulda Marek Waldemar 49 640

9,65%

6 6 5 Muszyńska Krystyna 57 278

4,19%