PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Miasta Świnoujście

Okręgi wyborcze do Rady Miasta Świnoujście

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 7 0 7
Okręg wyborczy nr 2 7 0 7
Okręg wyborczy nr 3 7 0 7
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 12968 6222

47,98%

6213 5979

96,23%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 9934 4485

45,15%

4485 4271

95,23%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 10758 4697

43,66%

4696 4498

95,78%

Tak
Suma: 33 660 15 404 45,76% 15 394 14 748 95,80%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miasta Świnoujście

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1962

13,30%

42 3 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 2339

15,86%

42 3 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 3728

25,28%

42 6 Tak
13 Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni dla Rozwoju Miasta Świnoujścia 1667

11,30%

42 3 Tak
14 Komitet Wyborczy Wyborców Na Wyspach 1364

9,25%

39 1 Tak
15 Komitet Wyborczy Wyborców Wybierz Świnoujście 1381

9,36%

37 2 Tak
16 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie dla Świnoujścia 1253

8,50%

39 2 Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców Świnoujskie Forum Samorządowe Most 1054

7,15%

36 1 Tak
* - % głosów w skali miasta

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych*
Grupa list nr 5, nr 16 3592

24,36%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 2339

15,86%

Tak
16 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie dla Świnoujścia 1253

8,50%

Tak
Grupa list nr 13, nr 17 2721

18,45%

Tak
13 Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni dla Rozwoju Miasta Świnoujścia 1667

11,30%

Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców Świnoujskie Forum Samorządowe Most 1054

7,15%

Tak
Grupa list nr 14, nr 15 2745

18,61%

Tak
14 Komitet Wyborczy Wyborców Na Wyspach 1364

9,25%

Tak
15 Komitet Wyborczy Wyborców Wybierz Świnoujście 1381

9,36%

Tak
* - % głosów w skali miasta

Kandydaci wybrani do Rady Miasta Świnoujście

Nr listy Numer na liście Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 1 Mrozek Andrzej 54 275

4,60%

5 1 1 Mireński Marcin Mieczysław 24 176

2,94%

6 1 1 Agatowska Joanna Monika 34 352

5,89%

6 2 1 Sujka Paweł 40 253

4,23%

13 1 1 Huszcza Stanisław 55 108

1,81%

14 10 1 Szczodry Andrzej Marian 48 205

3,43%

16 1 1 Fąfara Henryk 60 103

1,72%

4 1 2 Zając Edward Leon 59 323

7,56%

5 1 2 Kurszewska Irena Helena 54 264

6,18%

6 3 2 Buczyński Waldemar Zdzisław 60 186

4,35%

6 4 2 Dulnik Krystyna 64 200

4,68%

13 9 2 Pawlicka Katarzyna 38 94

2,20%

15 5 2 Krygier Czesław Michał 68 140

3,28%

16 1 2 Możejko Stanisław 52 182

4,26%

4 1 3 Michański Ireneusz Maciej 38 103

2,29%

5 1 3 Pusz Rafał 33 138

3,07%

6 1 3 Kowalski Leon Ryszard 59 298

6,63%

6 4 3 Kaczmarek Tadeusz 49 143

3,18%

13 1 3 Pomieczyński Zbigniew 54 220

4,89%

15 9 3 Nowicki Sławomir Stanisław 41 218

4,85%

17 11 3 Teterycz Ryszard Mieczysław 54 198

4,40%