PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Wejherowskiego

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu Wejherowskiego

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 3 0 3
Okręg wyborczy nr 2 7 0 7
Okręg wyborczy nr 3 7 0 7
Okręg wyborczy nr 4 3 0 3
Okręg wyborczy nr 5 5 0 5
Okręg wyborczy nr 6 4 0 4
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 13927 6336

45,49%

6323 6012

95,08%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 34573 16180

46,80%

16164 15428

95,45%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 35998 17126

47,57%

17102 16070

93,97%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 12600 6281

49,85%

6276 5832

92,93%

Tak
Okręg wyborczy nr 5 21896 12780

58,37%

12769 11574

90,64%

Tak
Okręg wyborczy nr 6 17817 8935

50,15%

8932 8061

90,25%

Tak
Suma: 136 811 67 638 49,44% 67 566 62 977 93,21%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu Wejherowskiego

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1984

3,15%

23  
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 10852

17,23%

36 5 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 23769

37,74%

53 12 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1927

3,06%

22  
15 Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 11206

17,79%

42 5 Tak
16 Komitet Wyborczy Wyborców "Lepszy Powiat" 7451

11,83%

47 4 Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMIA WEJHEROWSKA 5788

9,19%

46 3 Tak
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 2, nr 4, nr 7, nr 16 22214

35,27%

Tak
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1984

3,15%

Nie
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 10852

17,23%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1927

3,06%

Nie
16 Komitet Wyborczy Wyborców "Lepszy Powiat" 7451

11,83%

Tak
Grupa list nr 5, nr 17 29557

46,93%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 23769

37,74%

Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMIA WEJHEROWSKA 5788

9,19%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu Wejherowskiego

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
5 1 Wicki Stanisław KW Platforma Obywatelska RP 60 961

15,98%

5 1 Conradi Jerzy KW Platforma Obywatelska RP 50 681

11,33%

17 1 Klajnszmit Halina Ewa KWW "ZIEMIA WEJHEROWSKA" 39 450

7,49%

4 2 Zabłocki Janusz KW Prawo i Sprawiedliwość 60 1508

9,77%

4 2 Słowikowska Łucja Danuta KW Prawo i Sprawiedliwość 52 638

4,14%

5 2 Kuczmarski Dariusz Stanisław KW Platforma Obywatelska RP 46 1343

8,70%

5 2 Bach Ludwik KW Platforma Obywatelska RP 56 1408

9,13%

5 2 Oglęcka Lucyna KW Platforma Obywatelska RP 55 1272

8,24%

15 2 Winczewski Leszek KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 43 606

3,93%

16 2 Knop Roman KWW "Lepszy Powiat" 51 486

3,15%

4 3 Gaszta Grzegorz Marek KW Prawo i Sprawiedliwość 41 1507

9,38%

5 3 Reszke Józef KW Platforma Obywatelska RP 52 2152

13,39%

5 3 Szczygieł Wiesław KW Platforma Obywatelska RP 54 882

5,49%

15 3 Lisius Gabriela Ewa KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 45 987

6,14%

16 3 Mazur Stefan Adam KWW "Lepszy Powiat" 54 726

4,52%

16 3 Thiel Jacek Wojciech KWW "Lepszy Powiat" 32 615

3,83%

17 3 Odyniecki Mirosław Wacław KWW "ZIEMIA WEJHEROWSKA" 59 380

2,36%

5 4 Seweryn Wacław KW Platforma Obywatelska RP 52 1079

18,50%

15 4 Daleka Ewa KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 47 854

14,64%

17 4 Bujanowicz Stanisława Helena KWW "ZIEMIA WEJHEROWSKA" 57 798

13,68%

4 5 Tessmar Kazimierz KW Prawo i Sprawiedliwość 49 422

3,65%

5 5 Stenka Andrzej KW Platforma Obywatelska RP 44 653

5,64%

5 5 Pelcer Piotr KW Platforma Obywatelska RP 41 769

6,64%

15 5 Bistroń Kazimierz Jan KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 43 1755

15,16%

15 5 Kuberna Mirosława KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 45 756

6,53%

4 6 Czarnecki Ryszard Teodor KW Prawo i Sprawiedliwość 52 652

8,09%

5 6 Głuszko Romuald KW Platforma Obywatelska RP 49 712

8,83%

5 6 Grubba Kazimierz KW Platforma Obywatelska RP 44 924

11,46%

16 6 Dąbrowicz Anna Maria KWW "Lepszy Powiat" 32 216

2,68%