PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Obornickiego

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu Obornickiego

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 10 0 10
Okręg wyborczy nr 2 7 0 7
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 24677 11311

45,84%

11303 10415

92,14%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 18956 9188

48,47%

9187 8110

88,28%

Tak
Suma: 43 633 20 499 46,98% 20 490 18 525 90,41%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu Obornickiego

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2859

15,43%

26 3 Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1975

10,66%

20 2 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 4048

21,85%

26 4 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 2940

15,87%

23 2 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1788

9,65%

31 2 Tak
16 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Obywatelski Komitet Samorządowy Ziemi Obornickiej 2607

14,07%

23 2 Tak
17 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Wielkopolskie Stowarzyszenie Samorządowo-Kulturalne "Stowarzyszeni i Gospodarni" 2308

12,46%

20 2 Tak
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 1, nr 17 5167

27,89%

Tak
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2859

15,43%

Tak
17 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Wielkopolskie Stowarzyszenie Samorządowo-Kulturalne "Stowarzyszeni i Gospodarni" 2308

12,46%

Tak
Grupa list nr 4, nr 7 3763

20,31%

Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1975

10,66%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1788

9,65%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu Obornickiego

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
1 1 Paszyk Krzysztof Michał Komitet Wyborczy PSL 27 202

1,94%

4 1 Okpisz Andrzej KW Prawo i Sprawiedliwość 45 685

6,58%

5 1 Koralewski Jacek KW Platforma Obywatelska RP 56 550

5,28%

5 1 Olejnik Adam KW Platforma Obywatelska RP 57 375

3,60%

5 1 Dyczkowski Zygmunt KW Platforma Obywatelska RP 60 388

3,73%

6 1 Neter Piotr KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 41 385

3,70%

7 1 Gronostaj Przemysław KW Samoobrona RP 38 286

2,75%

16 1 Żuromski Antoni Bronisław KW Obywatelski Komitet Samorządowy OKS 59 462

4,44%

17 1 Łukaszewski Henryk KW Stowarzyszeni i Gospodarni-Oborniki 52 481

4,62%

17 1 Bździak Paweł KW Stowarzyszeni i Gospodarni-Oborniki 39 216

2,07%

1 2 Zieliński Kazimierz Komitet Wyborczy PSL 45 491

6,05%

1 2 Mielke Edmund Komitet Wyborczy PSL 69 423

5,22%

4 2 Kuźniak Edmund Stanisław KW Prawo i Sprawiedliwość 58 346

4,27%

5 2 Wańkowicz Gustaw Kazimierz KW Platforma Obywatelska RP 57 646

7,97%

6 2 Molski Jan KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 57 661

8,15%

7 2 Nadolny Adam KW Samoobrona RP 40 348

4,29%

16 2 Ruks Władysław KW Obywatelski Komitet Samorządowy OKS 59 373

4,60%