PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Tczewskiego

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu Tczewskiego

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 5 0 5
Okręg wyborczy nr 2 7 0 7
Okręg wyborczy nr 3 4 0 4
Okręg wyborczy nr 4 4 0 4
Okręg wyborczy nr 5 3 0 3
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 20366 8090

39,72%

8075 7449

92,25%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 26767 10412

38,90%

10404 9715

93,38%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 15207 6024

39,61%

6020 5451

90,55%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 12659 5137

40,58%

5133 4678

91,14%

Tak
Okręg wyborczy nr 5 12199 5471

44,85%

5470 4958

90,64%

Tak
Suma: 87 198 35 134 40,29% 35 102 32 251 91,88%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu Tczewskiego

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 6505

20,17%

34 7 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 7403

22,95%

27 6 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1897

5,88%

36 Tak
15 Komitet Wyborczy Wyborców Kociewski Klub Regionalny 7014

21,75%

45 4 Tak
16 Komitet Wyborczy Wyborców POWIATOWE POROZUMIENIE PRAWICY 6318

19,59%

29 5 Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców KOCIEWSKA LEWICA 3114

9,66%

43 1 Tak
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 4, nr 7 8402

26,05%

Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 6505

20,17%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1897

5,88%

Tak
Grupa list nr 5, nr 16 13721

42,54%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 7403

22,95%

Tak
16 Komitet Wyborczy Wyborców POWIATOWE POROZUMIENIE PRAWICY 6318

19,59%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu Tczewskiego

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 Sosnowski Witold KW Prawo i Sprawiedliwość 42 1055

14,16%

4 1 Dzwonkowski Tadeusz Adam KW Prawo i Sprawiedliwość 44 548

7,36%

5 1 Nowicki Henryk KW Platforma Obywatelska RP 52 643

8,63%

15 1 Ackerman Stanisław Marian KWW Kociewski Klub Regionalny 48 612

8,22%

16 1 Wiórek Mariusz Wojciech KWW POWIATOWE POROZUMIENIE PRAWICY 42 346

4,64%

4 2 Maj Marek Janusz KW Prawo i Sprawiedliwość 46 503

5,18%

4 2 Quella Wiesława Anna KW Prawo i Sprawiedliwość 53 846

8,71%

5 2 Kucharek Adam Antoni KW Platforma Obywatelska RP 52 864

8,89%

5 2 Trzciński Marek Antoni KW Platforma Obywatelska RP 51 457

4,70%

15 2 Kiedrowski Ludwik Stefan KWW Kociewski Klub Regionalny 57 237

2,44%

16 2 Drelich Franciszek KWW POWIATOWE POROZUMIENIE PRAWICY 68 349

3,59%

17 2 Jank Jolanta Maria KWW KOCIEWSKA LEWICA 51 285

2,93%

4 3 Urbański Jan Henryk KW Prawo i Sprawiedliwość 56 210

3,85%

5 3 Szulc Wojciech KW Platforma Obywatelska RP 43 279

5,12%

15 3 Puczyński Józef Franciszek KWW Kociewski Klub Regionalny 63 909

16,68%

16 3 Kopczyński Andrzej Marek KWW POWIATOWE POROZUMIENIE PRAWICY 54 371

6,81%

4 4 Czerwiński Tomasz Krzysztof KW Prawo i Sprawiedliwość 23 302

6,46%

5 4 Jabłonowski Andrzej Wiesław KW Platforma Obywatelska RP 49 677

14,47%

15 4 Wasiuk Józef KWW Kociewski Klub Regionalny 60 297

6,35%

16 4 Czapiewska Maria Janina KWW POWIATOWE POROZUMIENIE PRAWICY 57 597

12,76%

4 5 Semborowski Andrzej KW Prawo i Sprawiedliwość 59 213

4,30%

5 5 Pawlusek Waldemar Bogusław KW Platforma Obywatelska RP 46 531

10,71%

16 5 Odya Piotr KWW POWIATOWE POROZUMIENIE PRAWICY 29 897

18,09%