PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Sztumskiego

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu Sztumskiego

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 4 0 4
Okręg wyborczy nr 2 3 0 3
Okręg wyborczy nr 3 3 0 3
Okręg wyborczy nr 4 7 0 7
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 7431 3678

49,50%

3676 3311

90,07%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 6152 3129

50,86%

3100 2738

88,32%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 5022 2142

42,65%

2142 1995

93,14%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 14347 6048

42,16%

6048 5584

92,33%

Tak
Suma: 32 952 14 997 45,51% 14 966 13 628 91,06%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu Sztumskiego

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2408

17,67%

23 3 Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 717

5,26%

12 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 2762

20,27%

29 3 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 1732

12,71%

28 3 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 405

2,97%

7  
15 Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM DLA POWIŚLA 2971

21,80%

28 4 Tak
16 Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIE SAMORZĄDNE POWIŚLE 2633

19,32%

23 4 Tak
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 1, nr 6, nr 15 7111

52,18%

Tak
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2408

17,67%

Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 1732

12,71%

Tak
15 Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM DLA POWIŚLA 2971

21,80%

Tak
Grupa list nr 4, nr 7 1122

8,23%

Nie
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 717

5,26%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 405

2,97%

Nie
Grupa list nr 5, nr 16 5395

39,59%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 2762

20,27%

Tak
16 Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIE SAMORZĄDNE POWIŚLE 2633

19,32%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu Sztumskiego

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
5 1 Domańska Elżbieta KW Platforma Obywatelska RP 43 451

13,62%

6 1 Kania Józef Andrzej KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 59 148

4,47%

15 1 Szewczun Jolanta Marzenna KWW RAZEM DLA POWIŚLA 43 589

17,79%

16 1 Buzanowski Sławomir KW STOWARZYSZENIE SAMORZĄDNE POWIŚLE 41 251

7,58%

1 2 Steinborn Zygmunt Komitet Wyborczy PSL 47 586

21,40%

15 2 Kulpa Roman Piotr KWW RAZEM DLA POWIŚLA 55 274

10,01%

16 2 Szmiłyk Irena KW STOWARZYSZENIE SAMORZĄDNE POWIŚLE 54 294

10,74%

1 3 Grzonka Janusz Komitet Wyborczy PSL 58 168

8,42%

5 3 Wąsik Adam KW Platforma Obywatelska RP 46 142

7,12%

6 3 Mojecki Ryszard KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 56 168

8,42%

1 4 Smoliński Zygmunt Komitet Wyborczy PSL 62 237

4,24%

5 4 Majewski Joachim Józef KW Platforma Obywatelska RP 55 205

3,67%

6 4 Zwolenkiewicz Zbigniew Jan KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 55 384

6,88%

15 4 Tabor Leszek Jan KWW RAZEM DLA POWIŚLA 48 753

13,48%

15 4 Podlewska Alicja Ewa KWW RAZEM DLA POWIŚLA 40 117

2,10%

16 4 Żółtowski Mariusz Jerzy KW STOWARZYSZENIE SAMORZĄDNE POWIŚLE 50 316

5,66%

16 4 Stec Piotr KW STOWARZYSZENIE SAMORZĄDNE POWIŚLE 40 317

5,68%