PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu w Koszalinie

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu w Koszalinie

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 4 0 4
Okręg wyborczy nr 2 5 0 5
Okręg wyborczy nr 3 3 0 3
Okręg wyborczy nr 4 3 0 3
Okręg wyborczy nr 5 4 0 4
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 11354 5643

49,70%

5635 5184

92,00%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 13356 6708

50,22%

6706 6160

91,86%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 7674 3798

49,49%

3795 3462

91,23%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 7127 3806

53,40%

3805 3420

89,88%

Tak
Okręg wyborczy nr 5 10256 5094

49,67%

5086 4634

91,11%

Tak
Suma: 49 767 25 049 50,33% 25 027 22 860 91,34%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu w Koszalinie

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 4778

20,90%

38 4 Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 3228

14,12%

36 4 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 3521

15,40%

31 4 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 1962

8,58%

26 1 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1884

8,24%

25 Tak
13 Komitet Wyborczy Wyborców Międzygminne Porozumienie Samorządowe 2541

11,12%

20 1 Tak
14 Komitet Wyborczy Wyborców Powiatowe Forum Samorządowe 4824

21,10%

38 5 Tak
15 Komitet Wyborczy Wyborców Jana Osiowego 122

0,53%

3  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 1, nr 5, nr 14 13123

57,41%

Tak
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 4778

20,90%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 3521

15,40%

Tak
14 Komitet Wyborczy Wyborców Powiatowe Forum Samorządowe 4824

21,10%

Tak
Grupa list nr 4, nr 7 5112

22,36%

Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 3228

14,12%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1884

8,24%

Tak
Grupa list nr 6, nr 13 4503

19,70%

Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 1962

8,58%

Tak
13 Komitet Wyborczy Wyborców Międzygminne Porozumienie Samorządowe 2541

11,12%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu w Koszalinie

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
1 1 Góral Elżbieta Komitet Wyborczy PSL 46 432

8,33%

4 1 Gil Marek Paweł KW Prawo i Sprawiedliwość 34 353

6,81%

5 1 Zawiejski Zenon KW Platforma Obywatelska RP 55 367

7,08%

14 1 Piech Henryk KWW Powiatowe Forum Samorządowe 59 139

2,68%

1 2 Leśniewicz Andrzej Leszek Komitet Wyborczy PSL 50 824

13,38%

4 2 Lenartowicz Andrzej Józef KW Prawo i Sprawiedliwość 44 257

4,17%

5 2 Kuriata Henryk KW Platforma Obywatelska RP 51 358

5,81%

6 2 Awstric Alla Anita KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 65 227

3,69%

14 2 Osiowy Ryszard Józef KWW Powiatowe Forum Samorządowe 59 592

9,61%

4 3 Jóźwiak Sławomir KW Prawo i Sprawiedliwość 46 137

3,96%

5 3 Kozłowski Ireneusz KW Platforma Obywatelska RP 45 259

7,48%

14 3 Brzoza Mieczysława Sabina KWW Powiatowe Forum Samorządowe 43 455

13,14%

1 4 Dropko Zenon Komitet Wyborczy PSL 53 417

12,19%

5 4 Biedulski Andrzej KW Platforma Obywatelska RP 47 239

6,99%

14 4 Kalinowski Dariusz Mirosław KWW Powiatowe Forum Samorządowe 40 647

18,92%

1 5 Grabarek Zbigniew Tomasz Komitet Wyborczy PSL 48 218

4,70%

4 5 Grębski Edward KW Prawo i Sprawiedliwość 60 177

3,82%

13 5 Wątroba Ryszard Stanisław KWW Międzygminne Porozumienie Samorządów 53 538

11,61%

14 5 Zwolak Barbara KWW Powiatowe Forum Samorządowe 53 172

3,71%