PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu w Kołobrzegu

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu w Kołobrzegu

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 3 0 3
Okręg wyborczy nr 2 3 0 3
Okręg wyborczy nr 3 3 0 3
Okręg wyborczy nr 4 3 0 3
Okręg wyborczy nr 5 3 0 3
Okręg wyborczy nr 6 4 0 4
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 9281 4028

43,40%

3961 3755

94,80%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 8429 3783

44,88%

3774 3545

93,93%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 9109 3891

42,72%

3884 3636

93,61%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 10321 4478

43,39%

4472 4177

93,40%

Tak
Okręg wyborczy nr 5 9840 4536

46,10%

4530 4039

89,16%

Tak
Okręg wyborczy nr 6 14155 6984

49,34%

6975 6208

89,00%

Tak
Suma: 61 135 27 700 45,31% 27 596 25 360 91,90%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu w Kołobrzegu

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2920

11,51%

23 2 Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 5277

20,81%

28 5 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 8408

33,15%

37 8 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 4586

18,08%

27 4 Tak
13 Komitet Wyborczy Wyborców Kołobrzeg 2010 1543

6,08%

24 Tak
14 Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Nasz Powiat 1644

6,48%

30 Tak
15 Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWO - GOSPODARCZE "POMORZE" 310

1,22%

3  
16 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Ustronie Morskie "Nasza Gmina" 672

2,65%

3  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 1, nr 5 11328

44,67%

Tak
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2920

11,51%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 8408

33,15%

Tak
Grupa list nr 6, nr 13 6129

24,17%

Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 4586

18,08%

Tak
13 Komitet Wyborczy Wyborców Kołobrzeg 2010 1543

6,08%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu w Kołobrzegu

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 Pasikowski Piotr KW Prawo i Sprawiedliwość 42 354

9,43%

5 1 Ciarka Roman Tadeusz KW Platforma Obywatelska RP 58 589

15,69%

6 1 Lepa Robert KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 38 364

9,69%

4 2 Storczyk Maria Jadwiga KW Prawo i Sprawiedliwość 58 461

13,00%

5 2 Mackiewicz Artur Leszek KW Platforma Obywatelska RP 36 303

8,55%

6 2 Ławrynowicz Ryszard KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 59 491

13,85%

4 3 Legun Krzysztof KW Prawo i Sprawiedliwość 46 401

11,03%

5 3 Tamborski Tomasz Tycjan KW Platforma Obywatelska RP 39 400

11,00%

6 3 Szarmach Antoni Teofil KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 60 604

16,61%

4 4 Giza Ewa Helena KW Prawo i Sprawiedliwość 51 521

12,47%

5 4 Tessikowski Mirosław Leonard KW Platforma Obywatelska RP 48 389

9,31%

6 4 Adam Włodzimierz KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 62 543

13,00%

1 5 Adamczak Paweł Henryk Komitet Wyborczy PSL 52 420

10,40%

5 5 Pawlak Paweł KW Platforma Obywatelska RP 45 526

13,02%

5 5 Bugaj Danuta Grażyna KW Platforma Obywatelska RP 53 374

9,26%

1 6 Kucznier Mikołaj Komitet Wyborczy PSL 60 312

5,03%

4 6 Kozak Zbigniew Jerzy KW Prawo i Sprawiedliwość 46 394

6,35%

5 6 Kołakowski Jerzy Stanisław KW Platforma Obywatelska RP 45 580

9,34%

5 6 Wolski Jerzy KW Platforma Obywatelska RP 42 339

5,46%