PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu w Brzezinach

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu w Brzezinach

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 6 0 6
Okręg wyborczy nr 2 5 0 5
Okręg wyborczy nr 3 4 0 4
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 10077 4753

47,17%

4737 4420

93,31%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 7930 4430

55,86%

4429 3925

88,62%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 6620 3556

53,72%

3555 3189

89,70%

Tak
Suma: 24 627 12 739 51,73% 12 721 11 534 90,67%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu w Brzezinach

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 3365

29,17%

16 5 Tak
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1440

12,48%

28 1 Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2106

18,26%

23 3 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 1689

14,64%

16 2 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 970

8,41%

11 2 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1440

12,48%

23 2 Tak
20 Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIE TĘCZA 524

4,54%

15  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 1, nr 6 4335

37,58%

Tak
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 3365

29,17%

Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 970

8,41%

Tak
Grupa list nr 2, nr 4 3546

30,74%

Tak
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1440

12,48%

Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2106

18,26%

Tak
Grupa list nr 5, nr 7, nr 20 3653

31,67%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 1689

14,64%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1440

12,48%

Tak
20 Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIE TĘCZA 524

4,54%

Nie

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu w Brzezinach

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
1 1 Krasiński Marian Zygmunt Komitet Wyborczy PSL 52 443

10,02%

2 1 Nowański Janusz KW Liga Polskich Rodzin 34 332

7,51%

4 1 Pluta Marcin Seweryn KW Prawo i Sprawiedliwość 31 372

8,42%

5 1 Rutkowski Wojciech Tadeusz KW Platforma Obywatelska RP 51 255

5,77%

6 1 Sobkiewicz Ewa Aleksandra KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 50 156

3,53%

7 1 Szczepaniak Halina KW Samoobrona RP 48 149

3,37%

1 2 Kotecki Edmund Komitet Wyborczy PSL 50 937

23,87%

1 2 Lipski Andrzej Jan Komitet Wyborczy PSL 50 284

7,24%

1 2 Górajek Leszek Edward Komitet Wyborczy PSL 50 221

5,63%

4 2 Gralewska-Jagiełło Irena KW Prawo i Sprawiedliwość 49 162

4,13%

5 2 Nowak Jerzy Henryk KW Platforma Obywatelska RP 59 254

6,47%

1 3 Kaźmierczak Ryszard Komitet Wyborczy PSL 48 293

9,19%

4 3 Kołada Daniel Grzegorz KW Prawo i Sprawiedliwość 27 203

6,37%

6 3 Nowak Renata Anna KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 47 198

6,21%

7 3 Gendek Tadeusz KW Samoobrona RP 51 266

8,34%