PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Brzeskiego

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu Brzeskiego

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 9 0 9
Okręg wyborczy nr 2 5 0 5
Okręg wyborczy nr 3 4 0 4
Okręg wyborczy nr 4 3 0 3
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 30985 11971

38,63%

11964 11336

94,75%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 16074 7159

44,54%

7159 6383

89,16%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 15689 6431

40,99%

6430 5863

91,18%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 10481 4306

41,08%

4304 3957

91,94%

Tak
Suma: 73 229 29 867 40,79% 29 857 27 539 92,24%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu Brzeskiego

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 4356

15,82%

30 4 Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 7087

25,73%

28 7 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 2894

10,51%

15 2 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 4982

18,09%

35 3 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1304

4,74%

19  
17 Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE PRAWICY 3494

12,69%

29 3 Tak
18 Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE CENTROPRAWICY 1257

4,56%

16  
19 Komitet Wyborczy Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej 2165

7,86%

30 2 Tak
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 1, nr 17, nr 19 10015

36,37%

Tak
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 4356

15,82%

Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE PRAWICY 3494

12,69%

Tak
19 Komitet Wyborczy Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej 2165

7,86%

Tak
Grupa list nr 4, nr 5 9981

36,24%

Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 7087

25,73%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 2894

10,51%

Tak
Grupa list nr 7, nr 18 2561

9,30%

Nie
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1304

4,74%

Nie
18 Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE CENTROPRAWICY 1257

4,56%

Nie

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu Brzeskiego

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 Stefański Maciej Armin KW Prawo i Sprawiedliwość 50 545

4,81%

4 1 Mazurkiewicz Henryk KW Prawo i Sprawiedliwość 68 452

3,99%

4 1 Suzanowicz Janusz KW Prawo i Sprawiedliwość 47 314

2,77%

5 1 Łosiowski Marcin Paweł KW Platforma Obywatelska RP 27 531

4,68%

6 1 Szypuła Stanisław KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 67 683

6,03%

6 1 Gil Janusz Władysław KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 60 269

2,37%

17 1 Kaczan Józef KWW SPP 55 312

2,75%

17 1 Wrębiak Jerzy Piotr KWW SPP 37 216

1,91%

19 1 Bagiński Zdzisław KW TRZB 47 191

1,68%

1 2 Golonka Jan Komitet Wyborczy PSL 52 390

6,11%

1 2 Pietras Stanisław Józef Komitet Wyborczy PSL 50 389

6,09%

4 2 Jakubowski Klemens Rafał KW Prawo i Sprawiedliwość 55 816

12,78%

5 2 Komarnicki Tomasz Marek KW Platforma Obywatelska RP 47 287

4,50%

17 2 Salij Andrzej Waldemar KWW SPP 46 250

3,92%

1 3 Łuszczyna Sylwester Komitet Wyborczy PSL 56 243

4,14%

4 3 Jończyk Ryszard KW Prawo i Sprawiedliwość 47 696

11,87%

4 3 Tomalik Joanna Marta KW Prawo i Sprawiedliwość 38 459

7,83%

6 3 Bort Jan KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 64 488

8,32%

1 4 Smoliński Franciszek Komitet Wyborczy PSL 66 488

12,33%

4 4 Będkowski Bogdan Aleksander KW Prawo i Sprawiedliwość 59 349

8,82%

19 4 Kostrzewa Andrzej KW TRZB 60 348

8,79%