PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Kościerskiego

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu Kościerskiego

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 6 0 6
Okręg wyborczy nr 2 4 0 4
Okręg wyborczy nr 3 4 0 4
Okręg wyborczy nr 4 5 0 5
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 18150 9743

53,68%

9732 9024

92,73%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 9945 5541

55,72%

5542 5127

92,51%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 9916 6701

67,58%

6697 6099

91,07%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 12992 7618

58,64%

7608 6984

91,80%

Tak
Suma: 51 003 29 603 58,04% 29 579 27 234 92,07%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu Kościerskiego

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 448

1,65%

20  
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 3070

11,27%

25 1 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 3683

13,52%

30 5 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 109

0,40%

10  
15 Komitet Wyborczy Wyborców "KASZUBSKIE CENTRUM" 1599

5,87%

29 Tak
16 Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNOTA ZIEMI KOŚCIERSKIEJ" 8503

31,22%

36 7 Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców LEŚNICY DLA REGIONU 929

3,41%

12  
18 Komitet Wyborczy Wyborców NASZA ZIEMIA KASZUBSKA 2006

7,37%

37 Tak
19 Komitet Wyborczy SAMORZĄDNOŚĆ ZIEMI KOŚCIERSKIEJ 6887

25,29%

37 6 Tak
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 2, nr 4, nr 7 3627

13,32%

Tak
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 448

1,65%

Nie
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 3070

11,27%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 109

0,40%

Nie
Grupa list nr 5, nr 16 12186

44,75%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 3683

13,52%

Tak
16 Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNOTA ZIEMI KOŚCIERSKIEJ" 8503

31,22%

Tak
Grupa list nr 15, nr 19 8486

31,16%

Tak
15 Komitet Wyborczy Wyborców "KASZUBSKIE CENTRUM" 1599

5,87%

Tak
19 Komitet Wyborczy SAMORZĄDNOŚĆ ZIEMI KOŚCIERSKIEJ 6887

25,29%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu Kościerskiego

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 Karczewska Katarzyna KW Prawo i Sprawiedliwość 39 339

3,76%

5 1 Kirstein Alicja KW Platforma Obywatelska RP 47 518

5,74%

5 1 Lizakowski Piotr KW Platforma Obywatelska RP 30 362

4,01%

16 1 Cyrzan Grzegorz KWW "WSPÓLNOTA ZIEMI KOŚCIERSKIEJ" 51 1035

11,47%

16 1 Kucki Zbigniew KWW "WSPÓLNOTA ZIEMI KOŚCIERSKIEJ" 52 342

3,79%

19 1 Stencel Zbigniew KW SAMORZĄDNOŚĆ ZIEMI KOŚCIERSKIEJ 55 1125

12,47%

5 2 Tocha Piotr KW Platforma Obywatelska RP 46 136

2,65%

16 2 Baryła Wiesław KWW "WSPÓLNOTA ZIEMI KOŚCIERSKIEJ" 43 431

8,41%

16 2 Cyra Czesław Filip KWW "WSPÓLNOTA ZIEMI KOŚCIERSKIEJ" 46 396

7,72%

19 2 Piechowski Grzegorz Tadeusz KW SAMORZĄDNOŚĆ ZIEMI KOŚCIERSKIEJ 45 253

4,93%

5 3 Bruski Piotr Antoni KW Platforma Obywatelska RP 41 197

3,23%

16 3 Laska Piotr KWW "WSPÓLNOTA ZIEMI KOŚCIERSKIEJ" 35 417

6,84%

19 3 Gołuński Jerzy KW SAMORZĄDNOŚĆ ZIEMI KOŚCIERSKIEJ 59 713

11,69%

19 3 Narloch Andrzej Antoni KW SAMORZĄDNOŚĆ ZIEMI KOŚCIERSKIEJ 48 265

4,34%

5 4 Żurawska Alicja KW Platforma Obywatelska RP 33 176

2,52%

16 4 Zabrocki Czesław KWW "WSPÓLNOTA ZIEMI KOŚCIERSKIEJ" 68 541

7,75%

16 4 Michnowski Krzysztof KWW "WSPÓLNOTA ZIEMI KOŚCIERSKIEJ" 45 856

12,26%

19 4 Pollak Andrzej KW SAMORZĄDNOŚĆ ZIEMI KOŚCIERSKIEJ 33 452

6,47%

19 4 Meina Sławomir KW SAMORZĄDNOŚĆ ZIEMI KOŚCIERSKIEJ 28 300

4,30%