PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Krotoszyńskiego

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu Krotoszyńskiego

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 10 0 10
Okręg wyborczy nr 2 5 0 5
Okręg wyborczy nr 3 4 0 4
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 31741 14702

46,32%

14686 13675

93,12%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 14706 7351

49,99%

7337 6536

89,08%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 13774 7760

56,34%

7748 6907

89,15%

Tak
Suma: 60 221 29 813 49,51% 29 771 27 118 91,09%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu Krotoszyńskiego

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 4033

14,87%

20 4 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 3278

12,09%

19 2 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 5018

18,50%

26 3 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2044

7,54%

15 Tak
16 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Ludowe 6163

22,73%

29 5 Tak
17 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Samorządowa Inicjatywa Obywatelska 6582

24,27%

29 5 Tak
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 4, nr 5 7311

26,96%

Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 4033

14,87%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 3278

12,09%

Tak
Grupa list nr 16, nr 17 12745

47,00%

Tak
16 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Ludowe 6163

22,73%

Tak
17 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Samorządowa Inicjatywa Obywatelska 6582

24,27%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu Krotoszyńskiego

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 Januszkiewicz Piotr Józef KW Prawo i Sprawiedliwość 47 453

3,31%

4 1 Pełko Mieczysław KW Prawo i Sprawiedliwość 54 324

2,37%

5 1 Fedorowicz Sławomira Barbara KW Platforma Obywatelska RP 32 368

2,69%

6 1 Brodziak Zbigniew Sławomir KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 36 700

5,12%

6 1 Ratajski Stanisław Kazimierz KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 63 402

2,94%

16 1 Jokś Julian Władysław KWW SPL 57 885

6,47%

16 1 Szczotka Stanisław KWW SPL 50 419

3,06%

16 1 Marszałek Hieronim KWW SPL 38 398

2,91%

17 1 Kulka Leszek Marian KW Stowarzyszenia Samorz. Inicjat. Obyw. 59 574

4,20%

17 1 Poczta Juliusz Sylwester KW Stowarzyszenia Samorz. Inicjat. Obyw. 51 386

2,82%

4 2 Neisch Tomasz Leszek KW Prawo i Sprawiedliwość 31 319

4,88%

5 2 Piłkowski Cezary Tadeusz KW Platforma Obywatelska RP 43 357

5,46%

16 2 Rzekiecka Renata Maria KWW SPL 40 292

4,47%

17 2 Baszczyński Janusz KW Stowarzyszenia Samorz. Inicjat. Obyw. 55 610

9,33%

17 2 Jankowski Henryk KW Stowarzyszenia Samorz. Inicjat. Obyw. 48 490

7,50%

4 3 Januszkiewicz Józef KW Prawo i Sprawiedliwość 59 506

7,33%

6 3 Kalinowska Maria Józefa KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 57 424

6,14%

16 3 Jasiński Bernard KWW SPL 50 560

8,11%

17 3 Popiołek Wiesław Jan KW Stowarzyszenia Samorz. Inicjat. Obyw. 45 820

11,87%