PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Bielskiego z siedzibą władz w Bielsku - Białej

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu Bielskiego z siedzibą władz w Bielsku - Białej

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 5 0 5
Okręg wyborczy nr 2 4 0 4
Okręg wyborczy nr 3 8 0 8
Okręg wyborczy nr 4 5 0 5
Okręg wyborczy nr 5 5 0 5
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 22683 11422

50,35%

11401 10480

91,92%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 19894 8298

41,71%

8296 7557

91,09%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 34216 15139

44,25%

15124 14333

94,77%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 20915 10121

48,39%

10120 9390

92,79%

Tak
Okręg wyborczy nr 5 20697 9756

47,14%

9737 9001

92,44%

Tak
Suma: 118 405 54 736 46,23% 54 678 50 761 92,84%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu Bielskiego z siedzibą władz w Bielsku - Białej

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 11798

23,24%

41 8 Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 15031

29,61%

46 10 Tak
18 Komitet Wyborczy Wyborców OBYWATELSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 5120

10,09%

29 Tak
19 Komitet Wyborczy Wyborców "Przyjazny Samorząd" 5258

10,36%

24 2 Tak
20 Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 11582

22,82%

48 7 Tak
21 Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny "Nowa Inicjatywa" 1972

3,88%

7  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu Bielskiego z siedzibą władz w Bielsku - Białej

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 Świerczek Józef Antoni KW Prawo i Sprawiedliwość 45 501

4,78%

17 1 Migdał Roman Michał KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 52 768

7,33%

17 1 Byrdy-Przybyła Helena KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 48 837

7,99%

20 1 Szemla Mirosław Stanisław KW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 44 1496

14,27%

20 1 Franasik Renata KW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 52 381

3,64%

4 2 Jabłoński Łukasz Wojciech KW Prawo i Sprawiedliwość 31 769

10,18%

4 2 Maziarz Józef Władysław KW Prawo i Sprawiedliwość 55 509

6,74%

17 2 Kubik Jerzy KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 54 342

4,53%

20 2 Stolarczyk Bogusław KW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 48 492

6,51%

4 3 Kwaśniak Kazimierz KW Prawo i Sprawiedliwość 54 801

5,59%

4 3 Mizera Alicja Weronika KW Prawo i Sprawiedliwość 44 515

3,59%

17 3 Pięta Stanisław KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 45 1041

7,26%

17 3 Świeży-Sobel Alina KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 44 666

4,65%

17 3 Greczka Mirosław KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 42 541

3,77%

19 3 Juraszek Katarzyna Mirosława KWW "Przyjazny Samorząd" 25 408

2,85%

20 3 Tomaszczyk Grzegorz Wojciech KW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 53 1051

7,33%

20 3 Sroka Tadeusz KW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 57 344

2,40%

4 4 Jurzak Zbigniew Marian KW Prawo i Sprawiedliwość 50 657

7,00%

17 4 Borowski Jan, s. Teodora KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 42 805

8,57%

17 4 Bujok Urszula KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 50 415

4,42%

19 4 Galocz Rudolf Zygfryd KWW "Przyjazny Samorząd" 63 886

9,44%

20 4 Szary Józef KW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 49 744

7,92%

4 5 Kielaszek Anna Janina KW Prawo i Sprawiedliwość 57 511

5,68%

4 5 Szetyński Grzegorz Władysław KW Prawo i Sprawiedliwość 47 737

8,19%

17 5 Płonka Andrzej Antoni KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 46 1535

17,05%

17 5 Gałuszka Kazimierz KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 50 438

4,87%

20 5 Waligóra Wojciech Stanisław KW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 39 1001

11,12%