PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu w Ostrzeszowie

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu w Ostrzeszowie

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 9 0 9
Okręg wyborczy nr 2 8 0 8
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 22802 5668

24,86%

5667 5355

94,49%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 19409 10719

55,23%

10661 9629

90,32%

Tak
Suma: 42 211 16 387 38,82% 16 328 14 984 91,77%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu w Ostrzeszowie

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 5674

37,87%

34 7 Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1834

12,24%

24 2 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 3105

20,72%

30 4 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1199

8,00%

16 1 Tak
16 Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi Ostrzeszowskiej 1171

7,82%

25 1 Tak
17 Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA KOMITET WYBORCÓW "BLOK GOSPODARCZY" 2001

13,35%

21 2 Tak
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 1, nr 6 8779

58,59%

Tak
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 5674

37,87%

Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 3105

20,72%

Tak
Grupa list nr 4, nr 7 3033

20,24%

Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1834

12,24%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1199

8,00%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu w Ostrzeszowie

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
1 1 Janicki Lech Kazimierz Komitet Wyborczy PSL 46 581

10,85%

1 1 Matyszkiewicz Mieczysław Ignacy Komitet Wyborczy PSL 56 188

3,51%

1 1 Poprawa Zdzisław Stanisław Komitet Wyborczy PSL 51 390

7,28%

1 1 Mickiewicz Adam Komitet Wyborczy PSL 52 186

3,47%

4 1 Obsadny Kazimierz KW Prawo i Sprawiedliwość 57 246

4,59%

6 1 Witkowska Zofia KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 58 510

9,52%

6 1 Dembska Halina Barbara KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 57 145

2,71%

16 1 Derendal Elżbieta KWW Ziemi Ostrzeszowskiej 53 100

1,87%

17 1 Wiorek Iwona Sylwia KW STOWARZYSZENIA BLOK GOSPODARCZY 39 275

5,14%

1 2 Powązka Marianna Józefa Komitet Wyborczy PSL 50 696

7,23%

1 2 Mucha Ryszard Komitet Wyborczy PSL 67 429

4,46%

1 2 Pustkowski Robert Komitet Wyborczy PSL 39 436

4,53%

4 2 Gorzelanna Maria Anna KW Prawo i Sprawiedliwość 56 454

4,71%

6 2 Mucha Jan Marian KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 57 433

4,50%

6 2 Puchała Jan Marek KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 55 423

4,39%

7 2 Ibron Jacek Krzysztof KW Samoobrona RP 47 497

5,16%

17 2 Majewska - Kupidura Aldona Maria KW STOWARZYSZENIA BLOK GOSPODARCZY 52 328

3,41%