PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Lidzbarskiego

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu Lidzbarskiego

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 6 0 6
Okręg wyborczy nr 2 4 0 4
Okręg wyborczy nr 3 7 0 7
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 13493 6033

44,71%

6029 5613

93,10%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 8038 4177

51,97%

4176 3695

88,48%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 13208 5578

42,23%

5573 5031

90,27%

Tak
Suma: 34 739 15 788 45,45% 15 778 14 339 90,88%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu Lidzbarskiego

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2302

16,05%

27 3 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 3169

22,10%

33 4 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1729

12,06%

24 1 Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców Warmia-Nasza Mała Ojczyzna 2209

15,41%

30 3 Tak
18 Komitet Wyborczy Wyborców "POROZUMIENIE WARMIŃSKIE" 1542

10,75%

24 2 Tak
19 Komitet Wyborczy Wyborców RUCH SPOŁECZNY "WARMIA" 1282

8,94%

27 1 Tak
20 Komitet Wyborczy WSPÓLNOTA TERYTORIALNA 2106

14,69%

27 3 Tak
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu Lidzbarskiego

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 Sierputowicz Leszek KW Prawo i Sprawiedliwość 40 527

9,39%

4 1 Botuliński Jerzy KW Prawo i Sprawiedliwość 68 85

1,51%

5 1 Protas Jacek KW Platforma Obywatelska RP 42 608

10,83%

5 1 Cieśliński Piotr KW Platforma Obywatelska RP 28 173

3,08%

17 1 Wajs Artur Ryszard KWW Warmia-Nasza Mała Ojczyzna 41 318

5,67%

19 1 Nałęcz Ryszard KWW RS"WARMIA" 57 375

6,68%

4 2 Pawlik Jacek Roman KW Prawo i Sprawiedliwość 42 272

7,36%

5 2 Olechnowicz Aleksander KW Platforma Obywatelska RP 52 233

6,31%

17 2 Krukowski Józef KWW Warmia-Nasza Mała Ojczyzna 62 213

5,76%

20 2 Borkowski Józef KW WSPÓLNOTA TERYTORIALNA 57 281

7,60%

5 3 Kaczmarek Henryk Józef KW Platforma Obywatelska RP 63 252

5,01%

7 3 Zajączkowski Franciszek KW Samoobrona RP 53 359

7,14%

17 3 Suchodolska Elżbieta KWW Warmia-Nasza Mała Ojczyzna 46 103

2,05%

18 3 Kogut Jarosław KWW POROZUMIENIE WARMIŃSKIE 46 359

7,14%

18 3 Skowyrski Zbigniew Jerzy KWW POROZUMIENIE WARMIŃSKIE 49 115

2,29%

20 3 Ołtuszewski Andrzej KW WSPÓLNOTA TERYTORIALNA 57 472

9,38%

20 3 Michańczyk Wojciech KW WSPÓLNOTA TERYTORIALNA 33 188

3,74%