PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 4 0 4
Okręg wyborczy nr 2 4 0 4
Okręg wyborczy nr 3 4 0 4
Okręg wyborczy nr 4 4 0 4
Okręg wyborczy nr 5 4 0 4
Okręg wyborczy nr 6 5 0 5
Okręg wyborczy nr 7 4 0 4
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 20942 8559

40,87%

8556 8006

93,57%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 21691 8816

40,64%

8813 8345

94,69%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 19955 7293

36,55%

7290 6602

90,56%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 21153 7116

33,64%

7115 6538

91,89%

Tak
Okręg wyborczy nr 5 20727 7936

38,29%

7935 7236

91,19%

Tak
Okręg wyborczy nr 6 26049 12384

47,54%

11865 10589

89,25%

Tak
Okręg wyborczy nr 7 22614 10793

47,73%

10785 9732

90,24%

Tak
Suma: 153 131 62 897 41,07% 62 359 57 048 91,48%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 4204

7,37%

39 Tak
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1291

2,26%

28  
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 9342

16,38%

36 7 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 15850

27,78%

57 7 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 10653

18,67%

45 7 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2243

3,93%

52  
16 Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Forum Samorządowe 3657

6,41%

44 1 Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców ALICJI ROSIAK 9808

17,19%

56 7 Tak
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 1, nr 6, nr 16, nr 17 28322

49,65%

Tak
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 4204

7,37%

Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 10653

18,67%

Tak
16 Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Forum Samorządowe 3657

6,41%

Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców ALICJI ROSIAK 9808

17,19%

Tak
Grupa list nr 2, nr 4, nr 7 12876

22,57%

Tak
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1291

2,26%

Nie
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 9342

16,38%

Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2243

3,93%

Nie

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 Zieliński Andrzej Zbigniew KW Prawo i Sprawiedliwość 29 578

7,22%

5 1 Senyk Tomasz Grzegorz KW Platforma Obywatelska RP 32 864

10,79%

6 1 Herman Krystyna KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 55 852

10,64%

17 1 Gromniak Sławomir Jerzy KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALICJI ROSIAK 44 344

4,30%

4 2 Zieliński Kamil Krzysztof KW Prawo i Sprawiedliwość 23 1043

12,50%

5 2 Downar Zbigniew KW Platforma Obywatelska RP 66 724

8,68%

6 2 Sroka Kazimierz KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 66 799

9,57%

17 2 Lewandrowska Grażyna Mariola KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALICJI ROSIAK 36 258

3,09%

4 3 Stanisławek Eugeniusz KW Prawo i Sprawiedliwość 47 586

8,88%

5 3 Wybraniec Monika KW Platforma Obywatelska RP 41 733

11,10%

6 3 Dyszkiewicz Bogusław KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 54 785

11,89%

17 3 Gorgoń Iwona KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALICJI ROSIAK 38 262

3,97%

4 4 Grzegorczyk Bartłomiej KW Prawo i Sprawiedliwość 23 550

8,41%

5 4 Zarzecki Ireneusz Arkadiusz KW Platforma Obywatelska RP 45 700

10,71%

6 4 Bekier Dorota Małgorzata KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 49 362

5,54%

17 4 Rosiak Longin Jan KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALICJI ROSIAK 42 602

9,21%

4 5 Zimnicki Piotr KW Prawo i Sprawiedliwość 40 393

5,43%

5 5 Jóskowski Jan KW Platforma Obywatelska RP 44 567

7,84%

6 5 Nowaczyk Zygmunt KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 60 436

6,03%

17 5 Grzybowska Małgorzata Ewa KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALICJI ROSIAK 21 319

4,41%

4 6 Ratusznik Marek Walenty KW Prawo i Sprawiedliwość 52 416

3,93%

5 6 Skrętkowicz Augustyn KW Platforma Obywatelska RP 52 525

4,96%

6 6 Chećko Marcel Marian KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 54 685

6,47%

16 6 Marciniak Andrzej KWW Obywatelskie Forum Samorządowe 53 389

3,67%

17 6 Podgórski Edward KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALICJI ROSIAK 66 616

5,82%

4 7 Ogorzelec Alicja Elżbieta KW Prawo i Sprawiedliwość 49 720

7,40%

5 7 Lipiński Andrzej Zdzisław KW Platforma Obywatelska RP 47 1029

10,57%

6 7 Ławski Robert KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 30 363

3,73%

17 7 Żołnieruk Beata Izabela KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALICJI ROSIAK 37 675

6,94%