PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu w Goleniowie

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu w Goleniowie

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 8 0 8
Okręg wyborczy nr 2 6 0 6
Okręg wyborczy nr 3 5 0 5
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 26015 10764

41,38%

10754 9939

92,42%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 19361 8680

44,83%

8676 8045

92,73%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 16387 7295

44,52%

7293 6523

89,44%

Tak
Suma: 61 763 26 739 43,29% 26 723 24 507 91,71%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu w Goleniowie

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 4386

17,90%

34 4 Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 3417

13,94%

22 3 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 5960

24,32%

33 5 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 4125

16,83%

31 4 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1291

5,27%

33 Tak
13 Komitet Wyborczy Wyborców Powiat Dla Obywatela 2982

12,17%

22 2 Tak
14 Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa Samorządowa 2346

9,57%

33 1 Tak
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 1, nr 5 10346

42,22%

Tak
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 4386

17,90%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 5960

24,32%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu w Goleniowie

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
1 1 Rybicka Gizela Elżbieta Komitet Wyborczy PSL 51 331

3,33%

4 1 Kołodziejek Marek Jan KW Prawo i Sprawiedliwość 49 363

3,65%

5 1 Bartoszewski Michał KW Platforma Obywatelska RP 57 644

6,48%

5 1 Guzikiewicz Mirosław KW Platforma Obywatelska RP 34 320

3,22%

5 1 Tunkiewicz Waldemar KW Platforma Obywatelska RP 52 324

3,26%

6 1 Bednarz Józef KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 65 209

2,10%

13 1 Zajko Krzysztof KWW Powiat Dla Obywatela 47 936

9,42%

13 1 Górzny Sylwester KWW Powiat Dla Obywatela 59 359

3,61%

1 2 Korkosz Józef Dariusz Komitet Wyborczy PSL 41 478

5,94%

1 2 Fedeńczak Adam Komitet Wyborczy PSL 53 549

6,82%

4 2 Heland Zygmunt KW Prawo i Sprawiedliwość 44 374

4,65%

5 2 Danilewski Artur KW Platforma Obywatelska RP 36 265

3,29%

6 2 Lembas Kazimierz Ignacy KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 58 569

7,07%

6 2 Włodarczyk Wojciech KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 53 392

4,87%

1 3 Siepka Zygmunt Piotr Komitet Wyborczy PSL 53 439

6,73%

4 3 Torzewski Rafał Ryszard KW Prawo i Sprawiedliwość 29 481

7,37%

5 3 Kaleczyc Witold KW Platforma Obywatelska RP 41 475

7,28%

6 3 Siwek Czesław KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 57 286

4,38%

14 3 Domaradzka Danuta Elżbieta KWW Alternatywa Samorządowa 47 204

3,13%