PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Bolesławieckiego

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu Bolesławieckiego

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 10 0 10
Okręg wyborczy nr 2 5 0 5
Okręg wyborczy nr 3 6 0 6
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 33666 15123

44,92%

15105 13584

89,93%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 16637 6812

40,94%

6810 5575

81,86%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 20289 9894

48,77%

9812 8170

83,27%

Tak
Suma: 70 592 31 829 45,09% 31 727 27 329 86,14%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu Bolesławieckiego

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2401

8,79%

22 2 Tak
2 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1465

5,36%

26 Tak
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 5682

20,79%

36 5 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 6636

24,28%

40 7 Tak
6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 3908

14,30%

41 3 Tak
7 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 909

3,33%

18  
16 Komitet Wyborczy Wyborców OBYWATELSKI KOMITET MIESZKAŃCÓW BOLESŁAWCA 823

3,01%

17  
17 Komitet Wyborczy ZARZĄD STOWARZYSZENIA "ZIEMIA BOLESŁAWIECKA" 4695

17,18%

41 4 Tak
18 Komitet Wyborczy Wyborców Rodzimy Handel i Rzemiosło 810

2,96%

22  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 1, nr 5 9037

33,07%

Tak
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2401

8,79%

Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 6636

24,28%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu Bolesławieckiego

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 Stasiak Jan Leon KW Prawo i Sprawiedliwość 54 436

3,21%

4 1 Boratyńska Krystyna Ludwika KW Prawo i Sprawiedliwość 58 416

3,06%

4 1 Tomczyk Robert KW Prawo i Sprawiedliwość 38 455

3,35%

5 1 Stasik Karol KW Platforma Obywatelska RP 60 1056

7,77%

5 1 Galik Dariusz KW Platforma Obywatelska RP 44 253

1,86%

5 1 Bobek Jadwiga Stanisława KW Platforma Obywatelska RP 58 388

2,86%

6 1 Chwojnicki Stanisław KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 58 727

5,35%

6 1 Molenda Jarosław Jan KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 41 310

2,28%

17 1 Konopka Krzysztof KW "ZIEMIA BOLESŁAWIECKA" 50 608

4,48%

17 1 Król Józef KW "ZIEMIA BOLESŁAWIECKA" 55 502

3,70%

1 2 Mitera Zbigniew Komitet Wyborczy PSL 47 202

3,62%

4 2 Armata Elżbieta KW Prawo i Sprawiedliwość 45 364

6,53%

5 2 Kozak Jan Franciszek KW Platforma Obywatelska RP 45 391

7,01%

5 2 Jakubowicz Krzysztof KW Platforma Obywatelska RP 45 203

3,64%

17 2 Ciemięga Adam KW "ZIEMIA BOLESŁAWIECKA" 50 144

2,58%

1 3 Węgrzanowski Tadeusz Komitet Wyborczy PSL 61 286

3,50%

4 3 Jasiński Henryk KW Prawo i Sprawiedliwość 43 313

3,83%

5 3 Przybylski Cezary Adam KW Platforma Obywatelska RP 50 813

9,95%

5 3 Potyszka Ewa KW Platforma Obywatelska RP 44 222

2,72%

6 3 Gniewek Halina KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 50 145

1,77%

17 3 Rosiński Robert KW "ZIEMIA BOLESŁAWIECKA" 48 232

2,84%