PKW - Wybory samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Mikołowskiego

Okręgi wyborcze do Rady Powiatu Mikołowskiego

Początek strony
Okręg wyborczy nr Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
Okręg wyborczy nr 1 9 0 9
Okręg wyborczy nr 2 5 0 5
Okręg wyborczy nr 3 4 0 4
Okręg wyborczy nr 4 3 0 3
Okręg wyborczy nr Liczba Frekwencja Liczba głosów Fakt głosowania
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Okręg wyborczy nr 1 30920 13103

42,38%

13096 12502

95,46%

Tak
Okręg wyborczy nr 2 17432 8450

48,47%

8443 7992

94,66%

Tak
Okręg wyborczy nr 3 14816 6809

45,96%

6807 6436

94,55%

Tak
Okręg wyborczy nr 4 9155 4797

52,40%

4797 4466

93,10%

Tak
Suma: 72 323 33 159 45,85% 33 143 31 396 94,73%  
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Powiatu Mikołowskiego

Początek strony
Nr listy Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Liczba Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych* Kandydatów Otrzymanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1070

3,41%

27  
4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 5320

16,94%

33 3 Tak
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 5610

17,87%

36 4 Tak
17 Komitet Wyborczy Wyborców "Obywatelski Komitet Samorządowy" 6893

21,96%

38 4 Tak
18 Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Gminy i Powiatu" 7460

23,76%

41 6 Tak
19 Komitet Wyborczy "FORUM SAMORZĄDOWE RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI" 5043

16,06%

39 4 Tak
* - % głosów w skali okręgu wyborczego

Następujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów

Grupy list Głosów ważnych oddanych na grupę Udział w podziale mandatów
Liczba % głosów ważnych
Grupa list nr 1, nr 5 6680

21,28%

Tak
1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1070

3,41%

Nie
5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 5610

17,87%

Tak

Kandydaci wybrani do Rady Powiatu Mikołowskiego

Nr listy Okręg wyborczy nr Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Komitet Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
4 1 Hetmańska Aleksandra KW Prawo i Sprawiedliwość 46 568

4,54%

5 1 Smolorz Lucjan KW Platforma Obywatelska RP 43 683

5,46%

5 1 Piechula Stanisław KW Platforma Obywatelska RP 43 1460

11,68%

5 1 Szołtysek Janina KW Platforma Obywatelska RP 45 318

2,54%

17 1 Sobota Piotr KWW "OKS" 56 421

3,37%

18 1 Zawiszowski Henryk KWW "Dla Gminy i Powiatu" 57 798

6,38%

18 1 Muszer Eryk KWW "Dla Gminy i Powiatu" 62 458

3,66%

18 1 Piecha Janina KWW "Dla Gminy i Powiatu" 68 330

2,64%

19 1 Spałek Wojciech KW FORUM SAMORZĄDOWE DLA PRZYSZŁOŚCI 37 347

2,78%

4 2 Kisielewicz Barbara KW Prawo i Sprawiedliwość 46 641

8,02%

17 2 Ratka Jan KWW "OKS" 46 725

9,07%

18 2 Jaroszek Henryk KWW "Dla Gminy i Powiatu" 62 772

9,66%

19 2 Duży Mirosław KW FORUM SAMORZĄDOWE DLA PRZYSZŁOŚCI 48 975

12,20%

19 2 Kopiec Tadeusz KW FORUM SAMORZĄDOWE DLA PRZYSZŁOŚCI 48 315

3,94%

4 3 Kalisz Stefan Alojzy KW Prawo i Sprawiedliwość 56 532

8,27%

17 3 Marszolik Tadeusz KWW "OKS" 47 647

10,05%

18 3 Pacha Stefania KWW "Dla Gminy i Powiatu" 61 291

4,52%

19 3 Szafraniec Andrzej KW FORUM SAMORZĄDOWE DLA PRZYSZŁOŚCI 48 413

6,42%

5 4 Szynkarczok Henryk Florian KW Platforma Obywatelska RP 54 277

6,20%

17 4 Pasierbek Jadwiga KWW "OKS" 53 624

13,97%

18 4 Jegła Henryk KWW "Dla Gminy i Powiatu" 53 325

7,28%